***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2017 19:00
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -1.289.609 259.107.579 -1.495.525 4.185 42.231.161 78.619.795 18.969.206 475.449.956 50.288.299 525.738.255
Transferler
607.984 18.361.222 -18.969.206
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.197 -4.600.512 -4.613.709 1.124.047 -3.489.662
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.507.168 -1.507.168 -1.507.168
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -2.796.777 259.107.579 -1.495.525 -9.012 42.839.145 96.981.017 -4.600.512 469.329.079 51.412.346 520.741.425
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -4.380.708 259.107.579 -1.208.768 67.542 42.839.147 96.981.015 -4.086.803 468.622.168 53.264.720 521.886.888
Transferler
247.005 -4.333.808 4.086.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-368.053 50.871 12.009.626 11.692.444 6.803.153 18.495.597
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.255.532 -1.255.532 -1.255.532
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -5.636.240 259.107.579 -1.576.821 118.413 43.086.152 92.647.207 12.009.626 479.059.080 60.067.873 539.126.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.653.954 8.828.636
Dönem Karı (Zararı)
9.613.187 -14.161.760
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.613.187 -14.161.760
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.703.779 43.957.452
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 22.360.653 16.510.980
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-495.035 1.326.913
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -298.622 993.289
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-196.413 333.624
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.514.966 4.515.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.665.235 5.130.453
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
849.731 -615.113
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.183.168 7.259.566
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-87.591 -122.252
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.270.759 7.381.818
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.771.364 15.203.297
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.623.165 -871.712
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-9.623.165 -871.712
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.172 13.068
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.172 13.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.566.904 -17.017.824
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.506.964 156.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.924.774 -4.535.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.924.774 -4.535.863
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.300.112 -2.007.442
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.500.542 -6.044.623
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.500.542 -6.044.623
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.956.543 -361.863
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.956.543 -361.863
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.771.399 -4.224.777
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.575.228 -3.648.637
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.196.171 -576.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.249.938 12.777.868
Alınan Faiz
16 87.591 122.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.296.901 -3.645.125
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-25.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -2.194.706 -400.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.887.197 -66.706.947
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.718 -209.417
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.718 -209.417
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -20.895.915 -66.497.530
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.752.105 -66.200.071
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-143.810 -297.459
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.794.158 62.920.717
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.255.532 -1.507.168
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.119.912 119.491.674
Kredilerden Nakit Girişleri
84.080.252 118.193.209
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
-5.960.340 1.298.465
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.372.003 -48.156.662
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.372.003 -48.156.662
Ödenen Faiz
-13.698.219 -6.907.127
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.253.007 5.042.406
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.253.007 5.042.406
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.428.647 9.570.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.681.654 14.613.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.681.654 3.428.647
Ticari Alacaklar
6 57.665.323 36.158.359
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 1.315.898 1.089.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
56.349.425 35.068.732
Stoklar
9 68.999.043 54.400.309
Peşin Ödenmiş Giderler
1.494.557 1.194.312
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.494.557 1.194.312
Diğer Dönen Varlıklar
8 21.727.813 28.643.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21.727.813 28.643.282
ARA TOPLAM
159.568.390 123.824.909
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
159.568.390 123.824.909
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
633.175 436.762
Diğer Alacaklar
7 311.496 2.236.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 1.897.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
311.496 339.019
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 115.662.721 105.988.685
Maddi Duran Varlıklar
11 788.930.505 732.800.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 956.335 1.107.962
Peşin Ödenmiş Giderler
2.270.110 3.230.114
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.270.110 3.230.114
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 52.723.008 40.761.227
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
961.487.350 886.561.972
TOPLAM VARLIKLAR
1.121.055.740 1.010.386.881
