***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 19:18
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCAR


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -74.279 1.438.820 2.926.658 25.134.368 59.425.567 59.425.567
Transferler
1.789.671 23.344.697 -25.134.368
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.275 3.381.485 3.342.210 3.342.210
Kar Payları
-5.361.879 -5.361.879 -5.361.879
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -113.554 3.228.491 20.909.476 3.381.485 57.405.898 57.405.898
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -94.008 3.228.491 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334
Transferler
6.348.543 1.925.402 -8.273.945
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.924 9.479.077 9.457.153 9.457.153
Kar Payları
-1.925.402 2.430 -115.932 9.577.034 20.909.476 9.479.077 90.127.085 90.127.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-869.328 -6.504.471
Dönem Karı (Zararı)
9.479.077 3.381.485
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-212.975 762.611
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 891.557 476.282
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
243.980 2.222.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
364.980 285.207
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-121.000 1.937.405
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.735.679 -1.620.044
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.735.679 -1.620.044
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.620.488 -540.487
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.620.488 -540.487
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.670.702 431.420
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
336.953 -207.172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.750.272 -6.954.039
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.592.694 -495.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.853 28.781
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.543.205 -2.390.918
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
246.228 -3.833.759
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
175.946 280.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.163 11.618
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.702.047 290.226
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.621.668
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-80.379 290.226
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 164.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
680.810 -1.009.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
639.049 -965.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
41.761 -44.535
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
515.830 -2.809.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.711 -17.593
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.374.447 -3.676.935
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.574.614 -603.768
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.351 2.838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.594.965 -606.606
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
212.206 -3.391.243
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.539.951 -277.818
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
15 1.614.080 540.487
Ödenen Temettüler
-1.925.402 -5.361.879
Alınan Faiz
2.063.479 1.707.967
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.231.736 -10.499.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.231.736 -10.499.482
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 75.077.571 54.674.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 72.845.835 44.175.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 73.610.131 76.171.665
Ticari Alacaklar
1.714.671 479.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.714.671 479.227
Diğer Alacaklar
214.869 217.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
214.869 217.722
Türev Araçlar
6.408
Stoklar
5 10.078.783 8.535.578
Peşin Ödenmiş Giderler
1.206.834 1.453.062
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 606.560 1.309.370
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
600.274 143.692
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.721.515 1.522.980
ARA TOPLAM
88.553.211 88.380.234
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.553.211 88.380.234
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 709.256 689.623
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.855.854 974.178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 1.855.571 527.617
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 2.010.265 1.725.173
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.430.946 3.916.591
TOPLAM VARLIKLAR
94.984.157 92.296.825
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
737.698 301.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
737.698 301.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 737.698 301.305
Ticari Borçlar
290.932 114.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
290.932 114.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.858 418.541
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.689.420 1.146.952
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.857.072 9.701.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.127.085 82.595.334
Ödenmiş Sermaye
12 34.375.000 34.375.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.902.430 15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-115.932 -94.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-115.932 -94.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-115.932 -94.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.577.034 3.228.491
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.909.476 20.909.476
Net Dönem Karı veya Zararı
9.479.077 8.273.945
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.127.085 82.595.334
TOPLAM KAYNAKLAR
94.984.157 92.296.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 7.248.981 12.789.203 2.556.445 4.423.401
Satışların Maliyeti
13 -5.711.423 -5.480.124 -2.154.833 -2.233.699
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.537.558 7.309.079 401.612 2.189.702
BRÜT KAR (ZARAR)
1.537.558 7.309.079 401.612 2.189.702
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.226.091 -5.491.778 -1.218.738 -1.878.377
Pazarlama Giderleri
14 -1.475.753 -1.192.168 -503.101 -461.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
868.489 448.457 405.683 112.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-871.836 -2.227.276 -645.911 -71.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.167.633 -1.153.686 -1.560.455 -109.931
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.167.633 -1.153.686 -1.560.455 -109.931
Finansman Gelirleri
15 16.103.447 7.974.090 7.964.461 397.228
Finansman Giderleri
15 -786.035 -3.007.499 -560.876 -1.295.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.149.779 3.812.905 5.843.130 -1.007.811
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.670.702 -431.420 -1.062.790 437.231
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.949.610 -1.252.819 -1.188.807 1.413
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 278.908 821.399 126.017 435.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.479.077 3.381.485 4.780.340 -570.580
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.479.077 3.381.485 4.780.340 -570.580
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.479.077 3.381.485 4.780.340 -570.580
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.924 -39.275 4.373 -11.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.108 -50.352 5.606 -15.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 6.184 11.077 -1.233 3.329
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.924 -39.275 4.373 -11.807
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.457.153 3.342.210 4.784.713 -582.387
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.457.153 3.342.210 4.784.713 -582.387http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885196


BIST
'
18:059.062
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.062  
En Düşük
9.062
En Yüksek
9.237
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YAYLA 17,27 70.630.212 % 10,00  
KTLEV 132,00 488.352.001 % 10,00  
BRKVY 181,50 26.756.047 % 10,00  
INVEO 49,94 356.192.844 % 10,00  
PATEK 109,50 1.280.753.532 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,2153 31,2218 % 0,06  
Euro 33,9100 33,9359 % 0,25  
Sterlin 39,4053 39,6029 % 0,05  
Frank 35,3917 35,6049 % 0,06  
Riyal 8,2990 8,3406 % 0,05  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,49 22,53 % 0,66  
Platin 883,60 885,52 % 0,66  
Paladyum 926,85 931,32 % 0,66  
Brent Pet. 82,03 82,03 % 0,66  
Altın Ons 2.035,96 2.036,28 % 0,66