***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 18:55***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 336.316.735 -448.323 17.248.217 201.345.760 191.735.942 1.142.310.675 404.167 1.142.714.842
Transferler
2.071.660 189.664.282 -191.735.942
Dönem Karı (Zararı)
8.825.691 8.825.691 -445.373 8.380.318
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-402.880 -402.880 -16.787 -419.667
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 336.316.735 -851.203 19.319.877 391.010.042 8.825.691 1.150.733.486 -57.993 1.150.675.493
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 312.337.514 -1.184.137 19.319.877 391.010.042 14.028.274 1.131.466.862 -457.809 1.131.009.053
Transferler
757.677 271.619 13.756.655 -14.028.274
Dönem Karı (Zararı)
64.894.954 64.894.954 -85.765 64.809.189
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-210.561 -210.561 -11.083 -221.644
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
249.457 1.007.134 1.007.134
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 312.337.514 -1.394.698 19.591.496 405.016.154 64.894.954 1.197.158.389 -554.657 1.196.603.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.834.322 -5.976.856
Dönem Karı (Zararı)
64.809.189 8.380.318
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.978.072 31.508.673
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.571.709 9.702.521
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.846.369 627.311
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.972.223 28.661.978
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25.975.840 10.303.721
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -51.987.263 -15.560.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-276.320 -2.226.858
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.630 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-80.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
87.090.302 -47.146.286
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.922.136 -1.582.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.316.399 -19.589.078
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-115.773.932 -25.683.351
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.692.913 -1.939.810
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.892.410 1.648.479
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
109.884.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
147.921.419 -7.257.295
Alınan Faiz
7.032.359 1.761.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-282.853 -465.252
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-836.603 -16.025
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-114.736.310 -5.392.620
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.693.232 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.693.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.431.805 -1.670.158
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-111.997.737 -3.722.462
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.983.411 11.093.576
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.007.134 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.007.134
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
142.221.459 119.403.075
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-175.603.641 -74.618.082
Ödenen Faiz
-20.608.363 -33.691.417
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.885.399 -275.900
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.885.399 -275.900
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
151.658.652 45.938.559
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 137.773.253 45.662.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 138.498.858 152.215.137
Ticari Alacaklar
19.527.294 10.622.448
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 8.382 3.047.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.518.912 7.575.160
Diğer Alacaklar
559.924 734.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 559.924 734.617
Stoklar
8 21.973.076 27.287.524
Peşin Ödenmiş Giderler
20.917.877 9.823.022
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.420.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 20.917.877 7.402.445
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 1.137.781 301.178
Diğer Dönen Varlıklar
10 8.604.481 3.436.302
ARA TOPLAM
211.219.291 204.420.228
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.219.291 204.420.228
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.474 10.474
Ticari Alacaklar
460.162 1.442.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
460.162 1.442.872
Stoklar
8 249.863.603 127.987.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.088.679.000 924.694.000
Maddi Duran Varlıklar
12 360.385.286 367.921.086
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
303.013 307.858
Peşin Ödenmiş Giderler
61.302.265 132.809.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 61.302.265 132.809.781
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 5.542.748 5.211.017
Diğer Duran Varlıklar
10 29.873.613 14.276.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.796.420.164 1.574.661.006
TOPLAM VARLIKLAR
2.007.639.455 1.779.081.234
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.036.886 47.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 204.144.626 250.221.905
Ticari Borçlar
49.869.900 34.531.948
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 2.360.042 872.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 47.509.858 33.659.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.543.809 1.908.026
Diğer Borçlar
44.037.982 19.601.182
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 40.037.420 10.947.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.000.562 8.653.828
Ertelenmiş Gelirler
9 22.279.104 24.462.087
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.690.018 2.366.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
791.980 547.303
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.898.038 1.818.847
ARA TOPLAM
329.602.325 333.139.074
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
329.602.325 333.139.074
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 279.950.912 246.703.746
Ticari Borçlar
25.448.586 5.093.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 25.448.586 5.093.625
Diğer Borçlar
1.144.237 830.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.144.237 830.410
Ertelenmiş Gelirler
9 173.735.894 61.668.263
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.108.720 592.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.108.720 592.017
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
45.049 45.046
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
481.433.398 314.933.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
811.035.723 648.072.181
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.197.158.389 1.131.466.862
Ödenmiş Sermaye
14 250.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -757.677
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
310.942.816 311.153.377
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 310.942.816 311.153.377
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 312.337.514 312.337.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.394.698 -1.184.137
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.591.496 19.319.877
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
405.016.154 391.010.042
Net Dönem Karı veya Zararı
64.894.954 14.028.274
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-554.657 -457.809
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.196.603.732 1.131.009.053
TOPLAM KAYNAKLAR
2.007.639.455 1.779.081.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
114.682.616 86.174.317 65.467.827 32.645.613
Satışların Maliyeti
-53.018.763 -57.140.904 -23.471.312 -17.562.885
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.663.853 29.033.413 41.996.515 15.082.728
BRÜT KAR (ZARAR)
61.663.853 29.033.413 41.996.515 15.082.728
Genel Yönetim Giderleri
-7.087.732 -6.085.223 -2.248.339 -1.891.263
Pazarlama Giderleri
-9.839.191 -7.852.680 -3.790.219 -4.223.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
83.019.608 32.087.803 10.132.845 19.585.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-32.313.774 -24.830.000 -7.713.864 -20.949.668
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.442.764 22.353.313 38.376.938 7.603.333
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.442.764 22.353.313 38.376.938 7.603.333
Finansman Gelirleri
15.977.904 5.807.201 2.076.466 1.788.416
Finansman Giderleri
-46.887.799 -22.007.054 -14.094.980 -6.805.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.532.869 6.153.460 26.358.424 2.586.705
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
276.320 2.226.858 -3.269.461 -305.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 276.320 2.226.858 -3.269.461 -305.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.809.189 8.380.318 23.088.963 2.281.325
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.809.189 8.380.318 23.088.963 2.281.325
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-85.765 -445.373 990.108 61.076
Ana Ortaklık Payları
64.894.954 8.825.691 22.098.855 2.220.249
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 15 0,25960000 0,03530000 0,08840000 0,00890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-221.644 -419.667 17.613 -54.435
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-221.644 -419.667 17.613 -54.435
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-221.644 -419.667 17.613 -54.435
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.587.545 7.960.651 23.106.576 2.226.890
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-96.848 -462.160 990.989 58.898
Ana Ortaklık Payları
64.684.393 8.422.811 22.115.587 2.167.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640400


BIST
18:051.144
Değişim :  -0,15% |  -1,73
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.155
En Düşük
1.143
BIST En Aktif Hisseler18:05
MERKO 13,20 115.095.727 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
SODSN 26,00 1.236.872 % 9,98  
EMNIS 43,90 3.920.709 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7293 7,7373 % 0,21  
Euro 9,0839 9,1020 % 0,51  
Sterlin 9,9548 10,0047 % 0,29  
Frank 8,3992 8,4498 % 0,82  
Riyal 2,0587 2,0690 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 20,25  
Altın Gr. 474 474 7,44  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,76 23,80 0,54  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 0,17  
B. Petrol 40,84 40,84 -1,46