***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 18:13
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -4.380.708 259.107.579 -1.208.768 67.542 42.839.147 96.981.015 -4.086.803 468.622.168 53.264.720 521.886.888
Transferler
247.005 -4.333.808 4.086.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-209.884 100.638 8.622.861 8.513.615 4.890.291 13.403.906
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.255.532 -1.255.532 -1.255.532
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -5.636.240 259.107.579 -1.418.652 168.180 43.086.152 92.647.207 8.622.861 475.880.251 58.155.011 534.035.262
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.194.904 307.462.314 -1.269.862 166.210 49.281.056 86.452.303 9.998.737 525.199.018 69.303.870 594.502.888
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-205.899 -205.899 -205.899
Transferler
592.403 9.406.334 -9.998.737
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.023.917 83.300 -33.611.019 -34.551.636 8.148.703 -26.402.933
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-592.403 -592.403 -592.403
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
158.681 -1.271 1.326 158.736 158.736
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.307 307.620.995 -2.295.050 250.836 49.873.459 95.652.738 -33.611.019 490.007.816 77.452.573 567.460.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.183.788 16.289.119
Dönem Karı (Zararı)
-25.221.418 13.471.434
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-25.221.418 13.471.434
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
104.911.857 30.265.735
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 23.622.507 16.057.334
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.086.496 75.582
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 622.554
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 208.815 229.952
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
255.127 -154.370
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.522.885 2.745.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.502.441 1.892.442
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.444 853.180
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.566.611 2.731.655
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-99.256 -55.298
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.665.867 2.786.953
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
105.458.561 27.710.116
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -28.617.539 -6.449.433
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -9.567.664 -12.605.141
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-160.000 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-160.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.990.255 -24.247.975
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.348.502 -18.845.731
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.348.502 -18.845.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.329.031 8.043.684
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.109.821 -10.018.310
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.135.652 6.537.036
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.135.652 6.537.036
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.338.553 -9.964.654
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.338.553 -9.964.654
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.700.184 19.489.194
Alınan Faiz
99.256 55.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.881.501 -1.965.207
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-78.684 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.655.467 -1.290.166
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.960.843 -43.247.122
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
160.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
160.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -29.559.464 -43.247.122
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -29.085.677 -43.125.507
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -473.787 -121.615
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -1.561.379 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.439.406 40.650.363
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
14 -592.403 -1.255.532
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-592.403 -1.255.532
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 119.650.740 75.579.779
Kredilerden Nakit Girişleri
119.650.740 75.579.779
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -84.816.945 -25.710.941
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.816.945 -25.710.941
Ödenen Faiz
-10.801.986 -7.962.943
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.662.351 13.692.360
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.662.351 13.692.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.994.905 3.428.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.657.256 17.121.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.657.256 7.994.905
Ticari Alacaklar
6 86.133.894 66.628.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 634.508 108.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
85.499.386 66.519.460
Stoklar
9 104.816.811 81.915.805
Peşin Ödenmiş Giderler
6.036.514 2.183.107
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.036.514 2.183.107
Diğer Dönen Varlıklar
8 28.693.309 20.509.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28.693.309 20.509.125
ARA TOPLAM
246.337.784 179.230.992
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
246.337.784 179.230.992
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
398.562 653.689
Diğer Alacaklar
7 312.418 449.450
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 137.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
312.418 312.081
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 151.619.982 121.410.924
Maddi Duran Varlıklar
11 925.599.169 918.725.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.018.256 789.075
Peşin Ödenmiş Giderler
1.703.866 1.103.571
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.703.866 1.103.571
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 44.003.390 30.588.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.124.655.643 1.073.721.276
TOPLAM VARLIKLAR
