***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:55
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -4.380.708 259.107.579 -1.208.768 67.542 42.839.147 96.981.015 -4.086.803 468.622.168 53.264.720 521.886.888
Transferler
247.005 -4.333.808 4.086.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-368.053 50.871 12.009.626 11.692.444 6.803.153 18.495.597
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.255.532 -1.255.532 -1.255.532
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -5.636.240 259.107.579 -1.576.821 118.413 43.086.152 92.647.207 12.009.626 479.059.080 60.067.873 539.126.953
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.194.904 307.462.314 -1.269.862 166.210 49.281.056 86.452.303 9.998.737 525.199.018 69.303.870 594.502.888
Diğer Düzeltmeler
-205.899 -205.899 -205.899
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
77.112.000 2.191.164 -6.194.904 307.462.314 -1.269.862 166.210 49.281.056 86.246.404 9.998.737 524.993.119 69.303.870 594.296.989
Transferler
592.403 9.406.334 -9.998.737
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.279.863 262.765 -164.972.835 -165.989.933 13.909.762 -152.080.171
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-592.403 -592.403 -592.403
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
158.681 -1.271 1.326 158.736 158.736
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.307 307.620.995 -2.550.996 430.301 49.873.459 95.652.738 -164.972.835 358.569.519 83.213.632 441.783.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.456.885 -8.653.954
Dönem Karı (Zararı)
-150.818.219 18.790.170
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-150.818.219 18.790.170
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
314.507.567 18.298.195
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 35.028.387 22.360.653
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.827.114 -495.035
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 658.297 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 515.128 -298.622
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
653.689 -196.413
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.597.166 2.514.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.188.461 1.665.235
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
408.705 849.731
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.672.612 2.183.168
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-122.321 -87.591
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.794.933 2.270.759
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
326.935.202 10.542.763
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -42.602.266 -9.623.165
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -31.782.937 -9.176.983
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-167.711 -8.172
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-107.372.261 -41.338.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.175.265 -21.506.964
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.846.393 -226.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.328.872 -21.280.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.506.276 1.924.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
ardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.858.225 -14.300.112
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.189.261 9.500.542
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.048.982 2.663.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.140.279 6.836.921
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.021.756 -16.956.543
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.021.756 -16.956.543
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.317.087 -4.249.938
Alınan Faiz
122.321 87.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.284.134 -2.296.901
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-78.684 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.619.705 -2.194.706
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.954.458 -20.887.197
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
628.812 8.718
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
628.812 8.718
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -45.021.891 -20.895.915
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -44.548.104 -20.752.105
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -473.787 -143.810
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -1.561.379 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.326.567 35.794.158
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
14 -592.403 -1.255.532
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-592.403 -1.255.532
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 156.563.805 84.080.252
Kredilerden Nakit Girişleri
156.563.805 84.080.252
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -119.644.595 -33.332.343
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-119.644.595 -33.332.343
Ödenen Faiz
-22.000.240 -13.698.219
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.828.994 6.253.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.828.994 6.253.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.994.905 3.428.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.823.899 9.681.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.823.899 7.994.905
Ticari Alacaklar
6 118.924.914 66.628.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 15.954.983 108.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
102.969.931 66.519.460
Stoklar
9 140.258.902 81.915.805
Peşin Ödenmiş Giderler
6.836.482 2.183.107
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.836.482 2.183.107
Diğer Dönen Varlıklar
8 32.716.540 20.509.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
32.716.540 20.509.125
ARA TOPLAM
319.560.737 179.230.992
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
319.560.737 179.230.992
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 653.689
Diğer Alacaklar
7 357.247 449.450
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 0 137.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
357.247 312.081
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 165.635.006 121.410.924
Maddi Duran Varlıklar
11 929.900.186 918.725.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 905.121 789.075
Peşin Ödenmiş Giderler
3.013.083 1.103.571
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.013.083 1.103.571
