***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2018 18:54***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.668.669 -151.733 2.643.926 -39.286 352.939 -216.294 3.610.256 16.868.477 16.868.477
Transferler
16 4.331.331 -2.643.926 234.213 1.688.638 -3.610.256 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.063 1.770.723 1.628.660 1.628.660
Kar Payları
16 -1.510.402 -1.510.402 -1.510.402
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -151.733 -181.349 587.152 -38.058 1.770.723 16.986.735 16.986.735
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -151.733 -181.349 587.152 -38.058 1.770.723 16.986.735 16.986.735
Transferler
1.000.000 78.510 692.213 -1.770.723 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-164.837 2.502.828 2.372.088 4.710.079 4.710.079
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
151.733 151.733 151.733
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 -346.186 2.502.828 665.662 54.155 2.372.088 21.248.547 21.248.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-651.845 914.664
Dönem Karı (Zararı)
2.372.088 1.770.723
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.372.088 1.770.723
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.928.715 1.784.655
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.405.551 909.735
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
165.040 193.092
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-19 165.040 193.092
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
130.545 113.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 130.545 113.822
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
772.603 300.972
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -71 -39.228
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 694.850 663.125
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
84.592 3.090
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.768 -326.015
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
646.057 475.969
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -191.081 -208.935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.484.198 -2.050.537
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.510.569 -1.578.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.510.569 -1.578.797
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.900.878 -149.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.900.878 -149.637
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.332.700 -1.627.168
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
894.527 902.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
894.527 902.029
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
365.422 403.036
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
365.422 403.036
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-183.395 1.504.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -182.195 -107.124
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-404.190 -502.520
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 117.935 19.467
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-842.879 -1.725.944
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
216.595 662.645
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 216.595 662.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.059.474 -2.388.589
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.059.474 -2.345.732
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -42.857
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.690.707 -3.386.994
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.953.056 1.200.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4.953.056 1.200.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.003.098 -2.452.695
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.003.098 -2.452.695
Ödenen Temettüler
16 -600.000 -1.510.402
Ödenen Faiz
-659.322 -663.125
Alınan Faiz
71 39.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
195.983 -4.198.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
195.983 -4.198.274
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.358.439 5.556.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.554.422 1.358.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.554.422 1.358.439
Ticari Alacaklar
4 8.907.807 7.640.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.907.807 7.640.102
Diğer Alacaklar
9 19.899 15.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.899 15.955
Stoklar
6 6.691.142 4.358.442
Peşin Ödenmiş Giderler
7 557.180 266.141
ARA TOPLAM
17.730.450 13.639.079
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.730.450 13.639.079
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.624 6.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.624 6.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 7.945.001 5.164.081
Maddi Duran Varlıklar
11 7.820.914 6.237.600
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 65.825 103.688
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.605.895 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.605.895 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 33.675
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.444.259 11.545.668
TOPLAM VARLIKLAR
36.174.709 25.184.747
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.195.619 722.493
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.195.619 722.493
Banka Kredileri
1.637.954 400.000
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
557.665 322.493
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.213.287 1.611.707
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.213.287 1.611.707
Banka Kredileri
2.213.287 1.611.707
Diğer Finansal Yükümlülükler
92.202 54.443
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
92.202 54.443
Ticari Borçlar
4 2.500.993 1.606.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.500.993 1.606.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 744.617 592.267
Diğer Borçlar
9 911.631 846.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
911.631 846.734
Ertelenmiş Gelirler
8 252.705 102.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
252.705 102.140
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 161.284 660
ARA TOPLAM
9.072.338 5.536.910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.072.338 5.536.910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Va 5 5.028.946 2.274.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.028.946 2.274.411
Banka Kredileri
3.019.242 1.946.577
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.009.704 327.834
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 541.087 386.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
541.087 386.691
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 283.791 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.853.824 2.661.102
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.926.162 8.198.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.248.547 16.986.735
Ödenmiş Sermaye
16 16.000.000 15.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -151.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-346.186 -181.349
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-346.186 -181.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.502.828
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.502.828
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 665.662 587.152
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.155 -38.058
Net Dönem Karı veya Zararı
2.372.088 1.770.723
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.248.547 16.986.735
TOPLAM KAYNAKLAR
36.174.709 25.184.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 40.661.891 30.254.519
Satışların Maliyeti
18 -27.297.121 -20.959.043
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.364.770 9.295.476
BRÜT KAR (ZARAR)
13.364.770 9.295.476
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.492.143 -3.536.034
Pazarlama Giderleri
18 -6.069.199 -3.317.331
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-41.163 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 929.583 660.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -513.729 -484.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.178.119 2.617.880
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 191.081 208.935
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.369.200 2.826.815
Finansman Gelirleri
20 756.479 664.570
Finansman Giderleri
20 -1.107.534 -1.244.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.018.145 2.246.692
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-646.057 -475.969
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -565.474 -422.143
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -80.583 -53.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.372.088 1.770.723
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.372.088 1.770.723
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.372.088 1.770.723
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-164.837 -142.063
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15 -206.046 -177.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.209 35.515
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41.209 35.515
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.502.828 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.780.920 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-278.092 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-278.092 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.337.991 -142.063
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.710.079 1.628.660
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.710.079 1.628.660http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663845


BIST
11:081.466
Değişim :  0,71% |  10,34
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.466
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler11:08
SERVE 15,74 121.387 % 9,99  
COSMO 11,68 60.444 % 9,98  
HLGYO 2,87 60.383.370 % 9,54  
DOBUR 40,66 4.483.571 % 8,72  
ERBOS 92,35 51.007.046 % 7,63  
11:08 Alış Satış %  
Dolar 9,6268 9,6321 % 1,39  
Euro 11,2143 11,2206 % 1,27  
Sterlin 13,2025 13,2687 % 0,94  
Frank 10,4433 10,5062 % 1,24  
Riyal 2,5550 2,5678 % 1,06  
11:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 9,69  
Altın Gr. 555 555 9,78  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,33 24,35 0,17  
Gümüş Gr. 7,53 7,54 0,15  
B. Petrol 84,56 84,56 -0,05