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 48.212.600 45.122.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.212.600 45.122.729
Banka Kredileri
48.212.600 45.122.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 82.485.843 44.403.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
82.485.843 44.403.037
Banka Kredileri
82.485.843 44.403.037
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 63.723 6.024.063
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
63.723 6.024.063
Ticari Borçlar
6 40.522.705 31.022.163
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 22.383.453 19.719.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.139.252 11.302.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.253.475 2.086.328
Diğer Borçlar
7.058.746 24.015.289
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.058.746 24.015.289
Ertelenmiş Gelirler
1.908.613 663.227
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 673.718 395.338
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.589.314 3.767.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.963.757 1.931.297
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.625.557 1.836.398
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.109.109 1.315.771
ARA TOPLAM
188.877.846 158.815.640
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
188.877.846 158.815.640
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 378.971.498 315.597.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
378.971.498 315.597.941
Banka Kredileri
378.971.498 315.597.941
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.377.466 11.609.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.377.466 11.609.786
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 2.701.977 2.476.626
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
393.050.941 329.684.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
581.928.787 488.499.993
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
479.059.080 468.622.168
Ödenmiş Sermaye
77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.191.164 2.191.164
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.636.240 -4.380.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
257.530.758 257.898.811
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
257.530.758 257.898.811
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
259.107.579 259.107.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.576.821 -1.208.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
118.413 67.542
Yabancı Para Çevrim Farkları
118.413 67.542
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
43.086.152 42.839.147
Yasal Yedekler
43.086.152 42.839.147
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
92.647.207 96.981.015
Net Dönem Karı veya Zararı
12.009.626 -4.086.803
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.067.873 53.264.720
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
539.126.953 521.886.888
TOPLAM KAYNAKLAR
1.121.055.740 1.010.386.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 223.600.032 169.752.993 74.478.498 53.338.031
Satışların Maliyeti
15 -155.904.193 -135.073.671 -52.006.106 -40.204.840
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.695.839 34.679.322 22.472.392 13.133.191
BRÜT KAR (ZARAR)
67.695.839 34.679.322 22.472.392 13.133.191
Genel Yönetim Giderleri
-23.408.908 -23.748.516 -7.708.563 -8.960.685
Pazarlama Giderleri
-12.915.529 -15.364.099 -4.576.857 -5.392.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 3.487.339 2.209.349 1.461.307 979.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.353.214 -1.355.539 -793.359 -485.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.505.527 -3.579.483 10.854.920 -725.899
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.338.111 764.447 -436.951
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-997.653 -196.651
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 9.623.165 871.712 3.173.732 -196.045
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.466.803 -3.705.424 14.793.099 -1.555.546
Finansman Giderleri
-35.853.616 -10.456.336 -6.046.205 -9.193.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.613.187 -14.161.760 8.746.894 -10.748.660
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.176.983 10.685.295 -3.428.158 806.795
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.473.086 -415.845 -673.719 -128.320
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 11.650.069 11.101.140 -2.754.439 935.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.790.170 -3.476.465 5.318.736 -9.941.865
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.790.170 -3.476.465 5.318.736 -9.941.865
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.780.544 1.124.047 1.931.971 -443.890
Ana Ortaklık Payları
17 12.009.626 -4.600.512 3.386.765 -9.497.975
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-345.444 -177.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-431.805 -221.597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
86.361 44.319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 86.361 44.319
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
50.871 -13.197 -49.767 5.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
50.871 -13.197 -49.767 5.178
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
50.871 -13.197 -49.767 5.178
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-294.573 -13.197 -227.045 5.178
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.495.597 -3.489.662 5.091.691 -9.936.687
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.803.153 1.124.047 1.912.862 -443.890
Ana Ortaklık Payları
11.692.444 -4.613.709 3.178.829 -9.492.797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639706


BIST
17:592.785
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,8908 17,8959 % -0,02  
Euro 18,2764 18,3448 % 0,37  
Sterlin 21,5512 21,6593 % -0,08  
Frank 18,6861 18,7986 % -0,13  
Riyal 4,7437 4,7675 % -0,15  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 -4,14  
Altın Gr. 1.030 1.030 -3,90  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.887 6.978 -19,00  
Yarım 3.355 3.410 -11,00  
Çeyrek 1.683 1.705 -5,00  
Gümüş.Ons 20,42 20,46 -0,08  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 -0,07  
B. Petrol 96,00 96,00 -0,31