***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2021 19:02
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.150.609.420 1.961.907.527 1.164.713.136 867.780.315
Satışların Maliyeti
16 -2.362.966.280 -1.643.401.502 -881.427.847 -674.892.584
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
787.643.140 318.506.025 283.285.289 192.887.731
BRÜT KAR (ZARAR)
787.643.140 318.506.025 283.285.289 192.887.731
Genel Yönetim Giderleri
-170.975.602 -134.769.766 -50.469.005 -46.589.885
Pazarlama Giderleri
-20.590.617 -16.591.322 -7.140.835 -6.033.376
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.696.131 -6.007.259 -2.310.362 -1.919.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 77.360.327 90.332.161 19.947.665 37.024.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -78.304.601 -61.178.275 -16.334.699 -21.635.734
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
588.436.516 190.291.564 226.978.053 153.733.882
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 29.014.798 27.126.503 -4.931.683 14.585.570
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -261.743 -13.877.462 -86.562 -1.609.242
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
617.189.571 203.540.605 221.959.808 166.710.210
Finansman Gelirleri
19 134.347.518 82.561.567 42.547.376 42.816.545
Finansman Giderleri
19 -161.481.429 -88.529.854 -63.540.816 -18.711.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
590.055.660 197.572.318 200.966.368 190.815.437
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-147.073.039 -37.987.624 -48.247.112 -32.595.460
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -136.551.234 -38.551.086 -52.124.465 -19.790.838
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -10.521.805 563.462 3.877.353 -12.804.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
442.982.621 159.584.694 152.719.256 158.219.977
DÖNEM KARI (ZARARI)
442.982.621 159.584.694 152.719.256 158.219.977
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
442.982.621 159.584.694 152.719.256 158.219.977
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,38000000 0,14000000 0,13000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
427.362.273 290.170.689
Dönem Karı (Zararı)
442.982.621 159.584.694
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
442.982.621 159.584.694
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
388.845.576 219.794.723
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
125.225.104 109.526.830
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.213.414 40.052
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.213.414 40.052
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
66.051.536 47.320.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.466.429 21.067.127
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 778.038 -451.141
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 24.807.069 26.704.143
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -10.626.003 -1.321.071
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
49.069.115 50.794.707
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -25.837.886 -16.987.506
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 74.907.001 67.782.213
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21.936.541 -2.081.852
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.529.854 -2.268.334
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -9.873.088 -2.268.334
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.656.766
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 147.073.039 37.987.624
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.567.316 -9.110.029
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.567.316 -9.110.029
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.093.333
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-238.713.391 -56.211.586
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.446.890 -172.143.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -70.886.405 -35.068.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.560.485 -137.074.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.243.678 -6.145.598
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.861.667 4.793.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.105.345 -10.938.673
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6-7 -259.974.962 35.032.442
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 6.937.828 -23.020.760
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 89.521.065 120.270.827
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -30.870.230 37.447.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
120.391.295 82.823.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.091.827 8.212.155
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.374.228 10.330.507
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
223.039 -2.740.409
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.597.267 13.070.916
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 37.663.310 -23.957.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.375.019 -4.790.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.375.019 -4.790.239
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
593.114.806 323.167.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.207.677 -6.604.211
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -27.648.458
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-115.896.398 -26.392.931
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-183.390.940 -245.735.252
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 5.532.755 7.068.238
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.532.755 7.068.238
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -199.549.698 -254.124.561
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-198.548.972 -254.124.561
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.000.726
Alınan Temettüler
18 10.626.003 1.321.071
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-165.672.538 -82.512.483
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -82.008.924
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.008.924
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
407.052.000 1.265.272.093
Kredilerden Nakit Girişleri
407.052.000 1.265.272.093
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-538.596.871 -1.181.551.893
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-236.125.179 -1.073.470.845
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
12 -302.471.692 -108.081.048
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.008.790 -21.725.687
Ödenen Faiz
-52.956.763 -79.485.578
Alınan Faiz
19 25.837.886 16.987.506
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.298.795 -38.077.046
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-9.233.001 2.222.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.065.794 -35.854.321
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 448.206.273 368.759.555
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 517.272.067 332.905.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 518.889.205 448.831.807
Finansal Yatırımlar
9 95.634.022 85.754.711
Ticari Alacaklar
4-5 1.032.370.276 926.136.800
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 89.358.667 18.472.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
943.011.609 907.664.538
Diğer Alacaklar
7.924.042 12.242.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.861.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.062.375 12.242.448
Stoklar
6 656.979.852 352.430.450
Peşin Ödenmiş Giderler
7 24.236.222 75.737.614
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.236.222 75.737.614
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
134.884
Diğer Dönen Varlıklar
8.294.915 8.220.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.294.915 8.220.187
