***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:47***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.479.386 16.299.223 609.914.817 7.541.372 1.226.713.285 1.226.713.285
Transferler
271.619 7.269.753 -7.541.372
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.006.815 66.006.815 66.006.815
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
757.677 249.457 1.007.134 1.007.134
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.479.386 16.570.842 617.434.027 66.006.815 1.293.727.234 1.293.727.234
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 617.342.750 357.782.467 1.658.073.537 1.658.073.537
Transferler
3.893.923 353.888.544 -357.782.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.699.295 -37.699.295 -37.699.295
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 -37.699.295 1.620.374.242 1.620.374.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.275.185 79.308.041
Dönem Karı (Zararı)
-37.699.295 66.006.815
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-37.699.295 66.006.815
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
162.811.092 -16.555.878
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.578.321 1.535.415
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.179.721 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.179.721
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
439.939 274.225
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.951.287 8.691.537
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
176.770.251 25.010.838
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.108.427 -51.987.263
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.408.427
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -20.700.000 -51.987.263
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -80.630
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-80.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
46.560.881 30.777.465
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.702.618 -1.668.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.043.414 37.833.286
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-149.298.819 -115.722.315
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.487.237 4.281.083
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
133.540.050 -2.888.809
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
95.578.445 108.942.220
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
171.672.678 80.228.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -95.560
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
602.507 -824.801
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.939.343 -105.426.945
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.247 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
752.445 1.693.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.959.834 -2.019.368
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -111.997.737
Alınan Faiz
5.152.979 6.896.928
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
146.822.676 -2.189.788
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.007.134
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
333.293.219 117.705.808
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-169.174.382 -102.537.290
Ödenen Faiz
-17.296.161 -18.365.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
323.037.204 -28.308.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
323.037.204 -28.308.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 160.861.434 147.805.077
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 483.898.638 119.496.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 484.090.533 160.861.434
Ticari Alacaklar
14.381.714 8.011.717
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 4.672.976 18.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.708.738 7.992.728
Diğer Alacaklar
751.146 1.680.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 751.146 1.680.246
Türev Araçlar
9.915.843 1.507.416
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9.915.843 1.507.416
Stoklar
7 14.941.562 19.265.106
Peşin Ödenmiş Giderler
65.591.882 22.598.112
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 65.591.882 22.598.112
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
775.758 1.378.265
Diğer Dönen Varlıklar
9 17.807 2.213.452
ARA TOPLAM
590.466.245 217.515.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
590.466.245 217.515.748
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 152.738.035 152.731.788
Ticari Alacaklar
1.067.145 914.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.067.145 914.245
Stoklar
7 472.269.151 318.646.788
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.754.725.000 1.734.025.000
Maddi Duran Varlıklar
12 11.438.435 11.435.277
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.475.093 18.849.182
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.301 415.390
Peşin Ödenmiş Giderler
831.373 31.779.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 831.373 31.779.042
Diğer Duran Varlıklar
9 62.299.326 39.177.268
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.473.843.558 2.307.558.590
TOPLAM VARLIKLAR
3.064.309.803 2.525.074.338
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 602.921.218 244.654.839
Ticari Borçlar
57.725.211 39.520.014
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 7.715.154 967.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 50.010.057 38.552.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.306.309 974.402
Diğer Borçlar
184.338.534 50.658.256
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 165.333.732 34.317.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 19.004.802 16.340.456
Ertelenmiş Gelirler
8 11.999.608 13.207.127
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.507.774 2.157.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
288.784 160.156
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.218.990 1.997.193
ARA TOPLAM
860.798.654 351.171.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
860.798.654 351.171.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 231.812.044 249.189.334
Ticari Borçlar
11.541.479 23.259.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 11.541.479 23.259.439
Diğer Borçlar
404.302 876.437
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 404.302 876.437
Ertelenmiş Gelirler
8 338.981.632 242.195.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
397.450 307.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
397.450 307.936
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
583.136.907 515.828.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.443.935.561 867.000.801
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.620.374.242 1.658.073.537
Ödenmiş Sermaye
15 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.141.314 144.141.314
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.141.314 144.141.314
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 144.141.314 144.141.314
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.464.765 16.570.842
Yasal Yedekler
20.464.765 16.570.842
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
971.231.294 617.342.750
Net Dönem Karı veya Zararı
-37.699.295 357.782.467
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.620.374.242 1.658.073.537
TOPLAM KAYNAKLAR
3.064.309.803 2.525.074.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
83.113.860 62.270.466 37.483.717 23.150.811
Satışların Maliyeti
-16.771.978 -8.955.705 -5.010.358 -3.712.042
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.341.882 53.314.761 32.473.359 19.438.769
BRÜT KAR (ZARAR)
66.341.882 53.314.761 32.473.359 19.438.769
Genel Yönetim Giderleri
-7.233.934 -5.377.436 -2.754.317 -1.736.670
Pazarlama Giderleri
-9.632.614 -6.298.825 -2.049.692 -2.300.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
199.752.818 72.826.607 122.287.295 6.034.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-110.492.131 -24.609.831 -80.055.968 -5.662.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
138.736.021 89.855.276 69.900.677 15.772.443
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
138.736.021 89.855.276 69.900.677 15.772.443
Finansman Gelirleri
13.854.972 11.337.775 1.957.071 1.855.062
Finansman Giderleri
-190.290.288 -35.186.236 -132.036.942 -12.077.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-37.699.295 66.006.815 -60.179.194 5.550.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.699.295 66.006.815 -60.179.194 5.550.314
DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.699.295 66.006.815 -60.179.194 5.550.314
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-37.699.295 66.006.815 -60.179.194 5.550.314
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/kazanç -0,15100000 0,26400000 -0,24100000 0,02200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.699.295 66.006.815 -60.179.194 5.550.314
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-37.699.295 66.006.815 -60.179.194 5.550.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719128


BIST
11:241.115
Değişim :  0,31% |  3,49
Açılış :  1.114  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.117
En Düşük
1.111
BIST En Aktif Hisseler11:21
VAKFN 4,03 8.619.639 % 1.165,33  
AKMGY 46,44 6.710.408 % 10,00  
YONGA 81,40 2.266.583 % 10,00  
UFUK 12,43 702.979 % 10,00  
SUMAS 33,22 109.493 % 10,00  
11:21 Alış Satış %  
Dolar 7,4869 7,4889 % -0,01  
Euro 8,8853 8,8901 % 0,16  
Sterlin 9,6421 9,6905 % 0,15  
Frank 8,2325 8,2821 % 0,19  
Riyal 1,9920 2,0020 % 0,03  
11:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.967 1.967 12,85  
Altın Gr. 474 474 2,82  
Cumhuriyet 3.115 3.163 -10,00  
Tam 3.102 3.179 -8,67  
Yarım 1.499 1.538 -4,20  
Çeyrek 752 769 -2,10  
Gümüş.Ons 27,39 27,43 0,27  
Gümüş Gr. 6,59 6,59 0,05  
B. Petrol 41,41 41,41 0,88