***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

21.05.2021 21:40
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 848.278.311 495.203.875
Satışların Maliyeti
16 -628.200.146 -446.733.610
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
220.078.165 48.470.265
BRÜT KAR (ZARAR)
19 -91.912 -17.430.394
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
162.043.024 -7.862.470
Finansman Gelirleri
18 51.808.054 19.622.552
Finansman Giderleri
18 -49.913.390 -30.931.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
163.937.688 -19.170.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.652.039 -427.986
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -32.456.951 -11.469.185
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 804.912 11.041.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
132.285.649 -19.598.942
DÖNEM KARI (ZARARI)
132.285.649 -19.598.942
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
166.114.782 84.170.381
Dönem Karı (Zararı)
132.285.649 -19.598.942
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
132.285.649 -19.598.942
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
116.183.829 77.156.469
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40.391.720 35.880.969
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.039.772 16.320.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.576.691 2.655.781
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.000.000 -35.204
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.463.081 13.699.980
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.940.456 18.598.450
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -12.534.288 -7.691.044
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26.474.744 26.289.494
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.997.853 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.838.011 15.537.903
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.838.011 15.537.903
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 31.652.039 -9.181.410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.649.833 27.660.211
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 108.385.532 41.094.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.596.121 -2.266.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
109.981.653 43.361.046
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.063.657 -18.783.103
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.752.238 5.384.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.311.419 -24.167.743
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -106.658.947 5.695.833
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 42.189.980 -3.539.542
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -71.950.829 21.206.744
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.899.115 -914.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-62.051.714 22.121.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.937.583 3.174.827
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.236 -46.005
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
52.509 -1.421.975
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.273 1.375.970
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
146.141 -18.794.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.669.872 -2.348.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.669.872 -2.348.950
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
209.819.645 85.217.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -859.621
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -16.935.973 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -26.768.890 -187.736
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.747.118 -107.916.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 33.125 11.910
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.125 11.910
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -16.780.243 -107.927.910
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.226.437 -107.927.910
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-553.806 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.547.939 88.105.449
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.414.428 202.964.801
Kredilerden Nakit Girişleri
20.414.428 202.964.801
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.717.478 -98.611.842
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.717.478 -94.705.061
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -3.906.781
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.319.466 0
Ödenen Faiz
-29.459.711 -23.938.554
Alınan Faiz
18 12.534.288 7.691.044
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.819.725 64.359.830
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.250.310 -375.235
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.569.415 63.984.595
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 448.831.807 368.764.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 525.401.222 432.748.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 526.037.803 448.831.807
Finansal Yatırımlar
9 87.592.723 85.754.711
Ticari Alacaklar
4-5 817.751.268 926.136.800
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 20.068.383 18.472.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
797.682.885 907.664.538
Diğer Alacaklar
32.909.773 12.242.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.752.238 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.157.535 12.242.448
Stoklar
6 459.089.397 352.430.450
Peşin Ödenmiş Giderler
7 29.607.985 75.737.614
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.607.985 75.737.614
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 134.884
Diğer Dönen Varlıklar
751.403 8.220.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
751.403 8.220.187
ARA TOPLAM
1.953.740.352 1.909.488.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.953.740.352 1.909.488.901
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.688.201 2.988.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.688.201 2.988.820
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
29.816.775 29.954.268
Maddi Duran Varlıklar
8 1.815.776.580 1.835.124.391
Kullanım Hakkı Varlıkları
16.080.331 16.791.857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 80.835.307 83.063.745
Şerefiye
7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 73.772.366 76.000.804
Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.790.915 6.851.266
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.790.915 6.851.266
