***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:46***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 312.337.514 -1.184.137 19.319.877 391.010.042 14.028.274 1.131.466.862 -457.809 1.131.009.053
Transferler
271.619 13.756.655 -14.028.274
Dönem Karı (Zararı)
64.894.954 64.894.954 -85.765 64.809.189
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-210.561 -210.561 -11.083 -221.644
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
757.677 249.457 1.007.134 1.007.134
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 312.337.514 -1.394.698 19.591.496 405.016.154 64.894.954 1.197.158.389 -554.657 1.196.603.732
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 401.122.514 -1.219.627 19.591.496 404.843.189 259.392.437 1.480.442.978 -870.258 1.479.572.720
Transferler
3.893.924 255.498.513 -259.392.437
Dönem Karı (Zararı)
-31.902.243 -31.902.243 781.229 -31.121.014
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-152.027 -152.027 -8.001 -160.028
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 401.122.514 -1.371.654 23.485.420 660.341.702 -31.902.243 1.448.388.708 -97.030 1.448.291.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
253.830.796 146.801.963
Dönem Karı (Zararı)
-31.121.014 64.809.189
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
209.485.284 -3.978.072
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.166.886 9.571.709
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.276.707 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.276.707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.255.638 1.846.369
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.099.553 10.972.223
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
212.951.152 25.975.840
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.108.427 -51.987.263
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.408.427
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -20.700.000 -51.987.263
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-156.225 -276.320
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -80.630
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-80.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
74.909.583 87.090.302
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.747.572 -7.922.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.167.931 38.316.399
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-149.137.834 -115.773.932
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.718.185 35.692.913
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.033.446 26.892.410
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
87.211.289 109.884.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
253.273.853 147.921.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-282.853
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
556.943 -836.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.339.211 -107.703.951
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.249 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
752.445 1.693.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.411.697 -4.431.805
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -111.997.737
Alınan Faiz
6.004.712 7.032.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.609.291 -52.983.411
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.007.134
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.007.134
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
383.045.963 142.221.459
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-177.140.511 -175.603.641
Ödenen Faiz
-17.296.161 -20.608.363
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
444.779.298 -13.885.399
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
444.779.298 -13.885.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
172.203.795 151.658.652
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 616.983.093 137.773.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 617.174.988 172.203.795
Ticari Alacaklar
24.636.480 15.318.515
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 138.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 24.498.013 15.318.515
Diğer Alacaklar
1.471.474 2.293.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.471.474 2.293.789
Türev Araçlar
9.915.843 1.507.416
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9.915.843 1.507.416
Stoklar
8 16.720.829 21.206.886
Peşin Ödenmiş Giderler
70.324.846 24.079.746
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.709.998
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 66.614.848 24.079.746
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
863.827 1.420.770
Diğer Dönen Varlıklar
10 484.452 4.811.621
ARA TOPLAM
741.592.739 242.842.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
741.592.739 242.842.538
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 16.723 10.474
Ticari Alacaklar
1.067.145 914.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.067.145 914.245
Stoklar
8 472.271.627 318.647.736
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.319.980.000 1.299.280.000
Maddi Duran Varlıklar
13 435.907.793 446.739.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.047.982 18.724.365
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.614.190 290.573
Peşin Ödenmiş Giderler
1.270.364 31.938.491
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.270.364 31.938.491
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 5.595.899 5.439.675
Diğer Duran Varlıklar
