***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 21:57
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -1.289.609 259.107.579 -1.495.525 4.185 42.231.161 78.619.795 18.969.206 475.449.956 50.288.299 525.738.255
Transferler
607.984 18.361.222 -18.969.206
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.375 4.897.463 4.879.088 1.567.937 6.447.025
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-960.255 -960.255 -960.255
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -2.249.864 259.107.579 -1.495.525 -14.190 42.839.145 96.981.017 4.897.463 479.368.789 51.856.236 531.225.025
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -4.380.708 259.107.579 -1.208.768 67.542 42.839.147 96.981.015 -4.086.803 468.622.168 53.264.720 521.886.888
Transferler
247.005 -4.333.808 4.086.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-209.884 100.638 8.622.861 8.513.615 4.890.291 13.403.906
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.255.532 -1.255.532 -1.255.532
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -5.636.240 259.107.579 -1.418.652 168.180 43.086.152 92.647.207 8.622.861 475.880.251 58.155.011 534.035.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.289.119 5.210.538
Dönem Karı (Zararı)
866.293 -3.413.100
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
866.293 -3.413.100
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.579.724 14.791.074
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 16.057.334 9.859.570
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
75.582 312.086
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-154.370 209.460
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 229.952 102.626
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.535.413 3.812.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.682.233 4.413.163
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
853.180 -600.486
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.731.655 705.872
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-55.298 -85.732
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.786.953 791.604
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29.629.173 1.193.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.449.433 -1.067.757
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-6.449.433 -1.067.757
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -25.093
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -25.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.956.823 -2.420.885
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.845.731 -1.105.609
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.361 -196.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.848.092 -909.308
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.872.619 -7.252.815
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.846.715 279.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.904 -7.532.622
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.018.310 402.933
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.537.036 4.851.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-317.907 5.262.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.854.943 -411.123
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.582.409 55.616
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.582.409 55.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.079.972 627.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.079.972 627.593
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.489.194 8.957.089
Alınan Faiz
55.298 85.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.965.207 -3.433.692
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.290.166 -398.591
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.247.122 -44.741.361
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 45.722
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 45.722
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -43.247.122 -44.787.083
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.125.507 -44.510.359
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-121.615 -276.724
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.650.363 45.978.090
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.255.532 -960.255
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.255.532 -960.255
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.615.605 80.514.447
Kredilerden Nakit Girişleri
75.579.779 80.342.149
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
-5.964.174 172.298
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.746.767 -27.920.148
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.746.767 -27.920.148
Ödenen Faiz
-7.962.943 -5.655.954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.692.360 6.447.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.692.360 6.447.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.428.647 9.570.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.121.007 16.018.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.121.007 3.428.647
Ticari Alacaklar
6 55.004.090 36.158.359
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 1.087.266 1.089.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
53.916.824 35.068.732
Stoklar
9 64.188.667 54.400.309
Peşin Ödenmiş Giderler
1.388.300 1.194.312
Diğer Dönen Varlıklar
8 26.033.485 28.643.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26.033.485 28.643.282
ARA TOPLAM
163.735.549 123.824.909
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
163.735.549 123.824.909
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
591.132 436.762
Diğer Alacaklar
7 363.651 2.236.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 50.536 1.897.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
313.115 339.019
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 112.538.756 105.988.685
Maddi Duran Varlıklar
11 767.147.313 732.800.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 975.298 1.107.962
Peşin Ödenmiş Giderler
1.347.477 3.230.114
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 54.937.253 40.761.227
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
937.900.880 886.561.972
TOPLAM VARLIKLAR
1.101.636.429 1.010.386.881
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 46.034.500 45.122.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 73.413.388 44.403.037
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 59.889 6.024.063
Ticari Borçlar
6 37.559.199 31.022.163
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 19.401.925 19.719.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.157.274 11.302.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.133.566 2.086.328
Diğer Borçlar
13.432.880 24.015.289
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 13.432.880 24.015.289
Ertelenmiş Gelirler
1.801.764 663.227
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 904.539 395.338
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.102.247 3.767.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.473.242 1.931.297
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.629.005 1.836.398
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
871.455 1.315.771
ARA TOPLAM
181.313.427 158.815.640
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.313.427 158.815.640
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 373.086.562 315.597.941
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.995.076 11.609.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.995.076 11.609.786
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 2.206.102 2.476.626
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.287.740 329.684.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
567.601.167 488.499.993
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
475.880.251 468.622.168
Ödenmiş Sermaye
77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.191.164 2.191.164
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.636.240 -4.380.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
257.688.927 257.898.811
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
257.688.927 257.898.811
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
259.107.579 259.107.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.418.652 -1.208.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
168.180 67.542
Yabancı Para Çevrim Farkları
168.180 67.542
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
43.086.152 42.839.147
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
92.647.207 96.981.015
Net Dönem Karı veya Zararı
8.622.861 -4.086.803
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.155.011 53.264.720
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
534.035.262 521.886.888
TOPLAM KAYNAKLAR
1.101.636.429 1.010.386.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 149.121.534 116.414.962 74.232.530 58.826.908
Satışların Maliyeti
15 -103.898.087 -94.868.831 -50.700.335 -47.322.590
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.223.447 21.546.131 23.532.195 11.504.318
BRÜT KAR (ZARAR)
45.223.447 21.546.131 23.532.195 11.504.318
Genel Yönetim Giderleri
-15.700.345 -14.787.831 -8.329.857 -7.801.178
Pazarlama Giderleri
-8.338.672 -9.971.609 -4.125.950 -4.896.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.026.032 1.229.649 1.285.154 926.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -559.855 -869.924 32.010 -106.793
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.650.607 -2.853.584 12.393.552 -374.236
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.573.664 436.951 904.114 436.951
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -801.002 0 144.579
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 6.449.433 1.067.757 3.783.509 195.861
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.673.704 -2.149.878 17.081.175 403.155
Finansman Giderleri
-29.807.411 -1.263.222 -8.771.667 -675.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
866.293 -3.413.100 8.309.508 -272.275
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.605.141 9.878.500 9.237.153 8.162.688
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.799.367 -287.525 -902.272 200.384
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 14.404.508 10.166.025 10.139.425 7.962.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.471.434 6.465.400 17.546.661 7.890.413
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.471.434 6.465.400 17.546.661 7.890.413
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.848.573 1.567.937 3.296.251 1.186.881
Ana Ortaklık Payları
8.622.861 4.897.463 14.250.410 6.703.532
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-168.166 0 -320.251 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-210.208 0 -400.314 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.042 0 80.063 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42.042 0 80.063 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
100.638 -18.375 68.584 1.461
Yabancı Para Çevrim Farkları
100.638 -18.375 68.584 1.461
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-67.528 -18.375 -251.667 1.461
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.403.906 6.447.025 17.294.994 7.891.874
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.890.291 1.567.937 3.246.594 1.186.881
Ana Ortaklık Payları
8.513.615 4.879.088 14.048.400 6.704.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626903


BIST17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9212 17,9645 % 0,18  
Euro 18,4011 18,4431 % 0,23  
Sterlin 21,7179 21,8268 % 0,11  
Frank 18,9862 19,1005 % 0,07  
Riyal 4,7650 4,7889 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.802 -0,82  
Altın Gr. 1.039 1.039 -0,68  
Cumhuriyet 6.937 7.042 13,00  
Tam 6.952 7.019 27,00  
Yarım 3.387 3.432 14,00  
Çeyrek 1.699 1.715 6,00  
Gümüş.Ons 20,84 20,87 0,01  
Gümüş Gr. 11,99 12,02 -0,01  
B. Petrol 97,88 97,88 -0,13