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 88.761.865 87.956.953
Diğer Duran Varlıklar
476.831 506.339
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
476.831 506.339
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.049.226.805 2.063.237.639
TOPLAM VARLIKLAR
4.002.967.157 3.972.726.540
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 677.366.148 707.265.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 677.366.148 707.265.009
Banka Kredileri
12 425.307.668 404.793.317
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
12 252.058.480 302.471.692
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 96.634.579 103.009.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 96.634.579 103.009.662
Banka Kredileri
12 94.548.219 94.759.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.086.360 8.250.423
Ticari Borçlar
4-5 534.638.215 606.589.044
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 125.733.481 135.632.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
408.904.734 470.956.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.273.298 9.335.715
Diğer Borçlar
19.652.447 19.972.102
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 3.394.815 3.342.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.257.632 16.629.796
Türev Araçlar
831.686 4.650.543
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
831.686 4.650.543
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 23.269.781 22.883.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 23.269.781 22.883.869
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 36.888.865 31.200.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.483.645 49.358.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.850.001 15.300.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 25.633.644 34.058.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
359.914 6.197
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
359.914 6.197
ARA TOPLAM
1.449.398.578 1.554.271.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.449.398.578 1.554.271.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 18.756.085 19.055.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 18.756.085 19.055.021
Banka Kredileri
12 0 5.000.004
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 18.756.085 14.055.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 0 239.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 0 239.771
Uzun Vadeli Karşılıklar
120.987.752 117.008.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
113.318.410 106.291.720
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 7.669.342 10.717.072
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.743.837 136.303.584
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.589.142.415 1.690.575.335
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.413.824.742 2.282.151.205
Ödenmiş Sermaye
13 1.159.793.441 1.159.793.441
Sermaye Düzeltme Farkları
13 134.868.176 134.868.176
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.935.220 -6.935.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
234.322 234.322
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-305.979.569 -407.972.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.620.649 -14.620.649
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.620.649 -14.620.649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.620.649 -14.620.649
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.759.016 3.371.128
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.759.016 3.371.128
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 405.954.871 405.954.871
Yasal Yedekler
13 405.954.871 405.954.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
905.464.705 649.004.587
Net Dönem Karı veya Zararı
132.285.649 358.453.306
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.413.824.742 2.282.151.205
TOPLAM KAYNAKLAR
4.002.967.157 3.972.726.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
785.527.741 134.868.176 234.322 -46.204.406 -13.283.541 -13.283.541 7.083.654 7.083.654 405.954.871 736.199.392 2.010.380.209 2.010.380.209
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.290 -100.290 -19.598.943 -19.699.233 -19.699.233
Dönem Karı (Zararı)
-19.598.943 -19.598.943 -19.598.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.290 -100.290 -100.290 -100.290
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
785.527.741 134.868.176 234.322 -46.204.406 -13.283.541 -13.283.541 6.983.364 6.983.364 405.954.871 736.199.392 -19.598.943 1.990.680.976 1.990.680.976
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -407.972.757 -14.620.649 -14.620.649 3.371.128 3.371.128 405.954.871 1.007.457.893 2.282.151.205 2.282.151.205
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
101.993.188 -101.993.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-612.112 -612.112 132.285.649 131.673.537 131.673.537
Dönem Karı (Zararı)
132.285.649 132.285.649 132.285.649
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-612.112 -612.112 -612.112 -612.112
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortakl 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -14.620.649 -14.620.649 2.759.016 2.759.016 405.954.871 905.464.705 132.285.649 2.413.824.742 2.413.824.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
132.285.649 -19.598.942
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-612.110 -100.291
Yabancı Para Çevrim Farkları
-612.110 -100.291
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-612.110 -100.291
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-612.110 -100.291
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.673.539 -19.699.233
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
131.673.539 -19.699.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937358


BIST'
13:1211.067
Değişim :  3,05% |  327,06
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.078
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:10
MNDRS 15,62 74.120.664 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.302.919 % 9,98  
YKBNK 37,96 7.741.483.924 % 9,97  
PCILT 15,88 69.937.664 % 9,97  
13:10 Alış Satış %  
Dolar 32,1974 32,2045 % 0,08  
Euro 35,0259 35,0387 % 0,14  
Sterlin 40,7275 40,9317 % 0,09  
Frank 35,2194 35,3960 % 0,14  
Riyal 8,5377 8,5805 % -0,02  
13:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,54 31,57 % 0,66  
Platin 1.036,88 1.038,70 % 0,66  
Paladyum 1.016,85 1.019,20 % 0,66  
Brent Pet. 82,94 82,94 % 0,66  
Altın Ons 2.415,97 2.416,29 % 0,66