***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 18:37***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 336.316.735 -448.323 17.248.217 201.345.760 191.735.942 1.142.310.675 404.167 1.142.714.842
Transferler
191.735.942 -191.735.942
Dönem Karı (Zararı)
4.495.223 4.495.223 -356.889 4.138.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-386.385 -386.385 -16.100 -402.485
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 336.316.735 -834.708 17.248.217 393.081.702 4.495.223 1.146.419.513 31.178 1.146.450.691
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 312.337.514 -1.184.137 19.319.877 391.010.042 14.028.274 1.131.466.862 -457.809 1.131.009.053
Transferler
14.028.274 -14.028.274
Dönem Karı (Zararı)
39.878.933 39.878.933 -968.437 38.910.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.409 -133.409 -7.022 -140.431
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 312.337.514 -1.317.546 19.319.877 405.038.316 39.878.933 1.171.212.386 -1.433.268 1.169.779.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.636.015 -29.569.316
Dönem Karı (Zararı)
38.910.499 4.138.334
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-58.139.028 5.124.629
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.341.424 3.211.734
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
686.397 319.610
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.392.056 1.876.824
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-16.531.522 1.500.906
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-51.613.450 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -51.613.450 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.413.933 -1.784.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
78.670.386 -39.414.138
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.073.697 -2.381.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.433.428 -7.533.228
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.097.421 1.829.579
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.676.171 4.095.548
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.608.664 -35.424.344
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
110.207.425 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.441.857 -30.151.175
Alınan Faiz
2.194.158 646.781
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -64.922
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-113.667.662 -1.447.018
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.296.112 -1.447.018
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -112.371.550 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.018.255 42.056.226
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.415.569 54.468.750
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.811.100 -5.725.152
Ödenen Faiz
-10.586.214 -6.687.372
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.013.392 11.039.892
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.013.392 11.039.892
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 152.215.137 45.938.559
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
140.201.745 56.978.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 140.787.990 152.215.137
Ticari Alacaklar
20.832.541 10.622.448
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 3.729.541 3.047.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.103.000 7.575.160
Diğer Alacaklar
900.092 734.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 900.092 734.617
Stoklar
8 24.305.934 27.287.524
Peşin Ödenmiş Giderler
8.487.365 9.823.022
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.632.087 2.420.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.855.278 7.402.445
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
640.641 301.178
Diğer Dönen Varlıklar
10 34.522.212 17.713.136
ARA TOPLAM
230.476.775 218.697.062
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
230.476.775 218.697.062
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.474 10.474
Ticari Alacaklar
0 1.442.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 1.442.872
Stoklar
8 164.634.148 127.987.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.088.679.000 924.694.000
Maddi Duran Varlıklar
12 366.026.041 367.921.086
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
157.591 307.858
Peşin Ödenmiş Giderler
130.738.079 132.809.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 130.738.079 132.809.781
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.624.950 5.211.017
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.757.870.283 1.560.384.172
TOPLAM VARLIKLAR
1.988.347.058 1.779.081.234
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 32.034 47.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 318.921.327 250.221.905
Ticari Borçlar
37.272.151 34.531.948
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 14.244.791 872.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 23.027.360 33.659.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.694.680 1.908.026
Diğer Borçlar
2.540.327 19.601.182
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 0 10.947.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.540.327 8.653.828
Ertelenmiş Gelirler
9 30.977.692 24.462.087
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.966.441 2.366.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 590.968 547.303
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.375.473 1.818.847
ARA TOPLAM
394.404.652 333.139.074
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
394.404.652 333.139.074
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 222.387.743 246.703.746
Ticari Borçlar
35.029.593 5.093.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 35.029.593 5.093.625
Diğer Borçlar
673.261 830.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 673.261 830.410
Ertelenmiş Gelirler
9 165.360.083 61.668.263
Uzun Vadeli Karşılıklar
667.560 592.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 667.560 592.017
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
45.048 45.046
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
424.163.288 314.933.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
818.567.940 648.072.181
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.171.212.386 1.131.466.862
Ödenmiş Sermaye
14 250.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -757.677 -757.677
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
311.019.968 311.153.377
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
311.019.968 311.153.377
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 312.337.514 312.337.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.317.546 -1.184.137
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.319.877 19.319.877
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
405.038.316 391.010.042
Net Dönem Karı veya Zararı
39.878.933 14.028.274
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.433.268 -457.809
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.169.779.118 1.131.009.053
TOPLAM KAYNAKLAR
1.988.347.058 1.779.081.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15.940.539 32.114.107
Satışların Maliyeti
-8.663.304 -24.986.723
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.277.235 7.127.384
BRÜT KAR (ZARAR)
7.277.235 7.127.384
Genel Yönetim Giderleri
-2.889.683 -1.386.479
Pazarlama Giderleri
-2.060.612 -2.080.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
68.541.488 5.172.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.561.777 -2.356.104
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.306.651 6.476.648
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.306.651 6.476.648
Finansman Gelirleri
7.458.384 2.857.563
Finansman Giderleri
-26.233.364 -6.980.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.531.671 2.353.889
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.378.825 1.784.445
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.378.825 1.784.445
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.910.496 4.138.334
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.910.496 4.138.334
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-968.437 -356.889
Ana Ortaklık Payları
39.878.933 4.495.223
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 16 0,15950000 0,01790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-140.431 -402.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-175.539 -503.106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.108 100.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35.108 100.621
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-140.431 -402.485
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.770.065 3.735.849
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-975.459 -372.989
Ana Ortaklık Payları
39.745.524 4.108.838http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606467


BIST
18:051.123
Değişim :  0,19% |  2,08
Açılış :  1.124  
Önceki Kapanış :  1.121  
En Yüksek
1.132
En Düşük
1.112
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,88 6.443.427 % 10,00  
EMNIS 36,30 657.030 % 10,00  
EGCYO 1,43 1.123.053 % 10,00  
ISGSY 10,12 22.742.401 % 10,00  
YAPRK 53,35 2.306.160 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8116 7,8223 % 0,07  
Euro 9,1718 9,1864 % 0,08  
Sterlin 10,0161 10,0663 % 0,30  
Frank 8,4668 8,5178 % 0,68  
Riyal 2,0769 2,0873 % 0,10  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.896 -1,96  
Altın Gr. 477 478 5,27  
Cumhuriyet 3.153 3.201 44,00  
Tam 3.141 3.220 45,06  
Yarım 1.518 1.558 21,79  
Çeyrek 761 779 10,90  
Gümüş.Ons 24,21 24,26 0,05  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,01  
B. Petrol 41,23 41,23 -0,11