***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2020 18:55***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 617.342.750 357.782.467 1.658.073.537 1.658.073.537
Transferler
3.893.923 353.888.544 -357.782.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
392.262.485 392.262.485 392.262.485
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022
Transferler
114.000.000 2.638.982 275.623.503 -392.262.485
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.226.077 588.317.075 603.543.152 603.543.152
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.364.272 3.364.272
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.241.035 213.886.330
Dönem Karı (Zararı)
588.317.075 392.262.485
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
588.317.075 392.262.485
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-390.545.966 -293.433.070
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 7.212.780 2.406.125
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
522.683 113.409
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 522.683 113.409
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
516.855 581.692
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 33.884.579 17.777.156
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
39.095.420 86.648.052
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-471.778.283 -400.959.504
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -466.136.000 -408.103.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.642.283 7.143.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.623.458 115.741.382
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.392.899 -7.214.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.193.773 -45.358.151
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-812.692.995 -238.608.458
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
628.426.508 9.013.731
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
75.688.269 251.119.625
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
75.688.269 251.119.625
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
132.755.634 146.789.055
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
145.147.651 214.570.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -119.126
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
93.384 -565.341
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.701.077 -9.116.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
187.470 838.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.088.687 -18.769.201
Alınan Faiz
10.602.294 8.814.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-264.070.509 210.516.627
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.015.192.871 732.822.896
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.234.776.507 -495.714.586
Ödenen Faiz
-44.486.873 -26.591.683
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-117.128.397 415.286.586
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-117.128.397 415.286.586
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 576.148.020 160.861.434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 459.019.623 576.148.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 459.019.623 576.148.020
Ticari Alacaklar
11.527.298 14.939.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 224.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.527.298 14.715.355
Diğer Alacaklar
2.308.414 1.173.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.308.414 1.173.522
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0
Stoklar
8 1.314.612.746 13.905.086
Peşin Ödenmiş Giderler
79.892.827 71.298.758
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 79.892.827 71.298.758
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.850.222 1.943.606
Diğer Dönen Varlıklar
10 12.535 1.803
ARA TOPLAM
1.869.223.665 679.410.343
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.869.223.665 679.410.343
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 168.368.126 153.142.049
Ticari Alacaklar
584.093 1.087.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
584.093 1.087.425
Stoklar
8 562.615.266
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.608.264.000 2.142.128.000
Maddi Duran Varlıklar
13 91.979.903 17.983.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.118.367 27.825.902
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.684.575 9.392.110
Peşin Ödenmiş Giderler
101.911 629.815
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 101.911 629.815
Diğer Duran Varlıklar
10 140.276.119 69.294.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.039.692.519 2.974.705.922
TOPLAM VARLIKLAR
4.908.916.184 3.654.116.265
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.078.399
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 190.357.030 604.235.007
Ticari Borçlar
65.348.432 44.096.602
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 65.348.432 44.096.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.896.421 1.213.928
Diğer Borçlar
329.830.291 197.712.960
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 295.725.657 176.912.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 34.104.634 20.799.962
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
417.516.509 37.783.834
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 417.516.509 37.783.834
Türev Araçlar
0 5.642.303
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.642.303
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.952.492 2.491.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 424.898 272.812
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.527.594 2.218.990
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
43.840
ARA TOPLAM
1.010.023.414 893.176.436
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.010.023.414 893.176.436
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 444.672.710 213.361.328
Ticari Borçlar
634.871.260 27.696.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 634.871.260 27.696.582
Diğer Borçlar
283.232 371.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 283.232 371.262
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
164.694.180 468.738.586
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 164.694.180 468.738.586
Uzun Vadeli Karşılıklar
492.214 436.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 492.214 436.049
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.245.013.596 710.603.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.255.037.010 1.603.780.243
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.653.879.174 2.050.336.022
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
159.367.391 144.141.314
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
159.367.391 144.141.314
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
159.367.391 144.141.314
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.468.019 20.464.765
Yasal Yedekler
26.468.019 20.464.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.246.854.797 971.231.294
Net Dönem Karı veya Zararı
588.317.075 392.262.485
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.653.879.174 2.050.336.022
TOPLAM KAYNAKLAR
4.908.916.184 3.654.116.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 407.670.923 105.149.862
Satışların Maliyeti
19 -196.790.469 -22.491.018
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
210.880.454 82.658.844
BRÜT KAR (ZARAR)
210.880.454 82.658.844
Genel Yönetim Giderleri
20 -14.107.860 -9.123.555
Pazarlama Giderleri
20 -17.240.599 -16.419.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 590.016.286 597.180.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -98.522.593 -180.509.861
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
671.025.688 473.785.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
671.025.688 473.785.638
Finansman Gelirleri
22 16.239.510 8.916.197
Finansman Giderleri
22 -98.948.123 -90.439.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
588.317.075 392.262.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
588.317.075 392.262.485
DÖNEM KARI (ZARARI)
588.317.075 392.262.485
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
588.317.075 392.262.485
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 1,60500000 1,56900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.226.077 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15.226.077 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
15.226.077
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.226.077 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
603.543.152 392.262.485
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
603.543.152 392.262.485http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824676


BIST
18:051.121
Değişim :  -0,27% |  -3,00
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.131
En Düşük
1.116
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 3.137,20 10.218.540 % 10,00  
YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7853 7,7931 % -0,10  
Euro 9,0898 9,1139 % 0,11  
Sterlin 9,9778 10,0278 % 2,52  
Frank 8,4010 8,4516 % 2,29  
Riyal 2,0728 2,0832 % 1,82  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.880 -1,79  
Altın Gr. 472 472 13,28  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,61 23,65 -0,03  
Gümüş Gr. 5,91 5,92 -0,02  
B. Petrol 42,89 42,89 0,00