***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2022 20:51
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -94.008 0 3.228.491 0 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334
Transferler
0 0 0 0 593.003 0 7.680.942 -8.273.945 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -54.321 0 0 0 0 9.447.692 9.393.371 9.393.371
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -1.925.402 0 -1.925.402 -1.925.402
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -148.329 0 3.821.494 0 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -148.329 0 3.821.494 0 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303
Transferler
0 0 0 533.464 0 8.914.228 -9.447.692 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -109.132 198.520 0 0 0 24.661.120 24.750.508 24.750.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -499.984 0 -499.984 -499.984
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 93.967 0 0 93.967 93.967
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -257.461 198.520 4.354.958 93.967 35.079.260 24.661.120 114.407.794 114.407.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.392.428 -2.566.635
Dönem Karı (Zararı)
24.661.120 9.447.692
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.555.417 -1.933.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 1.900.985 1.320.974
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 35.730
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 35.730
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
422.917 306.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 422.917 405.308
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -98.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.107.461 -2.707.311
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.107.461 -2.707.311
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.083.850
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.083.850
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 6.672.408 1.194.151
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
666.568 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.643.611 -7.490.029
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -9.541.322 -1.279.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.210 205.427
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -430.810 -2.086.567
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -2.909.161 798.852
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 173.998 169.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 105.365 -13.765
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.900 -6.669.383
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -6.621.668
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
117.900 -47.715
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6 -313.546 834.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.157.175 550.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 482.177 520.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 674.998 30.001
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.572.926 24.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -103.298 -10.630
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.077.200 -2.580.170
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.155.778 -3.259.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 20.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -6.155.778 -3.279.865
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.087.271 2.602.920
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -1.160.649 -1.227.622
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
19 -81.017 2.002.833
Ödenen Temettüler
-499.984 -1.925.402
Alınan Faiz
3.734.954 3.089.573
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
93.967 663.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.323.921 -3.223.230
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
198.520 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.522.441 -3.223.230
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 71.854.341 75.077.571
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 86.376.782 71.854.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 86.412.566 72.617.222
Ticari Alacaklar
11.264.116 1.722.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.264.116 1.722.794
Diğer Alacaklar
15.505 12.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.505 12.295
Stoklar
5 11.052.955 10.622.145
Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.563.371 654.210
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 464.808
Diğer Dönen Varlıklar
13 520.139 1.002.316
ARA TOPLAM
112.828.652 87.095.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.828.652 87.095.790
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 569.606 687.038
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 945.535 1.412.166
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 8.579.870 3.299.700
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.777.897 2.131.997
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.872.908 7.530.901
TOPLAM VARLIKLAR
124.701.560 94.626.691
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.014.097 648.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.014.097 648.903
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.014.097 648.903
Ticari Borçlar
481.466 307.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 481.466 307.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 272.093 166.728
Diğer Borçlar
213.867 95.967
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
213.867 95.967
Türev Araçlar
0 81.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 520.511 834.057
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 4.749.017 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
786.225 626.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 786.225 626.057
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 889.612 214.614
ARA TOPLAM
8.926.888 2.974.811
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
924.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
406.900 924.465
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 406.900 924.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
959.978 664.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 959.978 664.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.366.878 1.588.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.293.766 4.563.388
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
114.407.794 90.063.303
Ödenmiş Sermaye
14 34.375.000 34.375.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 15.902.430 15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-257.461 -148.329
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-257.461 -148.329
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-257.461 -148.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
198.520 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
198.520 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.354.958 3.821.494
Diğer Yedekler
93.967 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
35.079.260 26.665.016
Net Dönem Karı veya Zararı
24.661.120 9.447.692
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
114.407.794 90.063.303
TOPLAM KAYNAKLAR
124.701.560 94.626.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 29.397.243 26.752.980
Satışların Maliyeti
15 -24.132.111 -22.223.490
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.265.132 4.529.490
BRÜT KAR (ZARAR)
5.265.132 4.529.490
Genel Yönetim Giderleri
16 -6.919.736 -5.429.926
Pazarlama Giderleri
16 -3.845.007 -2.402.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.578.384 589.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.327.883 -630.570
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.249.110 -3.343.965
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.249.110 -3.343.965
Finansman Gelirleri
19 37.399.321 18.183.899
Finansman Giderleri
19 -1.816.683 -4.198.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.333.528 10.641.843
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.672.408 -1.194.151
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -6.291.025 -1.585.654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -381.383 391.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.661.120 9.447.692
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.661.120 9.447.692
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.661.120 9.447.692
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 0,72000000 0,27000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-109.132 -54.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -136.415 -69.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 27.283 15.321
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
198.520 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
198.520 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
198.520 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.388 -54.321
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.750.508 9.393.371
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.750.508 9.393.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002599


BIST'
13:238.950
Değişim :  0,47% |  41,87
Açılış :  8.913  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.886
En Yüksek
8.960
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:21
SMART 59,40 292.105.189 % 10,00  
BFREN 1.265,00 536.886.716 % 10,00  
PENTA 22,68 278.512.567 % 9,99  
IMASM 20,36 379.742.660 % 9,99  
KAPLM 155,20 41.941.708 % 9,99  
13:21 Alış Satış %  
Dolar 31,5975 31,6018 % 0,10  
Euro 34,3379 34,3524 % 0,10  
Sterlin 39,9684 40,1689 % 0,06  
Frank 35,5267 35,7407 % -0,02  
Riyal 8,4006 8,4427 % 0,09  
13:21 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,93 23,97 % 0,66  
Platin 889,71 891,63 % 0,66  
Paladyum 949,78 953,73 % 0,66  
Brent Pet. 82,61 82,61 % 0,66  
Altın Ons 2.125,39 2.125,69 % 0,66