***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2017 19:17***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.668.669 -151.733 2.643.926 -39.286 352.939 -216.294 3.610.256 16.868.477
Transferler
16 4.331.331 -2.643.926 234.213 1.688.638 -3.610.256 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.063 1.770.723 1.628.660
Kar Payları
-1.510.402 -1.510.402
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -151.733 -181.349 587.152 -38.058 1.770.723 16.986.735 16.986.735
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -151.733 -181.349 587.152 -38.058 1.770.723 16.986.735
Transferler
16 1.000.000 78.510 -1.078.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.372 3.856.580 3.927.952
Sermaye Arttırımı
1.770.723 -1.770.723
Kar Payları
-600.000 -600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27.601 27.601
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 124.132 -109.977 665.662 54.155 3.856.580 20.342.288 20.342.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.644.388 733.977
Dönem Karı (Zararı)
4.353.716 1.140.694
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.353.716 1.140.694
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.118.474 968.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 655.069 494.299
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19 58.278 36.893
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
58.278 36.893
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
156.233 130.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 137.377 136.919
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.856 -6.279
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
421.960 306.282
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -71 -33.668
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 422.031 339.950
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-173.066 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -173.066
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.743.391 -1.197.388
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.899.136 -843.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.804.404 -222.458
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.481.618 -1.224.027
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.082 1.306.635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
70.082 1.306.635
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
371.685 -214.249
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
371.685 -214.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.271.201 911.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-81.202 -37.666
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-351.917 -147.683
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
59.932 7.906
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.180.077 -515.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
221.349 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 221.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.401.426 -515.974
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -2.401.426 -515.974
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.987.115 -2.162.959
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-27.601 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-27.601
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.036.676 -436.090
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.036.676 -436.090
Ödenen Temettüler
16 -600.000 -1.510.402
Ödenen Faiz
20 -422.031 -250.135
Alınan Faiz
71 33.668
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-837.350 -1.944.956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-837.350 -1.944.956
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.358.439 5.556.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 521.089 3.611.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 521.089 1.358.439
Ticari Alacaklar
4 11.421.028 7.640.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.421.028 7.640.102
Diğer Alacaklar
9 18.906 15.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.906 15.955
Stoklar
6 5.840.060 4.358.442
Peşin Ödenmiş Giderler
7 286.674 266.141
ARA TOPLAM
18.087.757 13.639.079
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.087.757 13.639.079
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.624 6.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.624 6.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 7.945.001 5.164.081
Maddi Duran Varlıklar
11 5.743.607 6.237.600
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.295.755 103.688
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 33.675
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.990.987 11.545.668
TOPLAM VARLIKLAR
34.078.744 25.184.747
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.481.443 722.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.481.443 722.493
Banka Kredileri
1.072.012 400.000
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
409.431 322.493
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.027.002 1.611.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.027.002 1.611.707
Diğer Finansal Yükümlülükler
23.108 54.443
Ticari Borçlar
4 1.676.548 1.606.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.676.548 1.606.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 530.322 592.267
Diğer Borçlar
9 1.211.893 846.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.211.893 846.734
Ertelenmiş Gelirler
8 201.946 102.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
201.946 102.140
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 660
ARA TOPLAM
7.152.262 5.536.910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.152.262 5.536.910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 6.136.842 2.274.411
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 353.651 386.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
353.651 386.691
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 93.701
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.584.194 2.661.102
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.736.456 8.198.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.342.288 16.986.735
Ödenmiş Sermaye
16 16.000.000 15.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-124.132 -151.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-109.977 -181.349
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 665.662 587.152
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.155 -38.058
Net Dönem Karı veya Zararı
3.856.580 1.770.723
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.342.288 16.986.735
TOPLAM KAYNAKLAR
34.078.744 25.184.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 19.488.871 14.216.849
Satışların Maliyeti
18 -13.463.971 -9.588.163
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.024.900 4.628.686
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.024.900 4.628.686
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.171.899 -1.946.268
Pazarlama Giderleri
18 -2.109.091 -1.577.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 331.409 222.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -142.655 -100.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.932.664 1.226.839
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.953.986
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.886.650 1.226.839
Finansman Gelirleri
20 243.097 564.694
Finansman Giderleri
20 -776.031 -650.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.353.716 1.140.694
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-497.136 -236.155
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -351.917 -259.419
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -145.219 23.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.856.580 904.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.856.580 904.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.856.580 904.539
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
71.372 -50.673
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.372 -50.673
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.927.952 853.866
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.927.952 853.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621664


BIST
10:331.433
Değişim :  0,21% |  2,96
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.434
En Düşük
1.432
BIST En Aktif Hisseler10:33
UFUK 22,54 116.126 % 9,95  
PRKAB 20,56 31.003.919 % 8,67  
DOBUR 34,68 3.035.307 % 6,25  
FADE 9,22 74.800.545 % 6,10  
INVEO 32,06 38.591.778 % 5,28  
10:33 Alış Satış %  
Dolar 9,3316 9,3348 % 0,44  
Euro 10,8586 10,8663 % 0,37  
Sterlin 12,8347 12,8990 % 0,46  
Frank 10,0612 10,1218 % 0,36  
Riyal 2,4833 2,4957 % 0,56  
10:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 6,12  
Altın Gr. 534 534 5,07  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.509 3.597 24,71  
Yarım 1.696 1.740 11,95  
Çeyrek 851 870 5,98  
Gümüş.Ons 23,83 23,86 0,18  
Gümüş Gr. 7,17 7,18 0,10  
B. Petrol 84,47 84,47 -0,61