***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 20:01
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCAR


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -74.279 1.438.820 2.926.658 25.134.368 59.425.567 59.425.567
Transferler
1.403.483 23.730.885 -25.134.368
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.607 4.773.097 4.738.490 4.738.490
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -108.886 2.842.303 26.657.543 4.773.097 64.164.057 64.164.057
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -94.008 3.228.491 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334
Transferler
8.273.945 -8.273.945
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.532 2.741.766 2.728.234 2.728.234
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -107.540 3.228.491 29.183.421 2.741.766 85.323.568 85.323.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.853.169 2.990.084
Dönem Karı (Zararı)
2.741.766 4.773.097
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
468.014 245.771
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 276.976 118.908
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
133.867 649.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
194.867 662.903
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-61.000 -13.005
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-406.066 -792.452
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-406.066 -792.452
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-647.018 -1.031.128
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-647.018 -1.031.128
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 459.449 994.900
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
650.806 305.645
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.412.413 263.988
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.433.479 432.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.429 30.382
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -1.271.878 169.433
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-610.551 -402.008
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 129.740 176.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.531 279.997
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.714.046 6.222
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.610.834 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-103.212 6.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-457.239 -428.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-467.210 -376.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.971 -51.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.202.633 5.282.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.711 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -639.825 -2.292.772
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-528.770 -212.657
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-528.770 -212.657
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
711.510 1.418.172
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8,10 -512.122 -38.898
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
15 550.483 630.718
Alınan Faiz
673.149 826.352
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.670.429 4.195.599
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.670.429 4.195.599
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 75.077.571 54.674.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 67.407.142 58.870.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 67.825.132 76.171.665
Ticari Alacaklar
1.912.706 479.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.912.706 479.227
Diğer Alacaklar
246.151 217.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
246.151 217.722
Türev Araçlar
96.535 0
Stoklar
5 9.807.456 8.535.578
Peşin Ödenmiş Giderler
2.063.613 1.453.062
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 636.120 1.309.370
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.427.493 143.692
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.927.514 1.522.980
ARA TOPLAM
83.879.107 88.380.234
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.879.107 88.380.234
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 711.337 689.623
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 2.052.850 974.178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 956.371 527.617
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.657.127 1.725.173
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.377.685 3.916.591
TOPLAM VARLIKLAR
89.256.792 92.296.825
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
772.358 301.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
772.358 301.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 772.358 301.305
Ticari Borçlar
244.726 114.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
244.726 114.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
153.962 180.493
Diğer Borçlar
51.304 6.765.350
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 10.834 6.621.668
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
40.470 143.682
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 277.469 529.708
Kısa Vadeli Karşılıklar
565.311 478.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
505.311 357.084
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
60.000 121.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
194.584 184.613
ARA TOPLAM
2.259.714 8.554.539
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.259.714 8.554.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.201.691 728.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.201.691 728.411
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.201.691 728.411
Uzun Vadeli Karşılıklar
471.819 418.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
471.819 418.541
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.673.510 1.146.952
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.933.224 9.701.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.323.568 82.595.334
Ödenmiş Sermaye
12 34.375.000 34.375.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.902.430 15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-107.540 -94.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.540 -94.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.540 -94.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.228.491 3.228.491
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.183.421 20.909.476
Net Dönem Karı veya Zararı
2.741.766 8.273.945
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.323.568 82.595.334
TOPLAM KAYNAKLAR
89.256.792 92.296.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.109.321 5.538.192
Satışların Maliyeti
13 -1.450.639 -1.843.375
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
658.682 3.694.817
BRÜT KAR (ZARAR)
658.682 3.694.817
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.424.579 -1.827.463
Pazarlama Giderleri
14 -671.400 -358.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
147.119 210.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-112.377 -120.550
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.402.555 1.598.210
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.402.555 1.598.210
Finansman Gelirleri
15 4.851.684 4.320.127
Finansman Giderleri
15 -247.914 -150.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.201.215 5.767.997
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-459.449 -994.900
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -387.586 -1.379.758
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -71.863 384.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.741.766 4.773.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.741.766 4.773.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.741.766 4.773.097
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.532 -34.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.349 -44.368
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
16 3.817 9.761
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.532 -34.607
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.728.234 4.738.490
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.728.234 4.738.490http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848322


BIST
'
14:248.948
Değişim :  0,46% |  40,59
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.971
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:24
SMART 59,40 293.955.737 % 10,00  
BAKAB 51,70 85.234.507 % 10,00  
EMNIS 220,00 3.141.757 % 10,00  
IMASM 20,36 382.201.435 % 9,99  
KAPLM 155,20 42.238.761 % 9,99  
14:24 Alış Satış %  
Dolar 31,6230 31,6287 % 0,18  
Euro 34,3648 34,3775 % 0,17  
Sterlin 39,9834 40,1839 % 0,10  
Frank 35,5380 35,7521 % 0,01  
Riyal 8,4067 8,4489 % 0,16  
14:24 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,95 23,99 % 0,66  
Platin 888,93 890,60 % 0,66  
Paladyum 951,57 956,44 % 0,66  
Brent Pet. 82,73 82,73 % 0,66  
Altın Ons 2.125,92 2.126,26 % 0,66