***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

31.05.2021 18:34
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCAR


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -94.008 3.228.491 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334
Transferler
0 0 0 0 8.273.945 -8.273.945 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -13.532 0 0 2.741.766 2.728.234 2.728.234
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -107.540 3.228.491 29.183.421 2.741.766 85.323.568 85.323.568
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -148.329 3.821.494 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303
Transferler
0 0 0 0 9.447.692 -9.447.692 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 9.539 0 0 7.303.015 7.312.554 7.312.554
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -138.790 3.821.494 36.112.708 7.303.015 97.375.857 97.375.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-341.691 -7.853.169
Dönem Karı (Zararı)
7.303.015 2.741.766
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.195.227 468.014
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 347.848 276.976
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
220.631 133.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
180.631 194.867
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
40.000 -61.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.049.469 -406.066
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-81.017 -647.018
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-81.017 -647.018
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.757.234 459.449
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 650.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.679.289 -10.412.413
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.050.048 -1.433.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.968 -28.429
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-429.670 -1.271.878
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.498.392 -610.551
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
176.866 129.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
31.884 -26.531
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.909 -6.714.046
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.909 -103.212
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -6.610.834
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-834.057 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.995 -457.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-122.479 -467.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
92.484 9.971
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-181.047 -7.202.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-31.916 -10.711
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-128.728 -639.825
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.017.318 -528.770
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.017.318 -528.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.430.512 711.510
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-231.104 -512.122
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
15 0 550.483
Alınan Faiz
1.149.771 673.149
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
511.845 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.503 -7.670.429
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.503 -7.670.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 71.854.341 75.077.571
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 71.925.844 67.407.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 72.176.880 72.617.222
Ticari Alacaklar
5.772.842 1.722.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.772.842 1.722.794
Diğer Alacaklar
30.263 12.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.263 12.295
Stoklar
5 11.051.815 10.622.145
Peşin Ödenmiş Giderler
4.073.060 654.210
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.073.060 654.210
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 464.808
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.124.795 1.002.316
ARA TOPLAM
94.229.655 87.095.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.229.655 87.095.790
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 652.603 687.038
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.212.493 1.412.166
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 4.203.278 3.299.700
Peşin Ödenmiş Giderler
79.542
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
79.542
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.339.625 2.131.997
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.487.541 7.530.901
TOPLAM VARLIKLAR
101.717.196 94.626.691
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
614.757 648.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
614.757 648.903
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 614.757 648.903
Ticari Borçlar
461.834 284.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
461.834 284.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
198.612 166.728
Diğer Borçlar
68.058 95.967
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
68.058 95.967
Türev Araçlar
0 81.017
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 81.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 834.057
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 373.711 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
823.896 648.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
761.396 626.057
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
62.500 22.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
307.098 214.614
ARA TOPLAM
2.847.966 2.974.811
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.847.966 2.974.811
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
805.861 924.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
805.861 924.465
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 805.861 924.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
687.512 664.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
687.512 664.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.493.373 1.588.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.341.339 4.563.388
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.375.857 90.063.303
Ödenmiş Sermaye
12 34.375.000 34.375.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.902.430 15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-138.790 -148.329
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-138.790 -148.329
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-138.790 -148.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.821.494 3.821.494
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.112.708 26.665.016
Net Dönem Karı veya Zararı
7.303.015 9.447.692
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
97.375.857 90.063.303
TOPLAM KAYNAKLAR
101.717.196 94.626.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 6.055.594 2.109.321
Satışların Maliyeti
13 -2.303.834 -1.450.639
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.751.760 658.682
BRÜT KAR (ZARAR)
3.751.760 658.682
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.524.820 -1.424.579
Pazarlama Giderleri
14 -545.553 -671.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
958.607 147.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-726.036 -112.377
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.913.958 -1.402.555
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.913.958 -1.402.555
Finansman Gelirleri
15 7.678.262 4.851.684
Finansman Giderleri
15 -531.971 -247.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.060.249 3.201.215
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.757.234 -459.449
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -967.247 -387.586
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -789.987 -71.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.303.015 2.741.766
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.303.015 2.741.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.303.015 2.741.766
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.539 -13.532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.924 -17.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 -2.385 3.817
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.539 -13.532
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.312.554 2.728.234
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.312.554 2.728.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939139


BIST
'
13:468.956
Değişim :  0,55% |  48,74
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.971
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:46
BFREN 1.265,00 540.160.536 % 10,00  
SMART 59,40 292.648.640 % 10,00  
IMASM 20,36 380.871.947 % 9,99  
PENTA 22,68 282.814.555 % 9,99  
SAMAT 73,80 183.017.004 % 9,99  
13:46 Alış Satış %  
Dolar 31,6146 31,6172 % 0,15  
Euro 34,3471 34,3600 % 0,12  
Sterlin 39,9808 40,1813 % 0,09  
Frank 35,5256 35,7396 % -0,03  
Riyal 8,4026 8,4448 % 0,11  
13:46 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,90 23,94 % 0,66  
Platin 889,01 891,19 % 0,66  
Paladyum 949,65 954,17 % 0,66  
Brent Pet. 82,89 82,89 % 0,66  
Altın Ons 2.124,09 2.124,40 % 0,66