***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 19:01***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 90.441.556 14.123.269 328.635.403 263.958.802 1.218.794.569 1.218.794.569
Transferler
2.071.660 261.887.142 -263.958.802
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.956.317 12.956.317 12.956.317
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 90.441.556 16.194.929 590.522.545 12.956.317 1.231.750.886 1.231.750.886
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.479.386 16.299.223 609.914.817 7.541.372 1.226.713.285 1.226.713.285
Transferler
271.619 7.269.753 -7.541.372
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.006.815 66.006.815 66.006.815
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
757.677 249.457 1.007.134 1.007.134
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.479.386 16.570.842 617.434.027 66.006.815 1.293.727.234 1.293.727.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.204.969 -3.241.598
Dönem Karı (Zararı)
66.006.815 12.956.317
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.555.878 35.460.225
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.535.415 2.158.246
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
274.225 50.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.691.537 28.963.318
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25.010.838 7.431.153
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -51.987.263 -3.142.695
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.630 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-80.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
30.777.465 -53.290.758
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.668.000 449.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.833.286 -30.115.815
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-115.722.315 -25.416.591
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.281.083 3.424.320
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.888.809 -1.632.304
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
108.942.220
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.228.402 -4.874.216
Alınan Faiz
6.896.928 1.650.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-95.560 -1.991
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-824.801 -15.968
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.323.873 -11.104.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.693.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.019.368 -1.393.180
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-111.997.737 -9.711.093
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.189.788 13.449.722
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.007.134
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.705.808 117.211.117
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-102.537.290 -76.036.071
Ödenen Faiz
-18.365.440 -27.725.324
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.308.692 -896.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.308.692 -896.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 147.805.077 38.906.279
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 119.496.385 38.010.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 119.609.248 147.805.077
Ticari Alacaklar
7.244.100 6.036.262
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 1.147.936 3.047.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.096.164 2.988.975
Diğer Alacaklar
559.924 122.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 559.924 122.224
Stoklar
7 19.855.584 25.841.133
Peşin Ödenmiş Giderler
20.284.576 9.227.293
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.420.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 20.284.576 6.806.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.106.069 281.268
Diğer Dönen Varlıklar
9 5.225.738 83.997
ARA TOPLAM
173.885.239 189.397.254
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
173.885.239 189.397.254
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 79.985.672 79.985.672
Ticari Alacaklar
460.162 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 460.162
Stoklar
7 249.860.601 127.989.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.434.639.000 1.270.654.000
Maddi Duran Varlıklar
12 11.393.038 12.841.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
425.955 269.595
Peşin Ödenmiş Giderler
60.867.056 132.439.842
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 60.867.056 132.439.842
Diğer Duran Varlıklar
9 29.873.613 14.276.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.867.505.097 1.638.456.727
TOPLAM VARLIKLAR
2.041.390.336 1.827.853.981
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 197.689.356 193.421.278
Ticari Borçlar
40.122.037 56.127.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 2.519.707 25.543.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 37.602.330 30.584.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
872.535 737.882
Diğer Borçlar
14.367.170 19.374.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 10.900.240 10.947.355
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 3.466.930 8.426.912
Ertelenmiş Gelirler
8 12.433.875 15.529.326
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.031.697 1.865.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
152.831 87.947
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.878.866 1.777.291
ARA TOPLAM
267.516.670 287.055.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
267.516.670 287.055.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 279.950.912 246.703.746
Ticari Borçlar
25.380.354 5.093.624
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 25.380.354 5.093.624
Diğer Borçlar
843.915 366.277
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 843.915 366.277
Ertelenmiş Gelirler
8 173.705.934 61.668.263
Uzun Vadeli Karşılıklar
265.317 253.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
265.317 253.111
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
480.146.432 314.085.021
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
747.663.102 601.140.696
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.293.727.234 1.226.713.285
Ödenmiş Sermaye
14 250.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-757.677
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
71.479.386 71.479.386
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
71.479.386 71.479.386
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 71.479.386 71.479.386
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.570.842 16.299.223
Yasal Yedekler
16.570.842 16.299.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
617.434.027 609.914.817
Net Dönem Karı veya Zararı
66.006.815 7.541.372
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.293.727.234 1.226.713.285
TOPLAM KAYNAKLAR
2.041.390.336 1.827.853.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
62.270.466 66.920.525 23.150.811 16.926.929
Satışların Maliyeti
-8.955.705 -25.016.404 -3.712.042 -3.874.675
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.314.761 41.904.121 19.438.769 13.052.254
BRÜT KAR (ZARAR)
53.314.761 41.904.121 19.438.769 13.052.254
Genel Yönetim Giderleri
-5.377.436 -4.657.647 -1.736.670 -1.650.188
Pazarlama Giderleri
-6.298.825 -5.006.826 -2.300.993 -3.401.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
72.826.607 13.954.395 6.034.296 4.838.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.609.831 -20.895.849 -5.662.959 -19.973.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.855.276 25.298.194 15.772.443 -7.134.439
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.855.276 25.298.194 15.772.443 -7.134.439
Finansman Gelirleri
11.337.775 929.511 1.855.062 210.407
Finansman Giderleri
-35.186.236 -13.271.388 -12.077.191 -2.676.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.006.815 12.956.317 5.550.314 -9.600.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
66.006.815 12.956.317 5.550.314 -9.600.811
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.006.815 12.956.317 5.550.314 -9.600.811
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
66.006.815 12.956.317 5.550.314 -9.600.811
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,26400000 0,05200000 0,02200000 -0,03800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.006.815 12.956.317 5.550.314 -9.600.811
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
66.006.815 12.956.317 5.550.314 -9.600.811http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640413


BIST
18:051.565
Değişim :  0,53% |  8,24
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4670 7,4737 % 0,12  
Euro 9,0690 9,0779 % 0,23  
Sterlin 10,1431 10,1940 % 0,11  
Frank 8,3658 8,4162 % 0,04  
Riyal 1,9840 1,9940 % -0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.844 3,13  
Altın Gr. 441 442 -0,39  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,27 25,31 0,14  
Gümüş Gr. 6,06 6,06 0,02  
B. Petrol 55,96 55,96 0,10