***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2018 23:28
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -1.289.609 259.107.579 -1.495.525 4.185 42.231.161 78.619.795 18.969.206 475.449.956 50.288.299 525.738.255
Transferler
4.988.694 13.980.512 -18.969.206
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
286.757 63.357 -4.086.803 -3.736.689 2.976.421 -760.268
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.091.099 -3.091.099 -3.091.099
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -4.380.708 259.107.579 -1.208.768 67.542 47.219.855 92.600.307 -4.086.803 468.622.168 53.264.720 521.886.888
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -4.380.708 259.107.579 -1.208.768 67.542 47.219.855 92.600.307 -4.086.803 468.622.168 53.264.720 521.886.888
Transferler
2.061.201 -6.148.004 4.086.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.354.735 -61.094 98.668 9.998.737 58.391.046 16.039.150 74.430.196
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.814.196 -1.814.196 -1.814.196
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.194.904 307.462.314 -1.269.862 166.210 49.281.056 86.452.303 9.998.737 525.199.018 69.303.870 594.502.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.574.757 1.688.366
Dönem Karı (Zararı)
19.575.518 -795.226
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.575.518 -795.226
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
89.792.622 20.308.888
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 31.223.443 20.496.631
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.629.803 751.412
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.412.876 278.845
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-216.927 472.567
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.095.470 5.804.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17,19 9.827.779 5.012.302
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 267.691 792.237
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.288.478 1.716.330
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -106.236 -147.334
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 6.394.714 1.863.664
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
59.170.635 29.818.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -10.986.290 5.599.314
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-10.986.290 5.599.314
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.361.139 -43.570.190
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.172 -307.181
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.172 -307.181
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.808.926 -11.463.623
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.469.691 1.835.306
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.469.691 1.835.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.920.977 -8.876.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.920.977 -8.876.402
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.102.620 -9.489.083
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.882.041 -3.840.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.882.041 -3.840.559
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.039.633 8.907.115
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.039.633 8.907.115
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.559.214 8.050.039
Alınan Faiz
28 106.236 147.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17,19 -2.703.042 -3.999.708
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -483.231 -1.198.906
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.904.420 -1.310.393
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-89.815.326 -80.035.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.223 835.081
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.223 835.081
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -92.238.135 -95.311.721
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.238.135 -95.311.721
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.409.586 14.441.391
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
2.409.586 14.441.391
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.806.827 72.204.678
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
22 -1.814.196 -3.091.099
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
183.692.195 158.976.926
Kredilerden Nakit Girişleri
183.692.195 158.976.926
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.578.039 -77.851.636
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.578.039 -77.851.636
Ödenen Faiz
28 -13.493.133 -5.829.513
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.566.258 -6.142.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.566.258 -6.142.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.428.647 9.570.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.994.905 3.428.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.994.905 3.428.647
Ticari Alacaklar
8 66.628.050 36.158.359
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 108.590 1.089.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
66.519.460 35.068.732
Stoklar
10 81.915.805 54.400.309
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.183.107 1.194.312
Diğer Dönen Varlıklar
21 20.509.125 28.643.282
ARA TOPLAM
179.230.992 123.824.909
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.230.992 123.824.909
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 653.689 436.762
Diğer Alacaklar
9 449.450 2.236.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 137.369 1.897.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
312.081 339.019
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 121.410.924 105.988.685
Maddi Duran Varlıklar
14 918.725.839 742.380.389
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 789.075 1.107.962
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.103.571 3.230.114
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 30.588.728 40.761.227
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.073.721.276 896.141.409
TOPLAM VARLIKLAR
1.252.952.268 1.019.966.318
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 51.928.250 54.702.166
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 100.404.754 44.403.037
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 82.876 6.024.063
Ticari Borçlar
8 38.904.204 31.022.163
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 20.322.743 19.719.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.581.461 11.302.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.345.234 2.086.328
Diğer Borçlar
9 17.636.016 24.015.289
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.636.016 24.015.289
Ertelenmiş Gelirler
12 1.935.065 663.227
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 853.365 395.338
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.961.113 3.767.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.173.962 1.931.297
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 6.787.151 1.836.398
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 1.396.505 1.315.771
ARA TOPLAM
224.447.382 168.395.077
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
224.447.382 168.395.077
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 415.031.602 315.597.941
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.379.575 11.609.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 13.379.575 11.609.786
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 5.590.821 2.476.626
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
434.001.998 329.684.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
658.449.380 498.079.430
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
525.199.018 468.622.168
Ödenmiş Sermaye
22 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
22 -6.194.904 -4.380.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
306.192.452 257.898.811
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
306.192.452 257.898.811
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 307.462.314 259.107.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -1.269.862 -1.208.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
166.210 67.542
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 166.210 67.542
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 49.281.056 47.219.855
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 86.452.303 92.600.307
Net Dönem Karı veya Zararı
9.998.737 -4.086.803
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
69.303.870 53.264.720
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
594.502.888 521.886.888
TOPLAM KAYNAKLAR
1.252.952.268 1.019.966.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 311.941.641 227.616.195
Satışların Maliyeti
23 -215.601.852 -171.707.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.339.789 55.908.471
BRÜT KAR (ZARAR)
96.339.789 55.908.471
Genel Yönetim Giderleri
24 -37.133.299 -30.902.953
Pazarlama Giderleri
24 -19.947.012 -19.767.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 9.151.285 7.997.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.081.828 -2.457.374
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.328.935 10.777.505
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 8.172 307.181
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -3.197.382 -2.273.300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 10.986.290 -5.599.314
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.126.015 3.212.072
Finansman Gelirleri
28 106.236 147.334
Finansman Giderleri
28 -40.017.872 -47.724.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.214.379 -44.365.416
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.361.139 43.570.190
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -3.362.447 -1.307.140
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 7.723.586 44.877.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.575.518 -795.226
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.575.518 -795.226
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.576.781 3.291.577
Ana Ortaklık Payları
9.998.737 -4.086.803
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54.756.010 -28.399
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 71.483.019
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
14 4.337.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.064.290 -28.399
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -21.010.280 7.100
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 -54.010 -35.499
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
98.668 63.357
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 98.668 63.357
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.854.678 34.958
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.430.196 -760.268
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.039.150 2.976.421
Ana Ortaklık Payları
58.391.046 -3.736.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667584


BIST16:592.814
Değişim :  1,04% |  28,98
Açılış :  2.780  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.823
En Düşük
2.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:59
MGROS 66,10 385.682.322 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.343.918 % 9,98  
KONTR 186,60 385.029.226 % 9,96  
OBASE 18,57 246.092.569 % 9,95  
AYES 32,92 1.440.896 % 9,95  
16:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9101 17,9260 % 0,15  
Euro 18,5127 18,5314 % 1,39  
Sterlin 21,8489 21,9584 % 1,30  
Frank 18,9621 19,0764 % 1,34  
Riyal 4,7548 4,7787 % 0,09  
16:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 3,02  
Altın Gr. 1.036 1.036 2,32  
Cumhuriyet 6.913 7.018 8,00  
Tam 6.937 6.996 -1,00  
Yarım 3.380 3.420 -1,00  
Çeyrek 1.695 1.710 0,00  
Gümüş.Ons 20,70 20,72 0,18  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 0,09  
B. Petrol 94,58 94,58 -1,73