***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 20:25
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.961.907.527 1.568.858.431 867.780.315 560.463.080
Satışların Maliyeti
16 -1.643.401.502 -1.364.468.986 -674.892.584 -465.316.523
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
318.506.025 204.389.445 192.887.731 95.146.557
BRÜT KAR (ZARAR)
318.506.025 204.389.445 192.887.731 95.146.557
Genel Yönetim Giderleri
-134.769.766 -135.073.668 -46.589.885 -46.280.765
Pazarlama Giderleri
-16.591.322 -19.343.146 -6.033.376 -5.611.631
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.007.259 -6.309.183 -1.919.157 -1.918.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 90.332.161 54.013.642 37.024.303 16.182.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -61.178.275 -24.591.633 -21.635.734 -8.360.374
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
190.291.564 73.085.457 153.733.882 49.158.247
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 27.126.503 60.634.711 14.585.570 -5.522.438
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -13.877.462 -3.152.342 -1.609.242 -1.973.841
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
203.540.605 130.567.826 166.710.210 41.661.968
Finansman Gelirleri
18 82.561.567 91.888.031 42.816.545 20.974.772
Finansman Giderleri
18 -88.529.854 -170.415.466 -18.711.318 -62.301.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
197.572.318 52.040.391 190.815.437 335.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.987.624 -16.600.838 -32.595.460 -1.661.903
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -38.551.086 -27.937.504 -19.790.838 -10.587.215
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 563.462 11.336.666 -12.804.622 8.925.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
159.584.694 35.439.553 158.219.977 -1.326.637
DÖNEM KARI (ZARARI)
159.584.694 35.439.553 158.219.977 -1.326.637
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
159.584.694 35.439.553 158.219.977 -1.326.637
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,14000000 0,05000000 0,14000000 -0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
300.601.789 26.296.688
Dönem Karı (Zararı)
159.584.694 35.439.553
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
159.584.694 35.439.553
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
230.225.823 222.721.039
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
109.526.830 109.695.425
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.320.129 29.365.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.678.536 8.929.223
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -451.141 2.816.531
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
28.092.734 17.620.245
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
50.794.707 62.444.981
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -16.987.506 -78.716.226
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
67.782.213 141.161.207
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.041.800 2.488.591
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.268.334 2.125.205
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.268.334 2.125.205
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 37.987.624 16.600.838
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -11.093.333 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.211.586 -172.137.755
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -172.143.073 118.395.385
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.068.325 2.250.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-137.074.748 116.144.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.145.598 12.987.847
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.793.075 238.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.938.673 12.749.309
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 35.032.442 81.523.282
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -23.020.760 -44.867.854
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 120.270.827 -67.622.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.447.461 -42.079.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
82.823.366 -25.543.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.212.155 8.603.320
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.330.507 -281.058.225
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.740.409 1.812.096
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.070.916 -282.870.321
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-23.957.847 -47.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.790.239 -50.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.790.239 -50.651
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
333.598.931 86.022.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.604.211 -8.759.634
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 0 -6.224.151
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -26.392.931 -44.742.364
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-247.056.323 -22.464.976
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 7.068.238 6.675.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -254.124.561 -207.623.196
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 178.482.545
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.512.483 -491.986.889
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-82.008.924 -54.515.327
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -82.008.924 -54.515.327
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.265.272.093 871.208.481
Kredilerden Nakit Girişleri
1.265.272.093 471.315.307
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 246.401.500
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 153.491.674
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.181.551.893 -1.181.300.228
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.073.470.845 -872.602.183
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-108.081.048 -156.107.225
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -152.590.820
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.725.687 -10.576.469
Ödenen Temettüler
0 -54.358.365
Ödenen Faiz
-79.485.578 -141.161.207
Alınan Faiz
18 16.987.506 78.716.226
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.967.017 -488.155.177
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.887.304 -14.196.960
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.854.321 -502.352.137
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 368.759.555 763.474.780
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 332.905.234 261.122.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 333.192.567 368.764.091
Finansal Yatırımlar
9 54.278.770 52.010.433
Ticari Alacaklar
4-5 833.406.500 661.666.402
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 36.593.856 1.525.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
796.812.644 660.140.871
Diğer Alacaklar
16.671.465 19.933.082
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 6.149.643 10.942.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.521.822 8.990.364
Stoklar
6 318.372.941 353.405.383
Peşin Ödenmiş Giderler
7 15.637.784 11.145.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
104.236 169.623
Diğer Dönen Varlıklar
