***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.03.2018 11:58***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 12.947.069 -375.847 110.959 -36.164.383 3.813.796 60.543.657 82 60.543.739
Transferler
3.813.796 -3.813.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-224.392 -10.646.820 -10.871.212 2.091 -10.869.121
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 12.947.069 -600.239 110.959 -32.350.587 -10.646.820 49.672.445 2.173 49.674.618
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 12.947.069 -600.239 110.959 -32.350.587 -10.646.820 49.672.445 2.173 49.674.618
Transferler
-10.646.820 10.646.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-421.762 -14.842.222 -15.263.984 988 -15.262.996
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
15.006 15.006 15.006
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 12.947.069 -1.006.995 110.959 -42.997.407 -14.842.222 34.423.467 3.161 34.426.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.357.955 -5.384.465
Dönem Karı (Zararı)
-15.262.996 -10.869.121
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.487.754 9.868.935
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.169.957 2.112.783
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
802.562 327.275
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 747.852 151.048
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 54.710 176.227
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
814.158 610.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 814.158 610.357
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 9.397.952 7.522.695
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 555.123 728.743
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 100.227 -508.128
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -2.352.225 -924.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.977.102 -3.691.016
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.791.382 1.516.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -693.390 -902.437
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -9.930.627 -12.433.671
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,16 -2.980.686 -1.256.396
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.871.446 14.804.737
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7,9,25 -452.463 -5.420.087
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.752.344 -4.691.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15,16 -605.611 -693.263
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.134.608 -1.013.396
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.638
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 26.638
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-300.873 -3.433.396
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -300.873 -3.433.396
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 12.408.843 2.420.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.429.179 5.186.389
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 16.751.073 12.704.124
Ödenen Faiz
22 -9.397.952 -7.522.695
Alınan Faiz
21 76.058 4.960
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
205.832 -1.211.472
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
205.832 -1.211.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.041.501 6.252.973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.247.333 5.041.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.247.333 5.041.501
Ticari Alacaklar
18.634.414 15.843.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.634.414 15.843.032
Diğer Alacaklar
1.521.937 1.576.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.521.937 1.576.399
Stoklar
8 73.502.258 63.626.341
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.561.489 2.225.509
Diğer Dönen Varlıklar
16 15.100.889 12.456.183
ARA TOPLAM
116.568.320 100.768.965
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.568.320 100.768.965
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 30.965.000 43.373.843
Maddi Duran Varlıklar
11 64.149.529 63.693.026
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.114.529 107.066.869
TOPLAM VARLIKLAR
211.682.849 207.835.834
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 64.042.607 59.279.390
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 15.998.073 8.763.107
Ticari Borçlar
43.686.234 41.814.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 43.686.234 41.814.788
Diğer Borçlar
7.408.985 6.999.690
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 6.099.539 5.250.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.309.446 1.748.840
Ertelenmiş Gelirler
9 8.499.408 6.883.019
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 808.488 1.178.260
ARA TOPLAM
140.443.795 124.918.254
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.443.795 124.918.254
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 30.642.217 25.258.146
Ertelenmiş Gelirler
9 3.255.686 5.311.906
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.518.719 2.243.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.518.719 2.243.368
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 395.804 429.542
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.812.426 33.242.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
177.256.221 158.161.216
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.423.467 49.672.445
Ödenmiş Sermaye
17 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.940.074 12.346.830
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 11.940.074 12.346.830
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 12.947.069 12.947.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.006.995 -600.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-42.997.407 -32.350.587
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -14.842.222 -10.646.820
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.161 2.173
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.426.628 49.674.618
TOPLAM KAYNAKLAR
211.682.849 207.835.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 156.606.445 124.699.377
Satışların Maliyeti
18 -133.271.743 -106.304.502
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.334.702 18.394.875
BRÜT KAR (ZARAR)
23.334.702 18.394.875
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.088.366 -6.823.951
Pazarlama Giderleri
19 -11.597.307 -9.923.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.195.814 1.570.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.418.782 -1.373.260
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.426.061 1.845.137
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 4.484.504 2.985.971
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -22.964
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.887.601 4.831.108
Finansman Gelirleri
22 8.286.715 2.417.548
Finansman Giderleri
22 -30.915.323 -18.401.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.741.007 -11.152.857
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-100.227 508.128
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -100.227 508.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.841.234 -10.644.729
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.841.234 -10.644.729
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
988 2.091
Ana Ortaklık Payları
24 -14.842.222 -10.646.820
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 24 -0,26690000 -0,19150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-421.762 -224.392
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -540.721 -280.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
118.959 56.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 118.959 56.098
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-421.762 -224.392
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.262.996 -10.869.121
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
988 2.091
Ana Ortaklık Payları
-15.263.984 -10.871.212http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667944


BIST
18:051.531
Değişim :  0,15% |  2,23
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
DGATE 17,82 60.351.091 % 10,00  
INDES 27,72 298.706.428 % 10,00  
KRONT 61,60 42.899.349 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.433.154 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4557 7,4584 % 0,17  
Euro 8,9997 9,0127 % 0,29  
Sterlin 10,3631 10,4151 % 1,14  
Frank 8,0704 8,1190 % 0,69  
Riyal 1,9791 1,9890 % 1,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 -17,79  
Altın Gr. 411 411 0,54  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,16 26,19 -0,53  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,04  
B. Petrol 64,06 64,06 1,36