***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2018 18:16***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 336.316.735 -448.323 17.248.217 201.345.760 191.735.942 1.142.310.675 404.167 1.142.714.842
Transferler
2.071.660 189.664.282 -191.735.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
14.028.274 14.028.274 -831.317 13.196.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.979.221 -735.814 -24.715.035 -30.659 -24.745.694
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-157.052 -157.052 -157.052
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 312.337.514 -1.184.137 19.319.877 391.010.042 14.028.274 1.131.466.862 -457.809 1.131.009.053
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 312.337.514 -1.184.137 19.319.877 391.010.042 14.028.274 1.131.466.862 -457.809 1.131.009.053
Transferler
271.619 13.756.655 -14.028.274
Dönem Karı (Zararı)
259.392.437 259.392.437 -410.580 258.981.857
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.785.000 -35.490 88.749.510 -1.869 88.747.641
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
757.677 249.457 1.007.134 1.007.134
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-172.965 -172.965 -172.965
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 401.122.514 -1.219.627 19.591.496 404.843.189 259.392.437 1.480.442.978 -870.258 1.479.572.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
202.894.024 104.227.567
Dönem Karı (Zararı)
258.981.857 13.196.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-175.694.872 33.110.159
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.811.109 13.872.101
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-911.799 515.672
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-911.799 515.672
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.207.642 1.032.167
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.070.249 20.391.983
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
42.089.762 43.133.940
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-264.095.679 -42.553.517
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11,21 -262.588.263 -42.553.517
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.507.416
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -219.318 -4.604.411
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.630 1.322.224
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18.433.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
121.333.211 59.020.203
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.255.641 -3.155.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
58.606.675 88.970.053
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-170.219.014 -50.712.800
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.647.335 4.759.910
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.457.456 -33.493.554
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
176.096.400 52.652.587
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
204.620.196 105.327.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -606.580 -963.903
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.119.592 -135.849
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-142.707.225 -5.262.018
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-37.096.292
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.481.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.006.030 -2.928.228
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -111.997.737 -4.830.767
Alınan Faiz
8.911.463 2.496.977
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.641.656 7.231.184
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.007.134 -157.052
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.007.134 -157.052
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
256.598.101 138.172.737
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-259.904.179 -126.582.971
Ödenen Faiz
-37.342.712 -4.201.530
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.545.143 106.196.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.545.143 106.196.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 151.658.652 45.461.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 172.203.795 151.658.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 172.203.795 152.215.137
Ticari Alacaklar
15.318.515 10.622.448
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 3.047.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.318.515 7.575.160
Diğer Alacaklar
2.293.789 734.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.293.789 734.617
Türev Araçlar
1.507.416 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.507.416
Stoklar
8 21.206.886 27.287.524
Peşin Ödenmiş Giderler
24.079.746 9.823.022
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 2.420.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 24.079.746 7.402.445
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 1.420.770 301.178
Diğer Dönen Varlıklar
10 4.811.621 3.436.302
ARA TOPLAM
242.842.538 204.420.228
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
242.842.538 204.420.228
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.474 10.474
Ticari Alacaklar
914.245 1.442.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
914.245 1.442.872
Stoklar
8 318.647.736 127.987.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.299.280.000 924.694.000
Maddi Duran Varlıklar
12 446.739.044 367.921.086
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.724.365 307.858
Şerefiye
13 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
290.573 307.858
Peşin Ödenmiş Giderler
31.938.491 132.809.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 31.938.491 132.809.781
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 5.439.675 5.211.017
Diğer Duran Varlıklar
10 39.177.269 14.276.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.160.871.299 1.574.661.006
TOPLAM VARLIKLAR
2.403.713.837 1.779.081.234
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 44.126.121 47.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 187.246.458 250.221.905
Ticari Borçlar
45.013.469 34.531.948
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 1.220.443 872.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 43.793.026 33.659.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.793.761 1.908.026
Diğer Borçlar
51.014.931 19.601.182
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 34.317.800 10.947.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 16.697.131 8.653.828
Ertelenmiş Gelirler
9 20.031.080 24.462.087
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.466.612 2.366.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 700.519 547.303
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.766.093 1.818.847
ARA TOPLAM
352.692.432 333.139.074
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
352.692.432 333.139.074
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 303.830.172 246.703.746
Ticari Borçlar
23.259.439 5.093.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 23.259.439 5.093.625
Diğer Borçlar
1.012.947 830.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.012.947 830.410
Ertelenmiş Gelirler
9 242.195.670 61.668.263
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.129.976 592.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.129.976 592.017
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20.481 45.046
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
571.448.685 314.933.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
924.141.117 648.072.181
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.480.442.978 1.131.466.862
Ödenmiş Sermaye
15 250.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -757.677
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
399.902.887 311.153.377
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
399.902.887 311.153.377
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 401.122.514 312.337.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.219.627 -1.184.137
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.591.496 19.319.877
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
404.843.189 391.010.042
Net Dönem Karı veya Zararı
259.392.437 14.028.274
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-870.258 -457.809
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.479.572.720 1.131.009.053
TOPLAM KAYNAKLAR
2.403.713.837 1.779.081.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 138.484.287 112.094.163
Satışların Maliyeti
18 -67.613.491 -73.184.958
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.870.796 38.909.205
BRÜT KAR (ZARAR)
70.870.796 38.909.205
Genel Yönetim Giderleri
19 -9.805.951 -9.593.828
Pazarlama Giderleri
19 -17.879.477 -13.377.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 328.753.280 66.483.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -53.285.757 -34.408.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
318.652.891 48.012.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
318.652.891 48.012.880
Finansman Gelirleri
22 18.262.250 8.833.715
Finansman Giderleri
22 -78.152.602 -48.254.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
258.762.539 8.592.546
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
219.318 4.604.411
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 219.318 4.604.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
258.981.857 13.196.957
DÖNEM KARI (ZARARI)
258.981.857 13.196.957
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-410.580 -831.317
Ana Ortaklık Payları
259.392.437 14.028.274
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 1,03800000 0,05600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
88.747.641 -24.745.694
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 88.785.000 -23.979.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -46.698 -958.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.339 191.617
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9.339 191.617
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.747.641 -24.745.694
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
347.729.498 -11.548.737
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-412.449 -861.976
Ana Ortaklık Payları
348.141.947 -10.686.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666207


BIST
18:051.103
Değişim :  0,33% |  3,64
Açılış :  1.101  
Önceki Kapanış :  1.099  
En Yüksek
1.105
En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler18:05
DNISI 6,82 2.724.699 % 10,00  
GOLTS 26,40 43.497.769 % 10,00  
VERUS 39,38 85.496.692 % 10,00  
UFUK 9,35 438.915 % 10,00  
SODSN 15,07 593.909 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4734 7,4766 % 0,37  
Euro 8,8491 8,8628 % 0,65  
Sterlin 9,5436 9,5915 % 0,33  
Frank 8,1954 8,2448 % 0,60  
Riyal 1,9879 1,9978 % 0,41  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 -6,19  
Altın Gr. 467 467 0,70  
Cumhuriyet 3.106 3.153 -10,00  
Tam 3.098 3.175 -3,44  
Yarım 1.497 1.536 -1,67  
Çeyrek 751 768 -0,83  
Gümüş.Ons 26,70 26,74 -0,17  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 -0,01  
B. Petrol 39,75 39,75 -0,31