***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 20:37
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -94.008 0 3.228.491 0 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334
Transferler
0 0 0 0 6.348.543 0 1.925.402 -8.273.945 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -21.924 0 0 0 0 9.479.077 9.457.153 9.457.153
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -1.925.402 0 -1.925.402 -1.925.402
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -115.932 0 9.577.034 0 20.909.476 9.479.077 90.127.085 90.127.085
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -148.329 0 3.821.494 0 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303
Transferler
0 0 0 0 533.464 0 8.914.228 -9.447.692 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 129.324 -8.280 0 0 0 7.270.579 7.391.623 7.391.623
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -499.984 0 -499.984 -499.984
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 93.967 0 0 93.967 93.967
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -19.005 -8.280 4.354.958 93.967 35.079.260 7.270.579 97.048.909 97.048.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.440.809 -869.328
Dönem Karı (Zararı)
7.270.579 9.479.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
804.989 -212.975
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.357.429 891.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
302.731 243.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
302.731 364.980
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -121.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.617.061 -1.735.679
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
54.502 -1.620.488
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
54.502 -1.620.488
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.375.504 1.670.702
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
331.884 336.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.396.663 -8.750.272
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-13.829.002 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.859.947 -1.592.694
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.898 2.853
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.209.946 -1.543.205
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.704.387 246.228
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.013 175.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
77.976 -18.163
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.205 -6.702.047
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -6.621.668
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.205 -80.379
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-834.057 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
953.790 680.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-293.672 639.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.247.462 41.761
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.321.095 515.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-31.916 -10.711
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.087.798 -1.374.447
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.382.136 -1.574.614
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 20.351
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.382.136 -1.594.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.579.332 212.206
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-835.088 -1.539.951
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-81.017 1.614.080
Ödenen Temettüler
-499.984 -1.925.402
Alınan Faiz
2.901.454 2.063.479
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
93.967 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.243.613 -2.231.736
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.280 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.251.893 -2.231.736
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 72.190.711 75.077.571
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 42.938.818 72.845.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 42.977.853 72.617.222
Finansal Yatırımlar
4 13.829.002 0
Ticari Alacaklar
11.582.741 1.722.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 11.582.741 1.722.794
Diğer Alacaklar
19.193 12.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.193 12.295
Stoklar
6 16.832.091 10.622.145
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.340.258 654.210
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
604.290 464.808
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.760.796 1.002.316
ARA TOPLAM
91.946.224 87.095.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.946.224 87.095.790
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 649.080 687.038
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.045.033 1.412.166
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 7.095.173 3.299.700
Peşin Ödenmiş Giderler
7 18.339 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.203.525 2.131.997
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.011.150 7.530.901
TOPLAM VARLIKLAR
101.957.374 94.626.691
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
743.395 648.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
743.395 648.903
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 743.395 648.903
Ticari Borçlar
346.481 307.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
346.481 307.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
244.704 166.728
Diğer Borçlar
72.762 95.967
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
72.762 95.967
Türev Araçlar
54.502 81.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 0 834.057
Kısa Vadeli Karşılıklar
731.726 626.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
731.726 626.057
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.462.076 214.614
ARA TOPLAM
3.655.646 2.974.811
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.655.646 2.974.811
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
589.361 924.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
589.361 924.465
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 589.361 924.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
663.458 664.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
663.458 664.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.252.819 1.588.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.908.465 4.563.388
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.048.909 90.063.303
Ödenmiş Sermaye
14 34.375.000 34.375.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.902.430 15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.005 -148.329
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.005 -148.329
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.005 -148.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.280 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.280 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.354.958 3.821.494
Diğer Yedekler
93.967 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
35.079.260 26.665.016
Net Dönem Karı veya Zararı
7.270.579 9.447.692
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
97.048.909 90.063.303
TOPLAM KAYNAKLAR
101.957.374 94.626.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 14.558.284 7.248.981 5.531.730 2.556.445
Satışların Maliyeti
15 -8.682.106 -5.711.423 -2.862.901 -2.154.833
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.876.178 1.537.558 2.668.829 401.612
BRÜT KAR (ZARAR)
5.876.178 1.537.558 2.668.829 401.612
Genel Yönetim Giderleri
16 -5.611.367 -4.226.091 -2.237.267 -1.218.738
Pazarlama Giderleri
16 -2.554.716 -1.475.753 -765.657 -503.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.483.300 868.489 348.235 405.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.882.079 -871.836 -760.211 -645.911
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.688.684 -4.167.633 -746.071 -1.560.455
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.688.684 -4.167.633 -746.071 -1.560.455
Finansman Gelirleri
17 12.846.183 16.103.447 1.350.358 7.964.461
Finansman Giderleri
17 -1.511.416 -786.035 -383.217 -560.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.646.083 11.149.779 221.070 5.843.130
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.375.504 -1.670.702 268.440 -1.062.790
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -483.508 -1.949.610 294.077 -1.188.807
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -891.996 278.908 -25.637 126.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.270.579 9.479.077 489.510 4.780.340
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.270.579 9.479.077 489.510 4.780.340
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.270.579 9.479.077 489.510 4.780.340
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,21000000 0,28000000 0,01000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
129.324 -21.924 130.786 4.373
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
165.800 -28.108 167.628 5.606
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 -36.476 6.184 -36.842 -1.233
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.280 0 -8.280 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.280 0 -8.280 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.044 -21.924 122.506 4.373
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.391.623 9.457.153 612.016 4.784.713
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.391.623 9.457.153 612.016 4.784.713http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976618


BIST'
12:578.941
Değişim :  0,37% |  33,19
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.960
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:54
SMART 59,40 290.883.925 % 10,00  
BFREN 1.265,00 527.443.491 % 10,00  
ISBIR 151,80 2.484.814 % 10,00  
IMASM 20,36 378.532.461 % 9,99  
PENTA 22,68 275.874.044 % 9,99  
12:54 Alış Satış %  
Dolar 31,5943 31,5998 % 0,09  
Euro 34,3294 34,3429 % 0,07  
Sterlin 39,9596 40,1600 % 0,04  
Frank 35,5279 35,7419 % -0,02  
Riyal 8,4000 8,4422 % 0,08  
12:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,93 23,96 % 0,66  
Platin 892,28 893,54 % 0,66  
Paladyum 950,59 955,47 % 0,66  
Brent Pet. 82,62 82,62 % 0,66  
Altın Ons 2.124,42 2.124,80 % 0,66