***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 23:50
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.094.127.212 1.008.395.351 598.923.337 548.031.585
Satışların Maliyeti
16 -968.508.918 -899.152.463 -526.554.154 -469.267.334
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
125.618.294 109.242.888 72.369.183 78.764.251
BRÜT KAR (ZARAR)
125.618.294 109.242.888 72.369.183 78.764.251
Genel Yönetim Giderleri
-88.179.881 -88.792.903 -49.833.144 -48.983.401
Pazarlama Giderleri
-10.557.946 -13.731.515 -6.167.740 -6.544.964
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.088.102 -4.390.842 -2.184.469 -2.271.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 53.307.858 37.830.841 36.005.152 22.838.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -39.542.541 -16.231.259 -25.124.891 -8.183.495
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.557.682 23.927.210 25.064.091 35.619.969
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 15.648.145 66.157.149 14.927.796 -4.390.778
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -15.375.432 -1.178.501 531.644 -3.194.974
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.830.395 88.905.858 40.523.531 28.034.217
Finansman Gelirleri
18 39.745.022 70.913.259 20.122.468 48.127.811
Finansman Giderleri
18 -69.818.536 -108.113.992 -38.887.496 -61.620.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.756.881 51.705.125 21.758.503 14.541.394
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.392.164 -14.938.936 -4.921.722 -9.120.813
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -18.760.248 -17.350.289 -7.291.063 -8.533.017
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 13.368.084 2.411.353 2.369.341 -587.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.364.717 36.766.189 16.836.781 5.420.581
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.364.717 36.766.189 16.836.781 5.420.581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.364.717 36.766.189 16.836.781 5.420.581
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (1 TL Nominal Bedelli) 15 0,00100000 0,05000000 0,01000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
179.682.691 179.276.879
Dönem Karı (Zararı)
1.364.717 36.766.189
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.364.717 36.766.189
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
140.341.009 135.173.047
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
76.360.761 68.319.356
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.827.293 19.479.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.815.362 11.036.567
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -21.121 1.493.967
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.033.052 6.949.147
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.788.597 34.306.423
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -13.175.293 -58.191.473
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
56.963.890 92.497.896
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.001.259 465.730
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.066.786 -2.337.079
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.728.758 -3.676.022
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.338.028 1.338.943
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 5.392.164 14.938.936
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -11.093.333 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
68.159.638 56.116.358
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.805.547 110.181.177
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.987.991 -861.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.793.538 111.042.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.858.287 6.193.603
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.793.075 2.958.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.651.362 3.234.772
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 27.264.632 27.173.199
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 24.140.747 -54.081.082
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 41.910.082 -40.974.693
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.657.862 -38.771.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.252.220 -2.202.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.582.324 8.407.550
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.139.718 -6.300.988
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-572.940 19.636.651
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.566.778 -25.937.639
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-15.957.704 5.053.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.587.985 463.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.587.985 463.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
209.865.364 228.055.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.065.562 -3.744.364
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 0 -7.536.383
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -25.117.111 -37.497.968
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-191.366.031 49.784.988
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 215.259 2.610.119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -191.581.290 -144.083.797
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 191.258.666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.444.074 -209.259.225
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-82.008.924 -54.515.327
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -82.008.924 -54.515.327
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.197.182.977 832.081.445
Kredilerden Nakit Girişleri
1.197.182.977 549.089.125
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 130.401.500
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 152.590.820
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.001.908.881 -888.543.911
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-978.496.606 -584.736.016
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-23.412.275 -151.217.075
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -152.590.820
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.156.445 -10.333.412
Ödenen Temettüler
0 -54.358.365
Ödenen Faiz
-53.839.946 -91.781.128
Alınan Faiz
18 13.175.293 58.191.473
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.760.734 19.802.642
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.483.121 -12.434.675
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.277.613 7.367.967
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 368.759.555 763.474.780
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 418.037.168 770.842.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 418.617.859 368.764.091
Finansal Yatırımlar
9 49.281.675 52.010.433
Ticari Alacaklar
4-5 655.013.388 661.666.402
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.513.522 1.525.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
649.499.866 660.140.871
Diğer Alacaklar
14.123.896 19.933.082
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 6.149.643 10.942.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.974.253 8.990.364
Stoklar
6 326.140.751 353.405.383
Peşin Ödenmiş Giderler
