***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2021 01:52
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCAR


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -74.279 1.438.820 2.926.658 25.134.368 59.425.567 59.425.567
Transferler
1.789.671 23.344.697 -25.134.368
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.729 8.273.945 8.254.216 8.254.216
Sermaye Arttırımı
4.375.000 4.375.000 4.375.000
Kar Payları
-5.361.879 -5.361.879 -5.361.879
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15.902.430 15.902.430 15.902.430
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -94.008 3.228.491 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -94.008 3.228.491 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334
Transferler
593.003 7.680.942 -8.273.945
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.321 9.447.692 9.393.371 9.393.371
Kar Payları
-1.925.402 -1.925.402 -1.925.402
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -148.329 3.821.494 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.566.635 6.302.405
Dönem Karı (Zararı)
9.447.692 8.273.945
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.933.498 1.622.719
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 1.320.974 566.129
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35.730 43.534
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 35.730 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 43.534
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
306.808 424.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 405.308 327.138
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5,10 -98.500 97.493
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.707.311 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.707.311 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.083.850 -540.487
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.083.850 -540.487
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.194.151 1.142.803
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -13.891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.490.029 175.377
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.279.297 104.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
205.427 -177.748
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.086.567 -5.009.821
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
798.852 -859.395
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
169.982 90.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.765 74.341
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.669.383 6.726.431
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.621.668 6.621.668
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.715 104.763
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
834.057 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
550.665 -774.071
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
520.664 -794.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30.001 20.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.165 10.072.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -10.630 -17.593
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -2.580.170 -3.752.043
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.259.515 -1.089.007
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.350 2.838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -3.279.865 -1.091.845
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.602.920 15.189.538
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 22.868.750
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 22.868.750
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -1.227.622 -266.500
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
19 2.002.833 540.487
Ödenen Temettüler
-1.925.402 -5.361.879
Alınan Faiz
3.089.573 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
663.538 -2.591.320
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.223.230 20.402.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.223.230 20.402.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 75.077.571 54.674.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 71.854.341 75.077.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 72.617.222 76.171.665
Ticari Alacaklar
1.722.794 479.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.722.794 479.227
Diğer Alacaklar
12.295 217.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.295 217.722
Stoklar
5 10.622.145 8.535.578
Peşin Ödenmiş Giderler
654.210 1.453.062
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 0 1.309.370
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 654.210 143.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
464.808 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.002.316 1.522.980
ARA TOPLAM
87.095.790 88.380.234
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
87.095.790 88.380.234
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 687.038 689.623
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.412.166 974.178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.299.700 527.617
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 2.131.997 1.725.173
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.530.901 3.916.591
TOPLAM VARLIKLAR
94.626.691 92.296.825
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
648.903 301.305
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
648.903 301.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 648.903 301.305
Ticari Borçlar
284.968 114.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 284.968 114.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 166.728 180.493
Diğer Borçlar
95.967 6.765.350
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 0 6.621.668
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
95.967 143.682
Türev Araçlar
81.017 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
834.057 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 529.708
Kısa Vadeli Karşılıklar
648.557 478.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 626.057 357.084
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.500 121.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
214.614 184.613
ARA TOPLAM
2.974.811 8.554.539
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.974.811 8.554.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
924.465 728.411
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
924.465 728.411
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 924.465 728.411
Uzun Vadeli Karşılıklar
664.112 418.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 664.112 418.541
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.588.577 1.146.952
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.563.388 9.701.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.063.303 82.595.334
Ödenmiş Sermaye
14 34.375.000 34.375.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 15.902.430 15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-148.329 -94.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-148.329 -94.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-148.329 -94.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 3.821.494 3.228.491
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.665.016 20.909.476
Net Dönem Karı veya Zararı
9.447.692 8.273.945
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.063.303 82.595.334
TOPLAM KAYNAKLAR
94.626.691 92.296.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 26.752.980 17.260.616
Satışların Maliyeti
15 -22.137.613 -7.756.866
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.615.367 9.503.750
BRÜT KAR (ZARAR)
4.615.367 9.503.750
Genel Yönetim Giderleri
16 -5.483.272 -6.115.229
Pazarlama Giderleri
16 -2.434.738 -1.769.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 589.248 535.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -630.570 -424.167
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.343.965 1.730.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.343.965 1.730.360
Finansman Gelirleri
19 18.183.899 10.788.115
Finansman Giderleri
19 -4.198.091 -3.101.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.641.843 9.416.748
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.194.151 -1.142.803
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.585.654 -2.123.923
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 391.503 981.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.447.692 8.273.945
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.447.692 8.273.945
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.447.692 8.273.945
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 21 0,27000000 0,27000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-54.321 -19.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -69.642 -25.294
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 15.321 5.565
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-54.321 -19.729
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.393.371 8.254.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.393.371 8.254.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913731


BIST'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66