***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 18:29***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 336.316.735 -448.323 17.248.217 201.345.760 191.735.942 1.142.310.675 404.167 1.142.714.842
Transferler
2.071.660 189.664.282 -191.735.942
Dönem Karı (Zararı)
6.605.442 6.605.442 -506.449 6.098.993
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-350.623 -350.623 -14.609 -365.232
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 336.316.735 -798.946 19.319.877 391.010.042 6.605.442 1.148.565.494 -116.891 1.148.448.603
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 312.337.514 -1.184.137 19.319.877 391.010.042 14.028.274 1.131.466.862 -457.809 1.131.009.053
Transferler
14.028.274 -14.028.274
Dönem Karı (Zararı)
42.796.099 42.796.099 -1.075.873 41.720.226
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.293 271.619 -271.619 -227.293 -11.964 -239.257
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 312.337.514 -1.411.430 19.591.496 404.766.697 42.796.099 1.174.035.668 -1.545.646 1.172.490.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.761.802 -36.035.409
Dönem Karı (Zararı)
41.720.226 6.098.993
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-25.839.626 24.071.470
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.355.763 6.305.127
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.458.783 -50.464
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 21.044.049 19.448.688
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
975.267 900.357
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-51.987.263 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -51.987.263
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -3.605.595 -2.532.238
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.630 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-80.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
82.010.902 -67.572.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.594.763 -3.439.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.135.255 -11.198.226
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.820.201 -16.855.338
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.548.245 -4.143.328
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.481.114 -28.269.190
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
101.223.480 -3.666.553
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
97.891.502 -37.401.840
Alınan Faiz
4.834.151 1.723.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
508.164 -380.365
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-472.015 23.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-113.697.183 -3.758.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.834.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.533.586 -1.291.052
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -111.997.737 -2.467.357
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.270.056 23.489.159
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
136.497.795 70.094.727
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-88.002.740 -24.927.188
Ödenen Faiz
-24.224.999 -21.678.380
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.334.675 -16.304.659
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.334.675 -16.304.659
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
151.658.652 45.938.559
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.993.327 29.633.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 166.020.414 152.215.137
Ticari Alacaklar
21.300.163 10.622.448
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 3.047.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.300.163 7.575.160
Diğer Alacaklar
1.133.722 734.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.133.722 734.617
Stoklar
8 24.412.126 27.287.524
Peşin Ödenmiş Giderler
17.900.015 9.823.022
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.420.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 17.900.015 7.402.445
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 773.193 301.178
Diğer Dönen Varlıklar
10 13.915.850 3.436.302
ARA TOPLAM
245.455.483 204.420.228
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
245.455.483 204.420.228
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.474 10.474
Ticari Alacaklar
359.920 1.442.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
359.920 1.442.872
Stoklar
8 211.682.683 127.987.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.088.679.000 924.694.000
Maddi Duran Varlıklar
12 363.512.154 367.921.086
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
141.103 307.858
Peşin Ödenmiş Giderler
69.098.759 132.809.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 69.098.759 132.809.781
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 8.816.612 5.211.017
Diğer Duran Varlıklar
10 24.896.955 14.276.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.767.197.660 1.574.661.006
TOPLAM VARLIKLAR
2.012.653.143 1.779.081.234
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 21.278.242 47.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 215.971.975 250.221.905
Ticari Borçlar
50.004.724 34.531.948
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 2.536.397 872.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 47.468.327 33.659.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.416.190 1.908.026
Diğer Borçlar
17.284.802 19.601.182
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 14.410.800 10.947.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.874.002 8.653.828
Ertelenmiş Gelirler
9 30.987.219 24.462.087
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.641.593 2.366.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
743.555 547.303
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.898.038 1.818.847
ARA TOPLAM
341.584.745 333.139.074
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
341.584.745 333.139.074
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 311.317.336 246.703.746
Ticari Borçlar
29.169.094 5.093.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 29.169.094 5.093.625
Diğer Borçlar
665.923 830.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 665.923 830.410
Ertelenmiş Gelirler
9 156.366.611 61.668.263
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.014.613 592.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.014.613 592.017
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
44.799 45.046
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
498.578.376 314.933.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
840.163.121 648.072.181
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.174.035.668 1.131.466.862
Ödenmiş Sermaye
14 250.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -757.677 -757.677
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
310.926.084 311.153.377
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
310.926.084 311.153.377
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 312.337.514 312.337.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.411.430 -1.184.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.591.496 19.319.877
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
404.766.697 391.010.042
Net Dönem Karı veya Zararı
42.796.099 14.028.274
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.545.646 -457.809
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.172.490.022 1.131.009.053
TOPLAM KAYNAKLAR
2.012.653.143 1.779.081.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 49.214.789 53.528.704 33.274.250 21.414.597
Satışların Maliyeti
18 -29.547.451 -39.578.019 -19.934.149 -15.204.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.667.338 13.950.685 13.340.101 6.210.522
BRÜT KAR (ZARAR)
19.667.338 13.950.685 13.340.101 6.210.522
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.839.393 -4.193.960 -2.899.708 -2.194.702
Pazarlama Giderleri
19 -6.048.972 -3.628.735 -3.988.360 -1.548.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 72.886.763 12.502.322 3.371.245 7.329.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -24.599.910 -3.880.332 -8.064.103 -1.524.228
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.065.826 14.749.980 1.759.175 8.273.332
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.065.826 14.749.980 1.759.175 8.273.332
Finansman Gelirleri
23 13.901.438 4.018.785 6.443.054 1.161.222
Finansman Giderleri
23 -32.792.819 -15.202.010 -6.559.455 -8.221.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.174.445 3.566.755 1.642.774 1.212.866
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.545.781 2.532.238 1.166.956 747.793
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 3.545.781 2.532.238 1.166.956 747.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.720.226 6.098.993 2.809.730 1.960.659
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.720.226 6.098.993 2.809.730 1.960.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.075.873 -506.449 -107.436 -149.560
Ana Ortaklık Payları
42.796.099 6.605.442 2.917.166 2.110.219
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 15 0,17100000 0,02640000 0,01100000 0,00840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-239.257 -365.232 -98.826 37.251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-239.257 -365.232 -98.826 37.251
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-239.257 -365.232 -98.826 37.251
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.480.969 5.733.761 2.710.904 1.997.910
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.087.837 -521.058 -112.378 -148.071
Ana Ortaklık Payları
42.568.806 6.254.819 2.823.282 2.145.981http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626728


BIST
11:591.091
Değişim :  0,37% |  4,01
Açılış :  1.089  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.094
En Düşük
1.085
BIST En Aktif Hisseler11:59
IDGYO 6,27 7.867.960 % 10,00  
ISBIR 2.142,90 1.577.174 % 10,00  
CRFSA 19,82 7.473.825 % 9,99  
TKURU 584,40 369.341 % 9,99  
TLMAN 31,26 7.762.452 % 9,99  
11:59 Alış Satış %  
Dolar 7,6525 7,6568 % 0,32  
Euro 8,9838 8,9912 % 0,13  
Sterlin 9,7838 9,8329 % 0,30  
Frank 8,3261 8,3763 % 0,15  
Riyal 2,0349 2,0451 % 0,28  
11:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.904 -8,78  
Altın Gr. 468 468 -1,38  
Cumhuriyet 3.101 3.148 -52,00  
Tam 3.088 3.165 -51,60  
Yarım 1.493 1.531 -24,96  
Çeyrek 749 765 -12,48  
Gümüş.Ons 24,20 24,23 -0,52  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 -0,11  
B. Petrol 41,71 41,71 0,27