***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 20:43***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.300.000 -317.535 2.502.828 769.842 220.000 6.049.326 26.524.461 0 26.524.461
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
3.700.000 328.140 2.021.186 -6.049.326 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-221.663 -5.568.279 -5.789.942 0 -5.789.942
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-1.300.000 -1.300.000 0 -1.300.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -539.198 2.502.828 1.097.982 941.186 -5.568.279 19.434.519 0 19.434.519
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 -539.198 2.502.828 1.097.982 941.186 -5.568.279 19.434.519 0 19.434.519
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
253.090 893.925 1.147.015 0 1.147.015
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -286.108 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 893.925 20.581.534 0 20.581.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.925.057 -2.580.999
Dönem Karı (Zararı)
893.925 -5.568.279
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
893.925 -5.568.279
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.922.668 5.799.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 4.176.837 3.058.620
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.400.144 241.440
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-21 54.856 241.440
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.455.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.126.800 1.047.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.073.020 889.269
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
53.780 158.702
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.788.562 5.148.006
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 6.929.934 5.194.768
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-141.372 -46.762
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
268.218 -1.463.856
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.605 -2.232.362
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -37.605 -2.232.362
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.280.870 -1.941.499
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.210.019 1.324.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.210.019 1.324.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
894.449 -2.432.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
894.449 -2.432.725
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.618.707 -1.243.599
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.962.375 768.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.962.375 768.981
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
252.772 -358.637
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
252.772 -358.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.709.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -523.720 -812.795
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-224.543 -268.896
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
575.857 210.651
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.748.856 -2.784.329
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.605 3.635.567
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 37.605 3.635.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.786.461 -6.419.896
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -6.786.461 -6.409.239
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -10.657
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.647.630 6.173.253
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.038.472 32.532.448
Kredilerden Nakit Girişleri
20.038.472 32.532.448
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.756.168 -19.864.427
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.756.168 -19.864.427
Ödenen Temettüler
0 -1.300.000
Ödenen Faiz
-6.929.934 -5.194.768
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
528.571 807.925
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
528.571 807.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.894.575 1.086.650
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.423.146 1.894.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.423.146 1.894.575
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4 13.969.135 10.813.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.969.135 10.813.972
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 755.662 391.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
755.662 391.305
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
6 14.334.147 12.715.440
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.324.258 1.904.125
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.324.258 1.904.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
224.543
Diğer Dönen Varlıklar
9 833.815 1.288.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 16.071 16.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.071 16.071
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.100.000 8.645.000
Maddi Duran Varlıklar
12 7.749.918 6.414.727
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 30.877.534 26.719.951
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 46.616 88.915
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 778.892 1.110.383
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.569.031 42.995.047
TOPLAM VARLIKLAR
83.209.194 72.227.218
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.875.497 16.489.973
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 14.875.497 16.489.973
Banka Kredileri
7.372.198 11.694.797
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.463.145 4.676.250
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.154 118.926
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.321.848 3.000.393
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 8.321.848 3.000.393
Banka Kredileri
8.321.848 3.000.393
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
4 12.391.098 6.570.095
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.391.098 6.570.095
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.389.567 1.559.796
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 514.854 302.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
514.854 302.232
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 167.482 158.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
167.482 158.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
37.660.346 28.081.191
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.660.346 28.081.191
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.709.734 23.686.865
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 23.709.734 23.686.865
Banka Kredileri
5.080.159 6.133.063
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.629.575 17.553.802
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.257.580 1.024.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.257.580 1.024.643
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.967.314 24.711.508
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.627.660 52.792.699
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.581.534 19.434.519
Ödenmiş Sermaye
18 21.000.000 21.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.216.720 1.963.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.502.828 2.502.828
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-286.108 -539.198
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.097.982 1.097.982
Yasal Yedekler
1.097.982 1.097.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.627.093 941.186
Net Dönem Karı veya Zararı
893.925 -5.568.279
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.581.534 19.434.519
TOPLAM KAYNAKLAR
83.209.194 72.227.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 87.489.511 59.634.062
Satışların Maliyeti
20 -56.821.375 -44.311.182
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.668.136 15.322.880
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
30.668.136 15.322.880
Genel Yönetim Giderleri
-8.544.765 -7.347.331
Pazarlama Giderleri
20 -12.256.225 -10.445.571
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.005.783 -1.253.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.004.730 2.160.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.030.874 -1.610.025
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.835.219 -3.173.561
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.492.605 2.232.362
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
22 30.792 -121.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.358.616 -1.062.199
Finansman Gelirleri
23 2.640.500 2.649.819
Finansman Giderleri
23 -12.836.973 -8.619.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.162.143 -7.032.135
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-268.218 1.463.856
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -268.218 1.463.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
893.925 -5.568.279
DÖNEM KARI (ZARARI)
893.925 -5.568.279
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
893.925 -5.568.279
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
253.090 -221.663
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 316.363 -284.184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-63.273 62.521
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-63.273 62.521
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
253.090 -221.663
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.147.015 -5.789.942
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.147.015 -5.789.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914259


BIST18:051.418
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.411  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.419
En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler18:05
UZERB 31,90 1.180.109 % 10,00  
FRIGO 21,34 23.296.177 % 10,00  
KSTUR 265,10 650.025 % 10,00  
PRKAB 17,20 128.824.108 % 9,97  
UFUK 21,18 403.704 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3611 9,3678 % 0,40  
Euro 10,8957 10,9208 % 0,65  
Sterlin 12,7747 12,8388 % 0,63  
Frank 10,0661 10,1268 % 0,73  
Riyal 2,4807 2,4932 % 0,78  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 9,31  
Altın Gr. 529 529 3,09  
Cumhuriyet 3.500 3.554 34,00  
Tam 3.485 3.572 35,20  
Yarım 1.684 1.728 17,03  
Çeyrek 845 864 8,51  
Gümüş.Ons 23,45 23,48 0,27  
Gümüş Gr. 7,06 7,07 0,10  
B. Petrol 84,28 84,28 -0,05