***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 17:51
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor  )


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -976.849 163.420.597 -292.252 -101 39.755.240 55.950.680 25.145.036 362.305.515 41.247.333 403.552.848
Transferler
-2.475.921 27.620.957 -25.145.036
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.455 6.970.100 6.968.645 1.353.887 8.322.532
Dönem Karı (Zararı)
6.970.100 6.970.100 1.353.887 8.323.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.455 -1.455 -1.455
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-277.166 -277.166 -277.166
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -1.254.015 163.420.597 -292.252 -1.556 37.279.319 83.571.637 6.970.100 368.996.994 42.601.220 411.598.214
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -1.289.609 259.107.579 -1.495.525 4.185 42.231.161 78.619.795 18.969.206 475.449.956 50.288.299 525.738.255
Transferler
607.984 18.361.222 -18.969.206
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.375 4.897.463 4.879.088 1.567.937 6.447.025
Dönem Karı (Zararı)
4.897.463 4.897.463 1.567.937 6.465.400
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.375 -18.375 -18.375
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-960.255 -960.255 -960.255
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -2.249.864 259.107.579 -1.495.525 -14.190 42.839.145 96.981.017 4.897.463 479.368.789 51.856.236 531.225.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.210.538 12.008.855
Dönem Karı (Zararı)
6.465.400 8.323.987
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.465.400 8.323.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.912.574 12.166.536
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 9.859.570 7.328.303
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
286.993 -1.246.785
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
209.460 33.991
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 102.626 162.283
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-25.093 -1.443.059
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.812.677 4.614.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.413.163 4.427.539
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-600.486 186.551
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
705.872 1.806.975
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -85.732 -218.508
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
791.604 2.025.483
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.193.719 2.483.342
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.067.757 -3.001.026
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.067.757 -3.001.026
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.878.500 181.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.395.385 -3.365.547
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.105.609 -6.562.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-196.301 355.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-909.308 -6.918.392
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.252.815 -6.393.151
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
279.807 398.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.532.622 -6.791.681
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
402.933 -857.564
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.851.398 10.576.558
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.262.521 3.602.398
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-411.123 6.974.160
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
708.708 -128.901
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
708.708 -128.901
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.982.589 17.124.976
Alınan Faiz
85.732 218.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.433.692 -3.856.956
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-25.500 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-398.591 -1.477.673
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.741.361 -89.733.193
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.722 325.031
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.722 325.031
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.787.083 -90.058.224
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.510.359 -89.763.635
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -276.724 -294.589
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.978.090 79.977.523
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-960.255 -277.166
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-960.255 -277.166
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.514.447 95.892.715
Kredilerden Nakit Girişleri
80.342.149 95.898.997
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
172.298 -6.282
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.920.148 -11.632.721
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.920.148 -11.632.721
Ödenen Faiz
-5.655.954 -4.005.305
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.447.267 2.253.185
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.455
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.447.267 2.251.730
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.570.852 9.990.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.018.119 12.241.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.018.119 9.570.852
Ticari Alacaklar
7 39.099.274 37.993.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 241.170 44.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
38.858.104 37.948.796
Stoklar
10 44.684.512 45.190.071
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.533.525 982.494
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
251.141 51.739
Diğer Dönen Varlıklar
9 25.747.745 18.957.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.747.745 18.957.902
ARA TOPLAM
127.334.316 112.746.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
127.334.316 112.746.723
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
699.869 909.329
Diğer Alacaklar
2.904.178 2.993.509
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 2.521.123 2.800.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
383.055 192.579
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 112.579.293 111.525.727
Maddi Duran Varlıklar
12 680.090.869 634.417.610
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 974.080 881.955
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.459.117 17.264.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.459.117 17.264.135
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.845.160 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
815.552.566 767.992.265
TOPLAM VARLIKLAR
942.886.882 880.738.988
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 35.975.184 31.971.595
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 27.865.131 18.192.644
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 218.624 46.326
Ticari Borçlar
7 39.714.120 34.862.722
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 14.399.567 9.137.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25.314.553 25.725.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.910.091 2.179.966
Diğer Borçlar
16.299.448 14.614.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 16.299.448 14.614.152
Ertelenmiş Gelirler
454.557 44.039
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 398.591
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.379.648 4.722.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.215.715 1.603.469
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.163.933 3.119.428
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
899.392 1.716.155
ARA TOPLAM
127.716.195 108.749.087
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.716.195 108.749.087
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 269.582.485 229.638.656
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.084.212 10.013.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.084.212 10.013.160
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.278.965 6.599.830
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
283.945.662 246.251.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
411.661.857 355.000.733
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
479.368.789 475.449.956
Ödenmiş Sermaye
77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.191.164 2.191.164
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.249.864 -1.289.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
257.612.054 257.612.054
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
257.612.054 257.612.054
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
259.107.579 259.107.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.495.525 -1.495.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.190 4.185
Yabancı Para Çevrim Farkları
-14.190 4.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.839.145 42.231.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
96.981.017 78.619.795
Net Dönem Karı veya Zararı
4.897.463 18.969.206
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.856.236 50.288.299
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
531.225.025 525.738.255
TOPLAM KAYNAKLAR
942.886.882 880.738.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 116.414.962 109.446.234 58.826.908 56.460.718
Satışların Maliyeti
16 -94.868.831 -81.416.601 -47.322.590 -38.833.725
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.546.131 28.029.633 11.504.318 17.626.993
BRÜT KAR (ZARAR)
21.546.131 28.029.633 11.504.318 17.626.993
Genel Yönetim Giderleri
-14.787.831 -12.384.025 -7.801.178 -6.020.825
Pazarlama Giderleri
-9.971.609 -6.433.477 -4.896.642 -3.291.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.229.649 1.195.977 926.059 588.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -869.924 -995.912 -106.793 -1.930.479
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.853.584 9.412.196 -374.236 6.972.441
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
436.951 2.355.752 436.951 -1.807.002
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-801.002 -1.075.989 144.579 -405.319
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 1.067.757 3.001.026 195.861 2.011.358
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.149.878 13.692.985 403.155 6.771.478
Finansman Giderleri
-1.263.222 -5.187.361 -675.430 -364.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.413.100 8.505.624 -272.275 6.406.538
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.878.500 -181.637 8.162.688 280.155
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-287.525 -1.352.176 200.384 -761.432
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.166.025 1.170.539 7.962.304 1.041.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.465.400 8.323.987 7.890.413 6.686.693
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.465.400 8.323.987 7.890.413 6.686.693
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.567.937 1.353.887 1.186.881 907.235
Ana Ortaklık Payları
4.897.463 6.970.100 6.703.532 5.779.458
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-18.375 -1.455 1.461
Yabancı Para Çevrim Farkları
-18.375 -1.455 1.461
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.375 -1.455 1.461 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.447.025 8.322.532 7.891.874 6.686.693
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.567.937 1.353.887 1.186.881 907.235
Ana Ortaklık Payları
4.879.088 6.968.645 6.704.993 5.779.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554067


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76