***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 18:35
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -4.380.708 259.107.579 -1.208.768 67.542 42.839.147 96.981.015 -4.086.803 468.622.168 53.264.720 521.886.888
Diğer Düzeltmeler
-1.117.827 -1.117.827 -1.117.827
Transferler
247.005 -4.333.808 4.086.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.710 32.054 -5.627.549 -5.534.785 1.643.697 -3.891.088
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -5.498.535 259.107.579 -1.148.058 99.596 43.086.152 92.647.207 -5.627.549 461.969.556 54.908.417 516.877.973
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.194.904 307.462.314 -1.269.862 166.210 49.281.056 86.452.303 9.998.737 525.199.018 69.303.870 594.502.888
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-171.681 -171.681 -171.681
Diğer Düzeltmeler
-592.402 -592.402 -592.402
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
77.112.000 2.191.164 -6.194.904 307.462.314 -1.269.862 166.210 49.281.056 86.280.622 9.998.737 525.027.337 69.303.870 594.331.207
Transferler
592.402 9.406.335 -9.998.737
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.091.697 -153.638 -18.559.055 -20.804.390 5.173.910 -15.630.480
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
158.681 -1.271 1.326 158.736 158.736
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -3.362.830 13.898 49.873.458 95.686.957 -18.559.055 503.789.281 74.477.780 578.267.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.789.124 -25.419.782
Dönem Karı (Zararı)
-13.519.308 -4.075.227
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-13.519.308 -4.075.227
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.441.363 6.155.488
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 11.265.594 7.696.600
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
194.456 862.830
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
123.244 12.363
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 71.212 850.467
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.902.202 1.111.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.135.194 989.232
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
767.008 122.366
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.859.107 2.382.750
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-43.708 -37.869
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.902.815 2.420.619
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
47.491.055 135.623
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -12.484.714 -2.665.924
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.626.337 -3.367.989
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-160.000 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-160.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.293.275 -25.285.872
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.011.168 -17.052.388
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-257.878 846.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.753.290 -17.898.983
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.237.164 530.839
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
529.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.237.164 1.224
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.456.848 -9.010.261
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.824.786 10.014.860
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.664.807 5.599.955
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.159.979 4.414.905
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.412.881 -9.768.922
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.412.881 -9.768.922
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.628.780 -23.205.611
Alınan Faiz
43.708 37.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.526.654 -1.856.702
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-78.684 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-856.274 -395.338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.214.720 -10.951.263
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
160.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
160.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -10.813.341 -10.951.263
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.813.341 -10.951.263
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 -1.561.379 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.989.762 45.688.269
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
13 -592.402 -1.117.827
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-592.402 -1.117.827
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.900.813 51.382.549
Kredilerden Nakit Girişleri
43.900.813 51.382.549
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.370.193 -3.747.005
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.370.193 -3.747.005
Ödenen Faiz
-5.948.456 -829.448
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.985.918 9.317.224
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.985.918 9.317.224
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.994.905 3.428.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.980.823 12.745.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.980.823 7.994.905
Ticari Alacaklar
6 87.419.114 66.628.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 366.468 108.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
87.052.646 66.519.460
Stoklar
8 102.301.441 81.915.805
Peşin Ödenmiş Giderler
4.210.692 2.183.107
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.210.692 2.183.107
Diğer Dönen Varlıklar
22.413.531 20.509.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22.413.531 20.509.125
ARA TOPLAM
232.325.601 179.230.992
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
232.325.601 179.230.992
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
530.445 653.689
Diğer Alacaklar
7 303.110 449.450
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 0 137.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
303.110 312.081
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 134.488.487 121.410.924
Maddi Duran Varlıklar
10 919.709.354 918.725.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 647.366 789.075
Peşin Ödenmiş Giderler
1.521.067 1.103.571
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.521.067 1.103.571
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38.497.540 30.588.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.095.697.369 1.073.721.276
TOPLAM VARLIKLAR
1.328.022.970 1.252.952.268
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 55.973.950 51.928.250
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 121.797.611 100.404.754
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 87.164 82.876
Ticari Borçlar
6 59.728.990 38.904.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 37.987.550 20.322.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21.741.440 18.581.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.140.487 2.345.234
Diğer Borçlar
7.588.180 17.636.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.588.180 17.636.016
Ertelenmiş Gelirler
2.259.905 1.935.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.259.905 1.935.065
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.799.193 853.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.217.674 8.961.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.767.445 2.173.962
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.450.229 6.787.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
939.502 1.396.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
939.502 1.396.505
ARA TOPLAM
258.532.656 224.447.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.532.656 224.447.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 469.858.850 415.031.602
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.607.239 13.379.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.607.239 13.379.575
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.757.164 5.590.821
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
491.223.253 434.001.998
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
749.755.909 658.449.380
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
503.789.281 525.199.018
Ödenmiş Sermaye
77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.306 -6.194.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
304.258.165 306.192.452
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
304.258.165 306.192.452
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
307.620.995 307.462.314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.362.830 -1.269.862
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.898 166.210
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.898 166.210
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.873.458 49.281.056
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
95.686.957 86.452.303
Net Dönem Karı veya Zararı
-18.559.055 9.998.737
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
74.477.780 69.303.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
578.267.061 594.502.888
TOPLAM KAYNAKLAR
1.328.022.970 1.252.952.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 106.541.639 74.889.004
Satışların Maliyeti
14 -76.329.315 -53.197.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.212.324 21.691.252
BRÜT KAR (ZARAR)
30.212.324 21.691.252
Genel Yönetim Giderleri
-9.604.021 -7.370.488
Pazarlama Giderleri
-6.833.314 -4.212.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.947.334 4.497.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-753.163 -459.864
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-5.917 -217.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.963.243 13.928.262
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.344.859 669.550
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 12.484.714 2.665.924
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.792.816 17.263.736
Finansman Gelirleri
43.708 0
Finansman Giderleri
-50.982.169 -24.706.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.145.645 -7.443.216
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.626.337 3.367.989
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.802.102 -897.094
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.428.439 4.265.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.519.308 -4.075.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.519.308 -4.075.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.039.747 1.552.322
Ana Ortaklık Payları
-18.559.055 -5.627.549
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.957.534 152.085
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.187.361 190.106
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.007.645 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
237.472 -38.021
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
237.472 -38.021
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-153.638 32.054
Yabancı Para Çevrim Farkları
-153.638 32.054
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.111.172 184.139
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.630.480 -3.891.088
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.173.910 1.643.697
Ana Ortaklık Payları
-20.804.390 -5.534.785http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682869


BIST
18:052.913
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9470 17,9590 % 0,25  
Euro 18,2755 18,2943 % 0,27  
Sterlin 21,6688 21,7775 % 0,36  
Frank 18,8273 18,9407 % 0,25  
Riyal 4,7658 4,7897 % 0,26  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.779 3,01  
Altın Gr. 1.025 1.025 3,48  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.878 6.957 6,00  
Yarım 3.351 3.401 3,00  
Çeyrek 1.681 1.700 1,00  
Gümüş.Ons 20,14 20,18 0,00  
Gümüş Gr. 11,59 11,61 -0,00  
B. Petrol 92,88 92,88 0,54