***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 19:37
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 294.702.509 -3.185.739 27.264.847 204.354.310 318.781.617 204.354.310 49.873.458 42.649.670 123.187.659 811.362.572 177.370.421 988.732.993
Transferler
123.187.659 -123.187.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-635.915 -19.524.481 -635.915 -19.524.481 56.674.814 10.965.051 47.479.469
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 294.702.509 -3.821.654 27.264.847 184.829.829 318.145.702 184.829.829 49.873.458 165.837.329 56.674.814 847.876.990 188.335.472 1.036.212.462
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 361.266.817 -13.597.787 64.145.666 352.645.219 411.814.696 352.645.219 83.139.931 132.570.855 163.339.574 1.216.026.133 336.083.211 1.552.109.344
Transferler
163.339.574 -163.339.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.373.466 -1.638.846 85.075.475 -5.012.312 85.075.475 126.751.414 24.087.522 230.902.099
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 361.266.817 -16.971.253 62.506.820 437.720.694 406.802.384 437.720.694 83.139.931 295.910.429 126.751.414 1.422.840.710 360.170.733 1.783.011.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.957.758 24.717.202
Dönem Karı (Zararı)
150.838.936 67.639.865
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
150.838.936 67.639.865
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-95.634.729 64.046.363
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 45.022.576 29.747.283
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.685.740 -15.094.895
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.685.740
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15.094.895
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.078.180 7.096.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.646.833 3.286.190
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.431.347 3.810.565
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.715.481 6.318.655
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 18.045.709 7.174.997
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.330.228 -856.342
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-198.036.813 15.745.937
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-16.979.804 -5.580.760
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-16.979.804 -5.580.760
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
48.251.391 25.813.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.316.384 -99.911.563
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.808.137 -79.302.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -88.808.137 -79.302.045
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.074.955 -17.277.407
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -20.676.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-70.398.225 -17.277.407
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -63.196.893 -70.551.659
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
157.289.409 62.791.771
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20 126.560.602 62.791.771
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 30.728.807
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.474.192 4.427.777
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -7.391.930
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.866.122 4.427.777
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.112.177 31.774.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -845.581 -879.752
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.112.043
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.065.668
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
64.448.987 -49.992.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.899.245 161.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 1.899.245 161.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.577.303 -71.945.118
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -49.243.542 -68.286.377
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.333.761 -3.658.741
Alınan Temettüler
9 112.796.817 21.790.631
Alınan Faiz
18 2.330.228
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.288.435 9.902.098
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.747.789 89.086.317
Kredilerden Nakit Girişleri
13 131.747.789 89.086.317
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-134.919.073 -72.009.222
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -134.919.073 -72.009.222
Ödenen Faiz
-3.117.151 -7.174.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.202.794 -15.373.525
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.628.837
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.573.957 -15.373.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.565.626 39.272.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 57.139.583 23.898.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 57.139.583 28.565.626
Ticari Alacaklar
368.004.615 276.597.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 368.004.615 276.597.792
Stoklar
7 466.982.119 405.321.620
Peşin Ödenmiş Giderler
8 21.991.744 15.370.858
Diğer Dönen Varlıklar
12 108.718.443 60.341.685
ARA TOPLAM
1.022.836.504 786.197.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.022.836.504 786.197.581
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
74.410.029 53.683.065
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 72.903.702 52.226.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.506.327 1.456.093
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 473.557.091 458.371.902
Maddi Duran Varlıklar
10 2.646.406.810 2.447.749.427
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 74.638.742 55.739.232
Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.506.223 155.876
Ertelenmiş Vergi Varlığı
61.016.313 95.798.282
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.345.535.208 3.111.497.784
TOPLAM VARLIKLAR
4.368.371.712 3.897.695.365
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 306.546.201 222.899.460
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 631.908.408 664.053.245
Ticari Borçlar
569.180.081 411.890.672
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 442.481.758 315.921.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 126.698.323 95.969.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 11.389.835 7.052.157
Diğer Borçlar
5.184.012 12.863.328
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 5.110.162 12.502.092
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 73.850 361.236
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 8.871.038 8.703.879
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.771.877 21.512.865
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.756.443 20.362.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.640.950 5.087.643
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 26.115.493 15.274.529
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 12.353.497 3.704.826
ARA TOPLAM
1.592.961.392 1.373.042.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.592.961.392 1.373.042.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 895.874.980 883.295.010
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 48.092.677 42.314.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 48.092.677 42.314.920
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
48.431.220 46.933.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
992.398.877 972.543.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.585.360.269 2.345.586.021
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.422.840.710 1.216.026.133
Ödenmiş Sermaye
16 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.306 -6.787.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
406.802.384 411.814.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
437.720.694 352.645.219
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
83.139.931 83.139.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
295.910.429 132.570.855
Net Dönem Karı veya Zararı
126.751.414 163.339.574
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
360.170.733 336.083.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.783.011.443 1.552.109.344
TOPLAM KAYNAKLAR
4.368.371.712 3.897.695.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 514.297.021 249.098.655
Satışların Maliyeti
17 -384.513.191 -182.699.644
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
129.783.830 66.399.011
BRÜT KAR (ZARAR)
129.783.830 66.399.011
Genel Yönetim Giderleri
-23.198.378 -15.964.798
Pazarlama Giderleri
-28.801.154 -12.945.790
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.204.985 -619.849
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.851.481 7.279.172
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.558.652 -203.700
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.872.142 43.944.046
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
112.796.817 24.566.859
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16.979.804 5.580.760
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
214.648.763 74.091.665
Finansman Gelirleri
18 4.023.158 26.536.585
Finansman Giderleri
18 -19.581.594 -7.174.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
199.090.327 93.453.253
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-48.251.391 -25.813.388
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-14.182.521 -4.125.500
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-34.068.870 -21.687.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
150.838.936 67.639.865
DÖNEM KARI (ZARARI)
150.838.936 67.639.865
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.087.522 10.965.051
Ana Ortaklık Payları
126.751.414 56.674.814
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.012.312 -635.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.216.833 -815.276
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.048.558 179.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.253.079
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.253.079
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
85.075.475 -19.524.481
Yabancı Para Çevrim Farkları
85.075.475 -19.524.481
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.063.163 -20.160.395
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
230.902.099 47.479.470
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.087.522 10.965.051
Ana Ortaklık Payları
206.814.577 36.514.419http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028842


BIST
17:592.785
Değişim :  -0,35% |  -9,90
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,8980 17,9013 % -0,27  
Euro 18,2642 18,3007 % 0,01  
Sterlin 21,5364 21,6444 % -0,25  
Frank 18,6877 18,8003 % -0,02  
Riyal 4,7477 4,7715 % -0,16  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 5,03  
Altın Gr. 1.033 1.033 1,82  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.909 6.990 3,00  
Yarım 3.367 3.417 1,00  
Çeyrek 1.688 1.708 1,00  
Gümüş.Ons 20,48 20,51 -0,17  
Gümüş Gr. 11,78 11,79 -0,13  
B. Petrol 96,30 96,30 -0,35