1.370.993.427 1.252.952.268
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 61.055.800 51.928.250
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 149.312.519 100.404.754
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 87.891 82.876
Ticari Borçlar
6 56.039.856 38.904.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 33.095.037 20.322.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.944.819 18.581.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.186.241 2.345.234
Diğer Borçlar
4.289.262 17.636.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.289.262 17.636.016
Ertelenmiş Gelirler
2.389.213 1.935.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.389.213 1.935.065
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.849.271 853.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.504.440 8.961.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.800.775 2.173.962
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
703.665 6.787.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.143.769 1.396.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.143.769 1.396.505
ARA TOPLAM
283.858.262 224.447.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
283.858.262 224.447.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 498.313.063 415.031.602
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.929.876 13.379.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.929.876 13.379.575
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 5.431.837 5.590.821
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
519.674.776 434.001.998
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
803.533.038 658.449.380
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
490.007.816 525.199.018
Ödenmiş Sermaye
77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.307 -6.194.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
305.325.945 306.192.452
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
305.325.945 306.192.452
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
307.620.995 307.462.314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.295.050 -1.269.862
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
250.836 166.210
Yabancı Para Çevrim Farkları
250.836 166.210
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.873.459 49.281.056
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
95.652.738 86.452.303
Net Dönem Karı veya Zararı
-33.611.019 9.998.737
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.452.573 69.303.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
567.460.389 594.502.888
TOPLAM KAYNAKLAR
1.370.993.427 1.252.952.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 226.108.079 149.121.534 119.566.440 74.232.530
Satışların Maliyeti
15 -156.003.592 -103.898.087 -79.674.277 -50.700.335
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.104.487 45.223.447 39.892.163 23.532.195
BRÜT KAR (ZARAR)
70.104.487 45.223.447 39.892.163 23.532.195
Genel Yönetim Giderleri
-18.977.680 -15.700.345 -9.373.659 -8.329.857
Pazarlama Giderleri
-13.804.182 -8.338.672 -6.970.868 -4.125.950
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-855.651 -855.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 10.100.640 1.970.734 6.153.306 1.267.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -477.297 -559.855 8.995 32.010
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
6 -622.554 -349.766
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.467.763 22.595.309 28.504.520 12.376.123
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.778.038 1.573.664 4.433.179 904.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 28.617.539 6.449.433 16.132.825 3.783.509
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
80.863.340 30.618.406 49.070.524 17.063.746
Finansman Gelirleri
99.256 55.298 55.548 17.429
Finansman Giderleri
-115.751.678 -29.807.411 -64.769.509 -8.771.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-34.789.082 866.293 -15.643.437 8.309.508
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.567.664 12.605.141 3.941.327 9.237.153
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.651.373 -1.799.367 -1.849.271 -902.272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 13.219.037 14.404.508 5.790.598 10.139.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.221.418 13.471.434 -11.702.110 17.546.661
DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.221.418 13.471.434 -11.702.110 17.546.661
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.389.601 4.848.573 3.349.854 3.296.251
Ana Ortaklık Payları
-33.611.019 8.622.861 -15.051.964 14.250.410
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp) Kazanç 17 -0,00440000 0,00110000 -0,00200000 0,00180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına (Kayıp) Kazanç 17 -0,00440000 0,00110000 -0,00200000 0,00180000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.264.815 -168.166 692.719 -320.251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.530.928 -210.208 -343.567 -400.314
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-40.073 967.572
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
306.186 42.042 68.714 80.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
306.186 42.042 68.714 80.063
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
83.300 100.638 236.938 68.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
83.300 100.638 236.938 68.584
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.181.515 -67.528 929.657 -251.667
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.402.933 13.403.906 -10.772.453 17.294.994
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.148.703 4.890.291 2.974.793 3.246.594
Ana Ortaklık Payları
-34.551.636 8.513.615 -13.747.246 14.048.400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704723


BIST
18:053.020
Değişim :  1,34% |  40,01
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9994 18,0596 % 0,62  
Euro 18,1836 18,2433 % -0,18  
Sterlin 21,4671 21,5747 % -0,45  
Frank 18,7915 18,9047 % 0,02  
Riyal 4,7901 4,8141 % 0,49  
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.019 1.019 2,45  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.817 6.917 1,00  
Yarım 3.322 3.382 1,00  
Çeyrek 1.666 1.690 0,00  
Gümüş.Ons 19,53 19,56 -0,25  
Gümüş Gr. 11,32 11,34 -0,10