***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 20:32
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -148.329 0 3.821.494 0 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303
Transferler
0 0 0 0 0 0 9.447.692 -9.447.692 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 9.539 0 0 0 0 7.303.015 7.312.554 7.312.554
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -138.790 0 3.821.494 0 36.112.708 7.303.015 97.375.857 97.375.857
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -257.461 198.520 4.354.958 93.967 35.079.260 24.661.120 114.407.794 114.407.794
Transferler
0 0 0 0 0 0 24.661.120 -24.661.120 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 148.015 60.000 0 0 0 6.116.171 6.324.186 6.324.186
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 15.902.430 -109.446 258.520 4.354.958 93.967 59.740.380 6.116.171 120.731.980 120.731.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
439.543 -341.691
Dönem Karı (Zararı)
6.116.171 7.303.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.991.968 1.195.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
700.626 347.848
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
74.963 220.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
74.963 180.631
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 40.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.655.214 -1.049.469
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.394.836 -81.017
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.394.836 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -81.017
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 429.372 1.757.234
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-146.879 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.170.038 -8.679.289
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.990.329 -4.050.048
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-765.745 -17.968
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.234.753 -429.670
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
319.880 -3.498.392
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.884 176.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
108.731 31.884
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.149 -27.909
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-334.549 -834.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.178 -29.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
196.366 -122.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-74.188 92.484
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.294.241 -181.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-18.709 -31.916
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.835.989 -128.728
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-62.904.814 -1.017.318
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
518.673 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-62.068.221 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.355.266 -1.017.318
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.307.867 1.430.512
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-346.889 -231.104
Alınan Faiz
2.654.756 1.149.771
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 511.845
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.157.404 71.503
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
60.000 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.097.404 71.503
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 86.376.782 71.854.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 26.279.378 71.925.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.462.499 86.412.566
Finansal Yatırımlar
4 63.944.384 0
Ticari Alacaklar
6.273.787 11.264.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.273.787 11.264.116
Diğer Alacaklar
781.250 15.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
781.250 15.505
Stoklar
6 12.287.708 11.052.955
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.243.491 3.563.371
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
86.972 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 323.773 520.139
ARA TOPLAM
113.403.864 112.828.652
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
113.403.864 112.828.652
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 696.653 569.606
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 763.453 945.535
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 9.400.527 8.579.870
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.311.521 1.777.897
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.172.154 11.872.908
TOPLAM VARLIKLAR
125.576.018 124.701.560
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
896.245 1.014.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
896.245 1.014.097
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 896.245 1.014.097
Ticari Borçlar
466.582 481.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 466.582 481.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
380.824 272.093
Diğer Borçlar
192.718 213.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
192.718 213.867
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
185.962 520.511
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 4.749.017
Kısa Vadeli Karşılıklar
735.347 786.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
735.347 786.225
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 815.424 889.612
ARA TOPLAM
3.673.102 8.926.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.673.102 8.926.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
288.845 406.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
288.845 406.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 288.845 406.900
Uzun Vadeli Karşılıklar
882.091 959.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
882.091 959.978
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.170.936 1.366.878
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.844.038 10.293.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
120.731.980 114.407.794
Ödenmiş Sermaye
14 34.375.000 34.375.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 15.902.430 15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-109.446 -257.461
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-109.446 -257.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-109.446 -257.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
258.520 198.520
Yabancı Para Çevrim Farkları
258.520 198.520
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.354.958 4.354.958
Diğer Yedekler
93.967 93.967
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
59.740.380 35.079.260
Net Dönem Karı veya Zararı
6.116.171 24.661.120
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
120.731.980 114.407.794
TOPLAM KAYNAKLAR
125.576.018 124.701.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 4.094.855 6.055.594
Satışların Maliyeti
15 -1.222.136 -2.303.834
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.872.719 3.751.760
BRÜT KAR (ZARAR)
2.872.719 3.751.760
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.116.412 -1.524.820
Pazarlama Giderleri
16 -2.013.666 -545.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
702.705 958.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.416.397 -726.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.971.051 1.913.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 1.876.163 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.094.888 1.913.958
Finansman Gelirleri
18 5.572.083 7.678.262
Finansman Giderleri
18 -184.878 -531.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.292.317 9.060.249
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.823.854 -1.757.234
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 2.253.226 -967.247
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -429.372 -789.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.116.171 7.303.015
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.116.171 7.303.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.116.171 7.303.015
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,18000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
148.015 9.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
185.019 11.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 -37.004 -2.385
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
60.000 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
60.000 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
208.015 9.539
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.324.186 7.312.554
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.324.186 7.312.554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028900


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66