***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2017 19:54***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.010.000 -44.322 248.603 -216.294 2.013.005 9.010.992 9.010.992
Transferler
16 1.908.669 104.336 -2.013.005
Sermaye Arttırımı
16 1.750.000 2.643.926 4.393.926 4.393.926
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16 -151.733 -151.733 -151.733
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.036 3.610.256 3.615.292 3.615.292
Dönem Sonu Bakiyeler
10.668.669 -151.733 2.643.926 -39.286 352.939 -216.294 3.610.256 16.868.477 16.868.477
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.668.669 -151.733 2.643.926 -39.286 352.939 -216.294 3.610.256 16.868.477 16.868.477
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16 4.331.331 -2.643.926 234.213 1.688.638 -3.610.256
Kar Payları
-1.510.402 -1.510.402 -1.510.402
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-142.063 1.770.723 1.628.660 1.628.660
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -151.733 -181.349 587.152 -38.058 1.770.723 16.986.735 16.986.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
914.664 3.298.372
Dönem Karı (Zararı)
1.770.723 3.610.256
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.770.723 3.610.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.784.655 1.445.184
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 909.735 777.061
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19 193.092 161.229
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
193.092 161.229
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 113.822 48.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
113.822 48.352
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
300.972 679.963
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -39.228 -52.129
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 663.125 748.377
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.090 83.456
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-326.015 -99.741
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
475.969 790.024
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -208.935 -1.011.445
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-208.935 -1.011.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.050.537 -888.251
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.578.797 -611.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.578.797 -611.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.637 -87.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-149.637 -87.193
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.627.168 -397.791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
902.029 -491.684
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
902.029 -491.684
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
403.036 700.408
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
403.036 700.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.504.841 4.167.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -107.124 -45.615
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
4 19.467 29.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-502.520 -852.202
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.725.944 2.642.267
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 662.645 4.500.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
662.645 4.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.388.589 -1.857.733
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -2.345.732 -1.774.962
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.857 -82.771
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.386.994 -857.959
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.643.926
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 2.643.926
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
16 1.750.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-151.733
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -151.733
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.252.695 -4.497.915
Ödenen Temettüler
16 -1.510.402
Ödenen Faiz
-663.125 -654.366
Alınan Faiz
39.228 52.129
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.198.274 5.082.680
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.198.274 5.082.680
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.556.713 474.033
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.358.439 5.556.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.358.439 5.556.713
Ticari Alacaklar
4 7.640.102 6.061.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.640.102 6.061.305
Diğer Alacaklar
9 15.955 7.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.955 7.551
Stoklar
6 4.358.442 2.731.274
Peşin Ödenmiş Giderler
7 266.141 124.925
ARA TOPLAM
13.639.079 14.481.768
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.639.079 14.481.768
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.624 6.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.624 6.181
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.164.081
Maddi Duran Varlıklar
11 6.237.600 10.373.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 103.688 123.051
Peşin Ödenmiş Giderler
22 426
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 33.675 51.986
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.545.668 10.555.340
TOPLAM VARLIKLAR
25.184.747 25.037.108
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 776.936 1.572.714
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
722.493 1.533.020
Banka Kredileri
400.000 1.001.480
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
322.493 531.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.443 39.694
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 54.443 39.694
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.611.707 1.049.774
Ticari Borçlar
4 1.606.466 704.437
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.606.466 704.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 592.267 343.128
Diğer Borçlar
9 846.734 588.764
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
846.734 588.764
Ertelenmiş Gelirler
8 102.140 291.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
102.140 291.390
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 660 81.037
ARA TOPLAM
5.536.910 4.631.244
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.536.910 4.631.244
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.274.411 3.293.261
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.274.411 3.293.261
Banka Kredileri
1.946.577 2.756.891
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
327.834 536.370
Ertelenmiş Gelirler
25.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
25.188
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 386.691 218.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
386.691 218.938
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.661.102 3.537.387
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.198.012 8.168.631
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.986.735 16.868.477
Ödenmiş Sermaye
16 15.000.000 10.668.669
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -151.733 -151.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.643.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-181.349 -39.286
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-181.349 -39.286
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 587.152 352.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-38.058 -216.294
Net Dönem Karı veya Zararı
1.770.723 3.610.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.986.735 16.868.477
TOPLAM KAYNAKLAR
25.184.747 25.037.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 30.254.519 26.228.032
Satışların Maliyeti
18 -20.959.043 -17.464.222
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.295.476 8.763.810
BRÜT KAR (ZARAR)
9.295.476 8.763.810
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.536.034 -3.765.171
Pazarlama Giderleri
18 -3.317.331 -2.394.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 398.097 528.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -404.146 -410.610
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.436.062 2.722.745
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 208.935 1.011.445
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.644.997 3.734.190
Finansman Gelirleri
20 926.754 2.329.997
Finansman Giderleri
20 -1.325.059 -1.663.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.246.692 4.400.280
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-475.969 -790.024
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -422.143 -759.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -53.826 -30.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.770.723 3.610.256
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.770.723 3.610.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.770.723 3.610.256
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-142.063 5.036
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-177.578 6.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.515 -1.259
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35.515 -1.259
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-142.063 5.036
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.628.660 3.615.292
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.628.660 3.615.292http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590041


BIST
18:051.509
Değişim :  1,09% |  16,27
Açılış :  1.501  
Önceki Kapanış :  1.493  
En Yüksek
1.513
En Düşük
1.501
BIST En Aktif Hisseler18:05
SELVA 9,02 35.557.451 % 10,00  
ISGSY 8,70 248.212.542 % 9,99  
AKMGY 40,06 2.962.112 % 9,99  
ERBOS 114,00 131.898.440 % 9,93  
MERIT 28,78 2.624.822 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5453 9,5473 % -0,39  
Euro 11,0780 11,0874 % -0,45  
Sterlin 13,0869 13,1525 % -0,48  
Frank 10,3271 10,3893 % -0,47  
Riyal 2,5346 2,5473 % -0,49  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 -13,68  
Altın Gr. 550 550 -7,17  
Cumhuriyet 3.611 3.665 -77,00  
Tam 3.591 3.681 -77,88  
Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
Gümüş.Ons 24,15 24,17 -0,42  
Gümüş Gr. 7,38 7,40 -0,18  
B. Petrol 85,61 85,61 0,44