***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2017 03:57
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -976.849 163.420.597 -292.252 -101 39.755.240 55.950.680 25.145.036 362.305.515 41.247.333 403.552.848
Transferler
2.475.921 22.669.115 -25.145.036
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
95.686.982 -1.203.273 4.286 18.969.206 113.457.201 9.040.966 122.498.167
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-312.760 -312.760 -312.760
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -1.289.609 259.107.579 -1.495.525 4.185 42.231.161 78.619.795 18.969.206 475.449.956 50.288.299 525.738.255
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -1.289.609 259.107.579 -1.495.525 4.185 42.231.161 78.619.795 18.969.206 475.449.956 50.288.299 525.738.255
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
286.757 63.357 607.986 18.361.220 -21.822.243 -2.502.923 1.742.665 -760.268
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.091.099 -3.091.099 -3.091.099
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -4.380.708 259.107.579 -1.208.768 67.542 42.839.147 96.981.015 -2.853.037 469.855.934 52.030.954 521.886.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.061.892 72.738.226
Dönem Karı (Zararı)
-44.365.416 17.248.963
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-44.365.416 17.248.963
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.726.232 42.632.598
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 20.413.928 15.501.853
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
193.722 2.961.856
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
472.567 78.890
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -278.845 290.718
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.592.248
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.949.630 6.673.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.825.521 3.999.662
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.265.156 939.018
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 858.953 1.735.314
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.716.330 1.295.650
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -147.334 -420.714
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.863.664 1.716.364
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
41.853.308 19.915.431
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 5.599.314 -3.716.186
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5.599.314 -3.716.186
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.937.251 20.342.823
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.835.306 -6.767.212
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.044.758 645.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.880.064 -7.412.348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
757.239 1.927.210
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
903.679 2.084.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-146.440 -157.075
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -8.931.393 -6.517.635
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.840.559 15.406.625
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 10.582.786 -348.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.423.345 15.755.229
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.020 1.199.310
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.020 1.199.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.742.824 15.094.525
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.423.565 80.224.384
Alınan Faiz
147.334 420.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.999.708 -4.981.806
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.198.906 -117.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.310.393 -2.808.066
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.504.002 -237.210.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
835.081 465.761
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
835.081 465.761
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.339.083 -240.527.485
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -72.339.083 -240.527.485
Alınan Temettüler
0 2.850.810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.299.905 164.053.434
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.091.099 -312.760
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.091.099 -312.760
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.999.189 201.400.546
Kredilerden Nakit Girişleri
147.021.452 201.396.287
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
5.977.737 4.259
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-77.851.636 -29.621.548
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-77.851.636 -29.621.548
Ödenen Faiz
-11.756.549 -7.412.804
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.142.205 -419.254
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.142.205 -419.254
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.570.852 9.990.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.428.647 9.570.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.428.647 9.570.852
Ticari Alacaklar
7 36.158.359 37.993.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 1.089.627 44.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
35.068.732 37.948.796
Stoklar
9 54.400.309 45.190.071
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.194.312 982.494
Diğer Dönen Varlıklar
18 28.643.282 19.009.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28.643.282 19.009.641
ARA TOPLAM
123.824.909 112.746.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
123.824.909 112.746.723
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 436.762 909.329
Diğer Alacaklar
8 2.236.270 2.993.509
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 1.897.251 2.800.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
339.019 192.579
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 105.988.685 111.525.727
Maddi Duran Varlıklar
11 732.800.952 634.417.610
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.107.962 881.955
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.230.114 17.264.135
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 40.761.227 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
886.561.972 767.992.265
TOPLAM VARLIKLAR
1.010.386.881 880.738.988
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 45.122.729 31.971.595
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 44.403.037 18.192.644
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 6.024.063 46.326
Ticari Borçlar
7 31.022.163 34.862.722
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 19.719.832 9.137.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.302.331 25.725.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.086.328 2.179.966
Diğer Borçlar
8 24.015.289 14.614.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.015.289 14.614.152
Ertelenmiş Gelirler
663.227 44.039
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 395.338 398.591
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.767.695 4.722.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.931.297 1.603.469
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.836.398 3.119.428
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.315.771 1.716.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.315.771 1.716.155
ARA TOPLAM
158.815.640 108.749.087
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.815.640 108.749.087
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 315.597.941 229.638.656
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.609.786 10.013.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 11.609.786 10.013.160
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.476.626 6.599.830
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
329.684.353 246.251.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
488.499.993 355.000.733
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
469.855.934 475.449.956
Ödenmiş Sermaye
19 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 2.191.164 2.191.164
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -4.380.708 -1.289.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
257.898.811 257.612.054
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
257.898.811 257.612.054
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 259.107.579 259.107.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.208.768 -1.495.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
67.542 4.185
Yabancı Para Çevrim Farkları
67.542 4.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.839.147 42.231.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 96.981.015 78.619.795
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.853.037 18.969.206
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 52.030.954 50.288.299
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
521.886.888 525.738.255
TOPLAM KAYNAKLAR
1.010.386.881 880.738.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 227.616.195 217.253.973
Satışların Maliyeti
20 -171.707.724 -156.948.470
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.908.471 60.305.503
BRÜT KAR (ZARAR)
55.908.471 60.305.503
Genel Yönetim Giderleri
21 -30.902.953 -27.062.053
Pazarlama Giderleri
21 -19.767.916 -14.471.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 8.144.611 6.411.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.457.374 -3.835.696
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.924.839 21.348.371
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.494.986 7.297.972
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.273.300 -2.592.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -5.599.314 3.716.186
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.547.211 29.770.281
Finansman Giderleri
24 -50.912.627 -12.521.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-44.365.416 17.248.963
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 43.570.190 6.847.269
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.307.140 -2.375.509
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 44.877.330 9.222.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-795.226 24.096.232
DÖNEM KARI (ZARARI)
-795.226 24.096.232
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.057.811 5.127.026
Ana Ortaklık Payları
-2.853.037 18.969.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.399 98.397.649
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 93.751.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.499 -1.393.064
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 10.628.696
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
10.628.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.100 -4.589.588
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.100 -4.589.588
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
63.357 4.286
Yabancı Para Çevrim Farkları
63.357 4.286
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.958 98.401.935
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-760.268 122.498.167
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.742.655 9.040.966
Ana Ortaklık Payları
-2.502.923 113.457.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590932


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9221 17,9240 % -0,05  
Euro 18,3997 18,4440 % 0,23  
Sterlin 21,7069 21,8157 % 0,06  
Frank 18,9753 19,0896 % 0,02  
Riyal 4,7628 4,7867 % 0,04  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 -3,06  
Altın Gr. 1.039 1.039 -0,63  
Cumhuriyet 6.937 7.042 13,00  
Tam 6.952 7.020 28,00  
Yarım 3.387 3.432 14,00  
Çeyrek 1.699 1.716 7,00  
Gümüş.Ons 20,78 20,81 -0,05  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 -0,02  
B. Petrol 97,92 97,92 -0,09