***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 18:13***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 -539.198 2.502.828 1.097.982 941.186 -5.568.279 19.434.519 0 19.434.519
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-5.568.279 5.568.279 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.737 -2.169.991 -2.136.254 0 -2.136.254
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -505.461 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 -2.169.991 17.298.265 0 17.298.265
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 -286.108 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 20.581.534 20.581.534
Transferler
893.925 -893.925
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
169.743 -975.016 -805.273 -805.273
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -116.365 2.502.828 1.097.982 -3.733.168 -975.016 19.776.261 19.776.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
959.402 -3.764.128
Dönem Karı (Zararı)
-975.016 -2.169.991
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-975.016 -2.169.991
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.593.612 2.333.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.152.287 1.576.499
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4-21 67.525 2.969
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
67.525 2.969
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.093.181 26.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.093.181 26.311
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.060.481 1.267.927
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.315 42.678
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 3.062.796 1.225.249
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
220.138 -540.348
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.620.430 -2.087.528
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.555.709 -647.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.555.709 -647.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -700.683 -732.714
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-343.165 1.172.545
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -343.165 1.172.545
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 209.980 -1.332.960
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
209.980 -1.332.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -230.853 -547.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-230.853 -547.375
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.998.166 -1.924.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -749.470 -166.436
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-289.294 -1.673.531
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-833.859 -4.071.243
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-833.859 -4.071.243
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -833.859 -4.071.243
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.938.318 7.576.746
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.880.647 22.011.678
Kredilerden Nakit Girişleri
5 20.880.647 22.011.678
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.756.169 -13.209.683
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -19.756.169 -13.209.683
Ödenen Faiz
23 -3.062.796 -1.225.249
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.812.775 -258.625
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.812.775 -258.625
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.423.146 1.894.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 610.371 1.635.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 610.371 2.423.146
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4 15.457.319 13.969.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.457.319 13.969.135
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 550.481 755.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
550.481 755.662
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
6 15.034.830 14.334.147
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.549.935 1.324.258
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.549.935 1.324.258
Diğer Dönen Varlıklar
9 603.339 833.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
603.339 833.815
ARA TOPLAM
33.806.275 33.640.163
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.806.275 33.640.163
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 16.071 16.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.071 16.071
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.100.000 10.100.000
Maddi Duran Varlıklar
12 8.324.030 7.749.918
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 30.289.831 30.877.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 31.073 46.616
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 508.052 778.892
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.269.057 49.569.031
TOPLAM VARLIKLAR
83.075.332 83.209.194
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 16.567.660 14.875.497
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.007.982 14.446.131
Banka Kredileri
9.075.586 7.372.198
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.835.806 7.033.779
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
96.590 40.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
559.678 429.366
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
559.678 429.366
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.069.452 8.321.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.069.452 8.321.848
Banka Kredileri
9.069.452 8.321.848
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
12.045.618 12.391.098
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.045.618 12.391.098
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.290.219 1.389.567
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383.349 514.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383.349 514.854
Kısa Vadeli Karşılıklar
167.482 167.482
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
167.482 167.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
39.523.780 37.660.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.523.780 37.660.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.394.445 23.709.734
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.394.445 23.709.734
Banka Kredileri
11.328.223 5.080.159
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.066.222 18.629.575
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.380.846 1.257.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.380.846 1.257.580
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.775.291 24.967.314
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.299.071 62.627.660
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.776.261 20.581.534
Ödenmiş Sermaye
18 21.000.000 21.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.386.463 2.216.720
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.502.828 2.502.828
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-116.365 -286.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.097.982 1.097.982
Yasal Yedekler
1.097.982 1.097.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.733.168 -4.627.093
Net Dönem Karı veya Zararı
-975.016 893.925
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.776.261 20.581.534
TOPLAM KAYNAKLAR
83.075.332 83.209.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 26.043.621 16.478.969
Satışların Maliyeti
20 -16.844.342 -11.850.173
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.199.279 4.628.796
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.199.279 4.628.796
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.822.149 -2.293.715
Pazarlama Giderleri
20 -3.129.113 -2.494.697
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -240.688 -227.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 975.547 449.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.049.247 -370.838
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.933.629 -307.758
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.933.629 -307.758
Finansman Gelirleri
23 869.390 535.976
Finansman Giderleri
23 -3.557.897 -2.938.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-754.878 -2.710.339
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -220.138 540.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-220.138 540.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-975.016 -2.169.991
DÖNEM KARI (ZARARI)
-975.016 -2.169.991
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-975.016 -2.169.991
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
169.743 33.737
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 220.445 43.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-50.702 -9.515
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-50.702 -9.515
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
169.743 33.737
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-805.273 -2.136.254
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-805.273 -2.136.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932505


BIST
18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.383  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
TAVHL 22,56 117.760.492 % 0,00  
ORGE 5,96 22.683.382 % 0,00  
OZKGY 4,16 19.916.395 % 0,00  
MEGAP 6,66 159.473.776 % 0,00  
MEGAP 6,66 159.473.776 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4504 8,4551 % 0,20  
Euro 10,0382 10,0447 % 0,08  
Sterlin 11,7347 11,7935 % 0,33  
Frank 9,3062 9,3623 % 0,30  
Riyal 2,2492 2,2604 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 -4,69  
Altın Gr. 493 493 1,11  
Cumhuriyet 3.265 3.315 -11,00  
Tam 3.251 3.331 -40,76  
Yarım 1.571 1.611 -19,72  
Çeyrek 788 806 -9,86  
Gümüş.Ons 25,48 25,52 0,01  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,03  
B. Petrol 74,50 74,50 -0,91