ARA TOPLAM
2.344.328.534 1.909.488.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.344.328.534 1.909.488.901
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.462.551 2.988.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.462.551 2.988.820
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
30.498.038 29.954.268
Maddi Duran Varlıklar
8 1.892.246.931 1.835.124.391
Kullanım Hakkı Varlıkları
17.384.393 16.791.857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
77.211.474 83.063.745
Şerefiye
7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 70.148.533 76.000.804
Peşin Ödenmiş Giderler
7 36.625.339 6.851.266
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
36.625.339 6.851.266
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 79.969.446 87.956.953
Diğer Duran Varlıklar
3.407.632 506.339
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
3.407.632 506.339
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.140.805.804 2.063.237.639
TOPLAM VARLIKLAR
4.485.134.338 3.972.726.540
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 668.002.178 707.265.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
668.002.178 707.265.009
Banka Kredileri
668.002.178 404.793.317
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
302.471.692
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 51.894.712 103.009.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.894.712 103.009.662
Banka Kredileri
47.074.403 94.759.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.820.309 8.250.423
Ticari Borçlar
4-5 696.110.109 606.589.044
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 104.762.366 135.632.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
591.347.743 470.956.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.427.542 9.335.715
Diğer Borçlar
13.360.612 19.972.102
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 3.565.345 3.342.306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.795.267 16.629.796
Türev Araçlar
4.650.543
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
4.650.543
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 60.786.950 22.883.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.786.950 22.883.869
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 51.720.756 31.200.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.130.903 49.358.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.295.999 15.300.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 35.834.904 34.058.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
243.458 6.197
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
243.458 6.197
ARA TOPLAM
1.608.677.220 1.554.271.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.608.677.220 1.554.271.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 16.055.881 19.055.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.055.881 19.055.021
Banka Kredileri
5.000.004
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.055.881 14.055.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 239.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
239.771
Uzun Vadeli Karşılıklar
146.103.591 117.008.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
139.225.968 106.291.720
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 6.877.623 10.717.072
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.159.472 136.303.584
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.770.836.692 1.690.575.335
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.714.297.646 2.282.151.205
Ödenmiş Sermaye
13 1.159.793.441 1.159.793.441
Sermaye Düzeltme Farkları
13 134.868.176 134.868.176
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.935.220 -6.935.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
234.322 234.322
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-305.979.569 -407.972.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.757.845 -14.620.649
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.757.845 -14.620.649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.757.845 -14.620.649
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.672.144 3.371.128
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.672.144 3.371.128
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 405.954.871 405.954.871
Yasal Yedekler
405.954.871 405.954.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
905.464.705 649.004.587
Net Dönem Karı veya Zararı
442.982.621 358.453.306
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.714.297.646 2.282.151.205
TOPLAM KAYNAKLAR
4.485.134.338 3.972.726.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
785.527.741 134.868.176 234.324 -46.204.406 -13.283.541 -13.283.541 6.262.691 6.262.691 405.954.871 737.020.355 2.010.380.211 2.010.380.211
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.698.828 -7.698.828 -3.719.567 -3.719.567 159.584.694 148.166.299 148.166.299
Dönem Karı (Zararı)
159.584.694 159.584.694 159.584.694
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.698.828 -7.698.828 -3.719.567 -3.719.567 -11.418.395 -11.418.395
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
374.265.700 -462.143.706 45.546.377 -42.331.629 -42.331.629
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.935.220 -30.747.993 -37.683.213 -37.683.213
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.324 -508.348.112 -20.982.369 -20.982.369 2.543.124 2.543.124 405.954.871 751.818.739 159.584.694 2.078.531.668 2.078.531.668
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -407.972.757 -14.620.649 -14.620.649 3.371.128 3.371.128 405.954.871 1.007.457.893 2.282.151.205 2.282.151.205
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
101.993.188 -101.993.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.137.196 -10.137.196 -698.984 -698.984 442.982.621 432.146.441 432.146.441
Dönem Karı (Zararı)
442.982.621 442.982.621 442.982.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.137.196 -10.137.196 -698.984 -698.984 -10.836.180 -10.836.180
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -24.757.845 -24.757.845 2.672.144 2.672.144 405.954.871 905.464.705 442.982.621 2.714.297.646 2.714.297.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
442.982.621 159.584.694 152.719.256 158.219.977
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.137.194 -7.698.827
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.671.493 -9.623.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.534.299 1.924.707
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.534.299 1.924.707
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-698.985 -3.719.567 114.581 -1.235.967
Yabancı Para Çevrim Farkları
-698.985 -3.719.567 114.581 -1.235.967
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-698.985 -3.719.567 114.581 -1.235.967
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.836.179 -11.418.394 114.581 -1.235.967
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
432.146.442 148.166.300 152.833.837 156.984.010
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
432.146.442 148.166.300 152.833.837 156.984.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974601


BIST'
13:1511.078
Değişim :  3,15% |  338,81
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.079
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:15
MNDRS 15,62 74.120.664 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.302.919 % 9,98  
YKBNK 37,96 7.743.283.607 % 9,97  
KARYE 41,46 62.738.456 % 9,97  
13:15 Alış Satış %  
Dolar 32,1983 32,2009 % 0,07  
Euro 35,0235 35,0361 % 0,14  
Sterlin 40,7180 40,9221 % 0,06  
Frank 35,2178 35,3944 % 0,14  
Riyal 8,5364 8,5791 % -0,03  
13:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,58 31,62 % 0,66  
Platin 1.039,39 1.040,40 % 0,66  
Paladyum 1.020,25 1.022,65 % 0,66  
Brent Pet. 82,65 82,65 % 0,66  
Altın Ons 2.416,67 2.417,01 % 0,66