***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 18:55***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.397.698 16.299.223 609.914.817 7.541.372 1.226.713.285 1.226.713.285
Transferler
7.541.372 -7.541.372
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.352.821 53.352.821 53.352.821
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.397.698 16.299.223 617.456.189 53.352.821 1.280.066.106 1.280.066.106
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 617.342.750 357.782.467 1.658.073.537 1.658.073.537
Transferler
357.782.467 -357.782.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.636.377 -6.636.377 -6.636.377
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 975.125.217 -6.636.377 1.651.437.160 1.651.437.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.925.105 64.511.160
Dönem Karı (Zararı)
-6.636.377 53.352.821
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.028.855 -53.907.469
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
557.816 333.600
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
59.180 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 59.180
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
220.787 2.343.487
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.942.557 4.596.947
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22.040.484 -9.568.053
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
208.031 -51.613.450
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
208.031
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-51.613.450
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.066.134 65.065.808
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
260.791 -3.889.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.433.149 -11.486.578
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-47.357.524 -23.811.863
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.879.723 19.526.202
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.721.785 -19.178.620
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
33.305.810 103.906.478
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.673.656 64.511.160
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-251.449
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.319.350 -110.595.644
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-133.707 -317.555
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.371.550
Alınan Faiz
1.459.304 2.093.461
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.301.557 35.014.266
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.796.306 66.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.071.383 -22.715.676
Ödenen Faiz
-7.423.366 -8.270.058
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
695.802 -11.070.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
695.802 -11.070.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 160.861.434 147.805.077
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 161.557.236 136.734.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 161.557.236 160.861.434
Ticari Alacaklar
7.538.846 8.011.717
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 172.552 18.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.366.294 7.992.728
Diğer Alacaklar
874.049 1.680.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 874.049 1.680.246
Türev Araçlar
1.299.385 1.507.416
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.299.385 1.507.416
Stoklar
7 19.265.106 19.265.106
Peşin Ödenmiş Giderler
49.766.074 22.598.112
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 49.766.074 22.598.112
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.629.714 1.378.265
Diğer Dönen Varlıklar
9 244.709 2.213.452
ARA TOPLAM
242.175.119 217.515.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
242.175.119 217.515.748
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 152.738.035 152.731.788
Ticari Alacaklar
1.067.145 914.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.067.145 914.245
Stoklar
7 366.004.312 318.646.788
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.734.025.000 1.734.025.000
Maddi Duran Varlıklar
12 11.042.280 11.435.277
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.818.069 18.849.182
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
384.277 415.390
Peşin Ödenmiş Giderler
25.779.041 31.779.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 25.779.041 31.779.042
Diğer Duran Varlıklar
9 45.217.396 39.177.268
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.354.691.278 2.307.558.590
TOPLAM VARLIKLAR
2.596.866.397 2.525.074.338
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 354.604.221 244.654.839
Ticari Borçlar
57.730.545 39.520.014
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 3.837.001 967.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 53.893.544 38.552.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.123.574 974.402
Diğer Borçlar
22.251.913 50.658.256
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 17.522.280 34.317.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 4.729.633 16.340.456
Ertelenmiş Gelirler
8 12.944.221 13.207.127
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.364.717 2.157.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
222.297 160.156
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.142.420 1.997.193
ARA TOPLAM
451.019.191 351.171.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
451.019.191 351.171.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 197.983.853 249.189.334
Ticari Borçlar
19.928.631 23.259.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 19.928.631 23.259.439
Diğer Borçlar
411.823 876.437
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 411.823 876.437
Ertelenmiş Gelirler
8 275.764.384 242.195.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
321.355 307.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
321.355 307.936
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
494.410.046 515.828.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
945.429.237 867.000.801
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.651.437.160 1.658.073.537
Ödenmiş Sermaye
15 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.141.314 144.141.314
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.141.314 144.141.314
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.141.314 144.141.314
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.570.842 16.570.842
Yasal Yedekler
15 16.570.842 16.570.842
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
975.125.217 617.342.750
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.636.377 357.782.467
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.651.437.160 1.658.073.537
TOPLAM KAYNAKLAR
2.596.866.397 2.525.074.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17.831.435 18.749.325
Satışların Maliyeti
-3.527.468 -1.474.699
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.303.967 17.274.626
BRÜT KAR (ZARAR)
14.303.967 17.274.626
Genel Yönetim Giderleri
-2.067.407 -2.089.806
Pazarlama Giderleri
-3.801.841 -1.324.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.381.505 63.569.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.528.267 -12.306.646
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.287.957 65.123.347
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.287.957 65.123.347
Finansman Gelirleri
1.478.857 3.349.045
Finansman Giderleri
-23.403.191 -15.119.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.636.377 53.352.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.636.377 53.352.821
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.636.377 53.352.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.636.377 53.352.821
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç -0,02700000 0,21300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.636.377 53.352.821
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.636.377 53.352.821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682049


BIST
18:051.124
Değişim :  0,41% |  4,61
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.120  
En Yüksek
1.135
En Düşük
1.124
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 2.852,00 3.192.890 % 10,00  
YBTAS 18.813,30 1.900.717 % 10,00  
MERKO 9,02 48.810.511 % 10,00  
CEMTS 14,96 245.603.747 % 10,00  
ATSYH 2,75 1.729.279 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6561 7,6604 % 0,46  
Euro 8,9002 8,9266 % 0,26  
Sterlin 9,7452 9,7941 % 0,59  
Frank 8,2234 8,2730 % 0,36  
Riyal 2,0386 2,0488 % 0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -6,79  
Altın Gr. 459 459 0,89  
Cumhuriyet 3.052 3.098 8,00  
Tam 3.036 3.112 9,33  
Yarım 1.467 1.505 4,51  
Çeyrek 736 753 2,26  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 -0,25  
Gümüş Gr. 5,64 5,65 -0,03  
B. Petrol 41,84 41,84 -0,10