34.214.124 24.909.531
ARA TOPLAM
1.605.878.387 1.492.004.420
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.605.878.387 1.492.004.420
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7.490.113 3.190.514
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 2.282.025 24.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.208.088 3.166.013
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
32.115.872 32.770.040
Maddi Duran Varlıklar
8 1.792.244.901 1.669.065.111
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.288.066 15.840.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
76.270.570 72.761.836
Şerefiye
7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 69.207.629 65.698.895
Peşin Ödenmiş Giderler
7 46.241.150 27.712.299
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 47.087.817 45.389.631
Diğer Duran Varlıklar
490.982 339
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.013.229.471 1.866.730.167
TOPLAM VARLIKLAR
3.619.107.858 3.358.734.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
347.479.541 154.232.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
347.479.541 154.232.221
Banka Kredileri
12 347.479.541 154.232.221
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
106.742.818 209.673.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
106.742.818 209.673.545
Banka Kredileri
12 94.860.684 203.695.030
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 11.882.134 5.978.515
Diğer Finansal Yükümlülükler
12 300.088.582 81.545.026
Ticari Borçlar
4-5 457.993.666 337.722.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 103.681.604 66.234.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
354.312.062 271.488.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.706.981 11.494.826
Diğer Borçlar
14.583.341 11.961.490
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.038.580 3.778.989
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.544.761 8.182.501
Türev Araçlar
15.051.374 15.528.440
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 4.669.757 38.874.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 23.681.756 11.523.601
Kısa Vadeli Karşılıklar
53.365.885 25.088.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.681.016 1.981.297
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 48.684.869 23.107.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.436.034 2.150.724
ARA TOPLAM
1.356.799.735 899.795.716
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.356.799.735 899.795.716
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.324.331 37.418.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.324.331 37.418.064
Banka Kredileri
12 53.296.512 22.362.568
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 12.027.819 15.055.496
Diğer Finansal Yükümlülükler
12 0 296.000.000
Diğer Borçlar
0 3.576.650
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 3.576.650
Türev Araçlar
0 13.029.701
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 239.770 1.086.651
Uzun Vadeli Karşılıklar
118.212.354 96.554.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
109.821.631 88.437.078
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 8.390.723 8.117.913
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 0 892.603
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
183.776.455 448.558.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.540.576.190 1.348.354.376
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.078.531.668 2.010.380.211
Ödenmiş Sermaye
13 1.159.793.441 785.527.741
Sermaye Düzeltme Farkları
13 134.868.176 134.868.176
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.935.220 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
234.324 234.324
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-508.348.112 -46.204.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.982.369 -13.283.541
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.982.369 -13.283.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.982.369 -13.283.541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.543.124 6.262.691
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.543.124 6.262.691
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 405.954.871 405.954.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
751.818.739 640.213.639
Net Dönem Karı veya Zararı
159.584.694 96.806.716
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.078.531.668 2.010.380.211
TOPLAM KAYNAKLAR
3.619.107.858 3.358.734.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
785.527.741 134.868.176 234.324 -37.600.883 -8.724.478 2.863.546 19.202.679 13.341.747 378.885.658 1.054.123.773 0 2.329.380.536 2.329.380.536
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
28.315.202 -28.315.202 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.546.771 -585.651 -3.132.422 35.439.553 32.307.131 32.307.131
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.546.771 -585.651 -3.132.422 35.439.553 32.307.131 32.307.131
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-335.189.141 -335.189.141 -335.189.141
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-54.515.327 -54.515.327 -54.515.327
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.863.546 -10.778.470 -13.642.016 -1.245.989 4.109.535 -10.778.470 -10.778.470
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
785.527.741 134.868.176 234.324 -37.600.883 -11.271.249 7.838.558 -3.432.691 405.954.871 640.213.638 35.439.553 1.961.204.729 1.961.204.729
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
785.527.741 134.868.176 234.324 -46.204.406 -13.283.541 6.262.691 -7.020.850 405.954.871 737.020.355 2.010.380.211 2.010.380.211
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.698.828 -3.719.567 -11.418.395 159.584.694 148.166.299 148.166.299
Dönem Karı (Zararı)
0 0 159.584.694 159.584.694 159.584.694
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.698.828 -3.719.567 -11.418.395 -11.418.395 -11.418.395
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
374.265.700 -462.143.706 45.546.377 -42.331.629 -42.331.629
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.935.220 -30.747.993 -37.683.213 -37.683.213
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.324 -508.348.112 -20.982.369 2.543.124 -18.459.245 405.954.871 751.818.739 159.584.694 2.078.531.668 2.078.531.668


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
159.584.694 35.439.553 158.219.977 -1.326.637
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.698.827 -2.546.774 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.623.534 -3.183.468 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.924.707 636.694 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 1.924.707 636.694 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.719.567 -1.111.361 -1.235.967 864.648
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.719.567 -1.111.361 -1.235.967 864.648
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.418.394 -3.658.135 -1.235.967 864.648
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
148.166.300 31.781.418 156.984.010 -461.989
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
148.166.300 31.781.418 156.984.010 -461.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887568


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66