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 68.988.761 30.588.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.168.799.404 1.073.721.276
TOPLAM VARLIKLAR
1.488.360.141 1.252.952.268
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 83.406.001 51.928.250
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 216.139.478 100.404.754
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 95.394 82.876
Ticari Borçlar
6 73.093.465 38.904.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 45.371.725 20.322.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.721.740 18.581.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.643.110 2.345.234
Diğer Borçlar
3.252.197 17.636.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.252.197 17.636.016
Ertelenmiş Gelirler
3.089.049 1.935.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.089.049 1.935.065
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.603.348 853.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.764.567 8.961.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.672.641 2.173.962
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.091.926 6.787.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.340.926 1.396.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.340.926 1.396.505
ARA TOPLAM
391.427.535 224.447.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
391.427.535 224.447.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 633.213.704 415.031.602
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.479.814 13.379.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.479.814 13.379.575
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 5.455.937 5.590.821
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
655.149.455 434.001.998
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.046.576.990 658.449.380
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
358.569.519 525.199.018
Ödenmiş Sermaye
77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.307 -6.194.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
305.069.999 306.192.452
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
305.069.999 306.192.452
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
307.620.995 307.462.314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.550.996 -1.269.862
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
430.301 166.210
Yabancı Para Çevrim Farkları
430.301 166.210
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.873.459 49.281.056
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
95.652.738 86.452.303
Net Dönem Karı veya Zararı
-164.972.835 9.998.737
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
83.213.632 69.303.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
441.783.151 594.502.888
TOPLAM KAYNAKLAR
1.488.360.141 1.252.952.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 358.215.999 223.600.032 132.107.920 74.478.498
Satışların Maliyeti
15 -218.734.515 -155.904.193 -62.730.923 -52.006.106
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
139.481.484 67.695.839 69.376.997 22.472.392
BRÜT KAR (ZARAR)
139.481.484 67.695.839 69.376.997 22.472.392
Genel Yönetim Giderleri
-33.724.769 -23.408.908 -14.747.089 -7.708.563
Pazarlama Giderleri
-23.492.106 -12.915.529 -9.687.924 -4.576.857
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.873.955 0 -1.018.304 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 25.697.610 3.399.748 15.596.970 1.401.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.835.086 -1.353.214 -1.357.789 -793.359
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
6 -658.297 0 -35.743 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
103.594.881 33.417.936 58.127.118 10.794.680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.627.990 2.338.111 9.849.952 764.447
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 42.602.266 9.623.165 13.984.727 3.173.732
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
162.825.137 45.379.212 81.961.797 14.732.859
Finansman Gelirleri
122.321 87.591 23.065 60.240
Finansman Giderleri
-345.548.614 -35.853.616 -229.796.936 -6.046.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-182.601.156 9.613.187 -147.812.074 8.746.894
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31.782.937 9.176.983 22.215.273 -3.428.158
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -6.369.688 -2.473.086 -2.718.315 -673.719
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 38.152.625 11.650.069 24.933.588 -2.754.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-150.818.219 18.790.170 -125.596.801 5.318.736
DÖNEM KARI (ZARARI)
-150.818.219 18.790.170 -125.596.801 5.318.736
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.154.616 6.780.544 5.765.015 1.931.971
Ana Ortaklık Payları
-164.972.835 12.009.626 -131.361.816 3.386.765
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 17 -0,02140000 0,00160000 -0,01700000 0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 17 -0,02140000 0,00160000 -0,01700000 0,00040000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.524.717 -345.444 -259.902 -177.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.669.345 -431.805 -138.417 -221.597
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-189.241 0 -149.168 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
333.869 86.361 27.683 44.319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 333.869 86.361 27.683 44.319
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
262.765 50.871 179.465 -49.767
Yabancı Para Çevrim Farkları
262.765 50.871 179.465 -49.767
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.261.952 -294.573 -80.437 -227.045
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-152.080.171 18.495.597 -125.677.238 5.091.691
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.909.762 6.803.153 5.761.059 1.912.862
Ana Ortaklık Payları
-165.989.933 11.692.444 -131.438.297 3.178.829http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719196


BIST
17:592.785
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9193 17,9234 % 0,14  
Euro 18,2706 18,3613 % 0,46  
Sterlin 21,5733 21,6815 % 0,03  
Frank 18,7137 18,8265 % 0,02  
Riyal 4,7504 4,7742 % -0,01  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 -0,43  
Altın Gr. 1.033 1.033 -0,35  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.897 6.999 2,00  
Yarım 3.361 3.422 1,00  
Çeyrek 1.685 1.710 0,00  
Gümüş.Ons 20,51 20,54 0,00  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 -0,01  
B. Petrol 96,47 96,47 -0,04