10 62.299.311 39.177.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.319.456.844 2.160.871.299
TOPLAM VARLIKLAR
3.061.049.583 2.403.713.837
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 123.085.706 44.126.121
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 588.082.896 241.887.296
Ticari Borçlar
78.449.615 45.013.469
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 7.842.378 1.220.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 70.607.237 43.793.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.153.990 1.793.761
Diğer Borçlar
220.160.283 51.014.931
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 200.628.944 34.317.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 19.531.339 16.697.131
Ertelenmiş Gelirler
9 10.453.135 20.031.080
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.109.577 3.466.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.050.449 700.519
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.059.128 2.766.093
ARA TOPLAM
1.027.495.202 407.333.270
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.027.495.202 407.333.270
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 232.272.346 249.189.334
Ticari Borçlar
11.541.478 23.259.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.541.478 23.259.439
Diğer Borçlar
540.812 1.012.947
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 540.812 1.012.947
Ertelenmiş Gelirler
9 338.984.904 242.195.670
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.902.677 1.129.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.902.677 1.129.976
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20.486 20.481
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
585.262.703 516.807.847
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.612.757.905 924.141.117
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.448.388.708 1.480.442.978
Ödenmiş Sermaye
16 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
399.750.860 399.902.887
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
399.750.860 399.902.887
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 401.122.514 401.122.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.371.654 -1.219.627
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.485.420 19.591.496
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
660.341.702 404.843.189
Net Dönem Karı veya Zararı
-31.902.243 259.392.437
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-97.030 -870.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.448.291.678 1.479.572.720
TOPLAM KAYNAKLAR
3.061.049.583 2.403.713.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
178.698.574 114.682.616 109.065.294 65.467.827
Satışların Maliyeti
-82.899.775 -53.018.763 -37.603.183 -23.471.312
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
95.798.799 61.663.853 71.462.111 41.996.515
BRÜT KAR (ZARAR)
95.798.799 61.663.853 71.462.111 41.996.515
Genel Yönetim Giderleri
-8.602.842 -7.087.732 -3.150.151 -2.248.339
Pazarlama Giderleri
-16.601.149 -9.839.191 -5.418.178 -3.790.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
237.356.144 83.019.608 153.266.921 10.132.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-129.324.704 -32.313.774 -93.736.557 -7.713.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.626.248 95.442.764 122.424.146 38.376.938
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
178.626.248 95.442.764 122.424.146 38.376.938
Finansman Gelirleri
23.210.540 15.977.904 10.870.041 2.076.466
Finansman Giderleri
-233.074.021 -46.887.799 -165.014.355 -14.094.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-31.237.233 64.532.869 -31.720.168 26.358.424
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
116.219 276.320 98.190 -3.269.461
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 116.219 276.320 98.190 -3.269.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.121.014 64.809.189 -31.621.978 23.088.963
DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.121.014 64.809.189 -31.621.978 23.088.963
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
781.229 -85.765 1.514.142 990.108
Ana Ortaklık Payları
-31.902.243 64.894.954 -33.136.120 22.098.855
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/kazanç 18 -0,12800000 0,25960000 -0,13300000 0,08840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-96.017 -221.644 28.582 17.613
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-96.017 -221.644 28.582 17.613
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-96.017 -221.644 28.582 17.613
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.217.031 64.587.545 -31.593.396 23.106.576
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
773.228 -96.848 1.499.911 990.989
Ana Ortaklık Payları
-31.990.259 64.684.393 -33.093.307 22.115.587http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719117


BIST
17:591.122
Değişim :  -0,19% |  -2,08
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.131
En Düşük
1.116
BIST En Aktif Hisseler17:57
DURDO 20,46 8.746.576 % 10,00  
ISBIR 3.137,20 7.071.929 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.504.032 % 10,00  
DESPC 11,56 33.977.545 % 9,99  
TLMAN 37,42 4.624.139 % 9,99  
17:57 Alış Satış %  
Dolar 7,7910 7,7942 % 1,78  
Euro 9,0757 9,0836 % 1,98  
Sterlin 9,9671 10,0171 % 2,41  
Frank 8,3542 8,4045 % 1,72  
Riyal 2,0688 2,0791 % 1,62  
17:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 8,02  
Altın Gr. 467 467 8,55  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,26 23,30 0,40  
Gümüş Gr. 5,80 5,80 0,16  
B. Petrol 42,38 42,38 -0,03