***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 22:50
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCAR


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -74.279 1.438.820 2.926.658 25.134.368 59.425.567
Transferler
1.403.483 23.730.885 -25.134.368 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.468 3.952.065 3.924.597
Kar Payları
386.188 -5.748.067 -5.361.879
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -101.747 3.228.491 20.909.476 3.952.065 57.988.285 57.988.285
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -94.008 3.228.491 20.909.476 8.273.945 82.595.334
Transferler
6.348.543 1.925.402 -8.273.945
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.297 4.698.737 4.672.440
Kar Payları
-1.925.402 -1.925.402
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -120.305 9.577.034 20.909.476 4.698.737 85.342.372 85.342.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.037.103 -3.251.271
Dönem Karı (Zararı)
4.698.737 3.952.065
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-659.192 1.415.137
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 603.071 275.405
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
114.924 2.268.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
235.924 262.095
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-121.000 2.006.407
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.275.171 -1.237.855
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.275.171 -1.237.855
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-757.540 -535.548
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-757.540 -535.548
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 607.912 868.651
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
47.612 -224.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.078.311 -5.010.499
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.589.692 -2.028.812
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
197.782 29.382
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.306.781 -351.901
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-486.136 -2.079.148
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
101.200 99.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.830 -8.126
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.689.401 6.853
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.610.834
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.567 6.853
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.242 2.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-330.355 -681.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-368.043 -588.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
37.688 -92.975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.038.766 356.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.711 -5.542
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-987.626 -3.602.432
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-781.121 -335.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-781.121 -335.741
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-374.343 -3.641.408
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-678.633 -109.178
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
15 715.800 535.671
Ödenen Temettüler
-1.925.402 -5.361.879
Alınan Faiz
1.513.892 1.293.978
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.192.567 -7.228.420
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.192.567 -7.228.420
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 75.077.571 54.674.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 66.885.004 47.446.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 67.913.364 76.171.665
Ticari Alacaklar
2.068.919 479.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.068.919 479.227
Diğer Alacaklar
19.940 217.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.940 217.722
Türev Araçlar
41.740
Stoklar
5 9.842.359 8.535.578
Peşin Ödenmiş Giderler
1.939.198 1.453.062
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 984.364 1.309.370
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
954.834 143.692
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.891.023 1.522.980
ARA TOPLAM
83.716.543 88.380.234
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.716.543 88.380.234
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 657.424 689.623
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.851.928 974.178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 1.137.463 527.617
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.885.481 1.725.173
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.532.296 3.916.591
TOPLAM VARLIKLAR
89.248.839 92.296.825
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
727.538 301.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
727.538 301.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 727.538 301.305
Ticari Borçlar
216.186 114.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
216.186 114.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
198.323 180.493
Diğer Borçlar
75.949 6.765.350
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 10.834 6.621.668
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
65.115 143.682
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.242
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 302.885 529.708
Kısa Vadeli Karşılıklar
499.729 478.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
499.729 357.084
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
121.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
222.301 184.613
ARA TOPLAM
2.250.153 8.554.539
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.250.153 8.554.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.121.490 728.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.121.490 728.411
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.121.490 728.411
Uzun Vadeli Karşılıklar
534.824 418.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
534.824 418.541
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.656.314 1.146.952
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.906.467 9.701.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.342.372 82.595.334
Ödenmiş Sermaye
12 34.375.000 34.375.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.902.430 15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-120.305 -94.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-120.305 -94.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-120.305 -94.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.577.034 3.228.491
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.909.476 20.909.476
Net Dönem Karı veya Zararı
4.698.737 8.273.945
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.342.372 82.595.334
TOPLAM KAYNAKLAR
89.248.839 92.296.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 4.692.536 8.365.802
Satışların Maliyeti
13 -3.556.590 -3.246.425
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.135.946 5.119.377
BRÜT KAR (ZARAR)
1.135.946 5.119.377
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.007.353 -3.613.401
Pazarlama Giderleri
14 -972.652 -730.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
462.806 335.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-225.925 -2.155.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.607.178 -1.043.755
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.607.178 -1.043.755
Finansman Gelirleri
15 8.138.986 7.576.862
Finansman Giderleri
15 -225.159 -1.712.391
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.306.649 4.820.716
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-607.912 -868.651
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -760.803 -1.254.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 152.891 385.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.698.737 3.952.065
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.698.737 3.952.065
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.698.737 3.952.065
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26.297 -27.468
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.714 -35.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 7.417 7.748
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.297 -27.468
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.672.440 3.924.597
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.672.440 3.924.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866946


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66