***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 19:10



***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.700.000 12.912.575 1.986.552 14.399 1.545 814.234 -11.829.458 2.958.753 26.558.600 26.558.600
Transferler
158.738 2.800.015 -2.958.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.523.355 1.523.355 1.523.355
Dönem Karı (Zararı)
1.523.355 1.523.355 1.523.355
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.700.000 12.912.575 1.986.552 14.399 1.545 972.972 -9.029.443 1.523.355 28.081.955 28.081.955
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.700.000 12.912.575 1.986.552 -10.179 1.545 972.972 -9.029.443 1.637.813 28.171.835 28.171.835
Transferler
120.509 145.390 1.637.813 -1.637.813
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.859 3.270.350 3.262.491 3.262.491
Dönem Karı (Zararı)
3.270.350 3.270.350 3.270.350
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.859 -6.859 -6.859
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.349.839 12.349.839
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -17.038 1.545 972.972 4.958.209 3.270.350 31.701.225 31.701.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-803.065 -6.244.973
Dönem Karı (Zararı)
3.270.350 1.523.355
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.550.358 -1.529.752
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
215.331 160.036
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-645.226 -135.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-562.538 -135.580
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-82.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.234.165 -1.985.466
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.234.165 -1.985.466
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.052.409
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.052.409
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
800.433 431.258
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-739.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-496.337 -5.695.396
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.985.627 -8.139.061
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.249.299 -12.591.809
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
822.037 -12.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.071.336 -12.579.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.009.603 5.752.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.009.603 5.752.171
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-376.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.821.266 9.297.901
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.150.584 2.107.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43.971.850 7.190.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
125.008
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-690.322 -14.598
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-690.322 -14.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-102.258
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
223.655 -5.701.793
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.026.720 -543.180
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-573.820 -152.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-573.820 -152.089
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-530.306 -138.432
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.514 -13.657
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.386.674 1.515.857
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.968.000 -469.609
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-2.968.000 -469.609
Alınan Faiz
4.234.165 1.985.466
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
120.509
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.789 -4.881.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.789 -4.881.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.159.642 5.956.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.169.431 1.075.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.021.195 4.432.695
Finansal Yatırımlar
6 33.888.397 35.714.313
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
33.888.397 35.714.313
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
33.888.397 35.714.313
Ticari Alacaklar
7 93.018.079 50.768.780
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 329.650 1.151.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
92.688.429 49.617.093
Diğer Alacaklar
8 5.217.903 4.211.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.217.903 4.211.801
Peşin Ödenmiş Giderler
255.226 66.848
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
255.226 66.848
Diğer Dönen Varlıklar
15.501 12.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.501 12.000
ARA TOPLAM
139.416.301 95.206.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
139.416.301 95.206.437
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.240 169.951
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10.240 169.951
Maddi Duran Varlıklar
564.472 363.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
888.617 174.366
Ertelenmiş Vergi Varlığı
405.267 277.380
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.868.596 984.907
TOPLAM VARLIKLAR
141.284.897 96.191.344
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.800.000 12.495.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.800.000 12.495.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.800.000 12.495.000
Ticari Borçlar
7 94.758.437 52.937.171
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 5.829.666 7.980.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
88.928.771 44.956.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
585.703 460.695
Diğer Borçlar
8 468.621 429.460
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
468.621 429.460
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
109.334 209.449
Kısa Vadeli Karşılıklar
262.898 1.054.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
150.365 859.756
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
112.533 195.221
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
63.528 44.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
63.528 44.459
ARA TOPLAM
109.048.521 67.631.211
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.048.521 67.631.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
535.151 388.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
535.151 388.298
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
535.151 388.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
109.583.672 68.019.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.701.225 28.171.835
Ödenmiş Sermaye
10 19.820.509 19.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 562.736 12.912.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 2.131.942 1.986.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.038 -10.179
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -17.038 -10.179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.038 -10.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.545 1.545
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.545 1.545
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
10 1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 972.972 972.972
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 4.958.209 -9.029.443
Net Dönem Karı veya Zararı
3.270.350 1.637.813
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.701.225 28.171.835
TOPLAM KAYNAKLAR
141.284.897 96.191.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
335.377.890 140.824.320 125.487.523 46.505.711
Satışların Maliyeti
-319.858.839 -128.330.307 -119.153.104 -43.721.225
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.519.051 12.494.013 6.334.419 2.784.486
BRÜT KAR (ZARAR)
15.519.051 12.494.013 6.334.419 2.784.486
Genel Yönetim Giderleri
-11.679.457 -9.464.269 -4.263.049 -3.376.299
Pazarlama Giderleri
-2.943.013 -1.937.969 -1.003.134 -673.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.962.981 385.477 226.750 210.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-746.908 -773.624 -295.895 -241.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.112.654 703.628 999.091 -1.295.380
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.112.654 703.628 999.091 -1.295.380
Finansman Gelirleri
4.493.746 1.986.594 720.404 893.149
Finansman Giderleri
-2.535.617 -735.609 -1.798.634 618.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.070.783 1.954.613 -79.139 215.850
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-800.433 -431.258 -108.833 -75.071
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -926.605 -503.265 -114.048 -73.825
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 126.172 72.007 5.215 -1.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.270.350 1.523.355 -187.972 140.779
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.270.350 1.523.355 -187.972 140.779
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.270.350 1.523.355 -187.972 140.779
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.715
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.715
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.859 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.263.491 1.523.355 -187.972 140.779
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.263.491 1.523.355 -187.972 140.779



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640496


BIST




18:051.409
Değişim :  2,24% |  30,82
Açılış :  1.381  
Önceki Kapanış :  1.378  
En Yüksek
1.409
En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler18:05
VAKKO 14,09 48.279.497 % 9,99  
DITAS 14,66 3.292.636 % 9,98  
TUREX 19,31 4.910.417 % 9,97  
MTRKS 54,50 24.101.917 % 9,97  
KSTUR 261,50 506.388 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0806 8,0896 % -0,20  
Euro 9,6785 9,6915 % -0,06  
Sterlin 11,1044 11,1601 % -0,08  
Frank 8,7225 8,7750 % -0,55  
Riyal 2,1488 2,1596 % -0,29  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.737 -8,15  
Altın Gr. 451 451 -3,67  
Cumhuriyet 2.997 3.042 -33,00  
Tam 2.983 3.060 -33,85  
Yarım 1.442 1.480 -16,37  
Çeyrek 723 740 -8,19  
Gümüş.Ons 25,41 25,45 0,08  
Gümüş Gr. 6,59 6,61 -0,00  
B. Petrol 66,36 66,36 2,69