7 12.495.460 11.145.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
80.434 169.623
Diğer Dönen Varlıklar
46.893.691 24.909.531
ARA TOPLAM
1.522.647.154 1.492.004.420
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.522.647.154 1.492.004.420
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Diğer Alacaklar
4.307.021 3.190.514
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 10.865 24.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.296.156 3.166.013
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
30.498.038 32.770.040
Maddi Duran Varlıklar
8 1.790.708.067 1.669.065.111
Kullanım Hakkı Varlıkları
17.860.139 15.840.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
79.589.055 72.761.836
Şerefiye
7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 72.526.114 65.698.895
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.221.967 27.712.299
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 60.348.476 45.389.631
Diğer Duran Varlıklar
471.825 339
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.986.004.588 1.866.730.167
TOPLAM VARLIKLAR
3.508.651.742 3.358.734.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 417.112.712 154.232.221
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
417.112.712 154.232.221
Banka Kredileri
417.112.712 154.232.221
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 113.861.313 209.673.545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
113.861.313 209.673.545
Banka Kredileri
12 101.975.500 203.695.030
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 11.885.813 5.978.515
Diğer Finansal Yükümlülükler
12 260.546.035 81.545.026
Ticari Borçlar
4-5 379.632.922 337.722.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 81.892.006 66.234.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
297.740.916 271.488.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.312.217 11.494.826
Diğer Borçlar
13.544.736 11.961.490
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 3.206.049 3.778.989
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.338.687 8.182.501
Türev Araçlar
15.517.387 15.528.440
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 12.909.670 38.874.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 5.166.738 11.523.601
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.757.894 25.088.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.993.654 1.981.297
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 29.764.240 23.107.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 2.150.724
ARA TOPLAM
1.271.361.624 899.795.716
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.271.361.624 899.795.716
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
72.336.689 37.418.064
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
72.336.689 37.418.064
Banka Kredileri
58.170.221 22.362.568
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.166.468 15.055.496
Diğer Finansal Yükümlülükler
12 116.000.000 296.000.000
Diğer Borçlar
0 3.576.650
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 3.576.650
Türev Araçlar
15.378.796 13.029.701
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 0 1.086.651
Uzun Vadeli Karşılıklar
113.188.773 96.554.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
104.800.229 88.437.078
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 8.388.544 8.117.913
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 456.036 892.603
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
317.360.294 448.558.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.588.721.918 1.348.354.376
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.919.929.824 2.010.380.211
Ödenmiş Sermaye
13 1.159.793.441 785.527.741
Sermaye Düzeltme Farkları
13 134.868.176 134.868.176
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.935.220 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
234.324 234.324
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-509.965.946 -46.204.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.982.369 -13.283.541
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.982.369 -13.283.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.982.369 -13.283.541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.779.091 6.262.691
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.779.091 6.262.691
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 405.954.871 405.954.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
751.818.739 640.213.639
Net Dönem Karı veya Zararı
1.364.717 96.806.716
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.919.929.824 2.010.380.211
TOPLAM KAYNAKLAR
3.508.651.742 3.358.734.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
785.527.741 134.868.176 234.324 -37.600.883 -8.724.478 2.863.546 -5.860.932 19.202.679 378.885.658 1.054.123.773 0 2.329.380.536 2.329.380.536
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
28.315.202 -28.315.202 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.546.771 -2.546.771 -1.450.299 36.766.189 32.769.119 32.769.119
Dönem Karı (Zararı)
36.766.189 36.766.189 36.766.189
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.546.771 -2.546.771 -1.450.299 -3.997.070 -3.997.070
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-335.189.141 -335.189.141 -335.189.141
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-54.515.327 -54.515.327 -54.515.327
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.863.546 -2.863.546 -10.778.470 -1.245.989 4.109.535 -10.778.470 -10.778.470
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
785.527.741 134.868.176 234.324 -37.600.883 -11.271.249 -11.271.249 6.973.910 405.954.871 640.213.638 36.766.189 1.961.666.717 1.961.666.717
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
785.527.741 134.868.176 234.324 -46.204.406 -13.283.541 -13.283.541 6.262.691 405.954.871 737.020.355 2.010.380.211 2.010.380.211
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
374.265.700 -463.761.540 45.546.377 -43.949.463 -43.949.463
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.935.220 -30.747.993 -37.683.213 -37.683.213
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.324 -509.965.946 -20.982.369 -20.982.369 3.779.091 405.954.871 751.818.739 1.364.717 1.919.929.824 1.919.929.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.364.717 36.766.189 16.836.781 5.420.581
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.698.828 -2.546.771 -12.374.526 -5.553.699
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.623.535 -3.183.464 -15.468.158 -6.942.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.924.707 636.693 3.093.632 1.388.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 1.924.707 636.693 3.093.632 1.388.425
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.483.600 -1.450.299 1.645.071 2.551.171
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.483.600 -1.450.299 1.645.071 2.551.171
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.182.428 -3.997.070 -10.729.455 -3.002.528
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.817.711 32.769.119 6.107.326 2.418.053
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.817.711 32.769.119 6.107.326 2.418.053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870237


BIST'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66