***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 19:54***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -600.239 12.947.069 110.959 -32.350.587 -10.646.820 49.672.445 2.173 49.674.618
Transferler
-10.646.820 10.646.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-421.762 -14.842.222 -15.263.984 988 -15.262.996
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
15.006 15.006 15.006
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.006.995 12.947.069 110.959 -42.997.407 -14.842.222 34.423.467 3.161 34.426.628
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.006.995 12.947.069 110.959 -42.997.407 -14.842.222 34.423.467 3.161 34.426.628
Transferler
-14.842.222 14.842.222
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-306.172 711.031 404.859 1.362 406.221
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.947.069 12.947.069
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.378.189 -19.357.955
Dönem Karı (Zararı)
406.221 -15.262.996
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.586.689 11.487.754
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.273.332 2.169.957
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
54.710
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 54.710
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.266.669 1.562.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 1.000.103 814.158
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 266.566 747.852
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 -12.198.212 9.397.952
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 603.053 555.123
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -5.541.285 100.227
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 9.754 -2.352.225
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.341.068 -14.977.102
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.392.834 -2.791.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.292.578 -693.390
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 25.289.324 -9.930.627
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,16 412.965 -2.980.686
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -23.253.905 1.871.446
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7,9,25 -8.104.040 -452.463
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.521.536 -18.752.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15,16 -856.653 -605.611
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.303.254 12.134.608
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
154.308 26.638
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 154.308 26.638
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.411.054 -300.873
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.411.054 -300.873
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 25.560.000 12.408.843
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.934.740 7.429.179
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 10.263.472 16.751.073
Ödenen Faiz
22 -12.566.202 -9.397.952
Alınan Faiz
21 367.990 76.058
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.009.675 205.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.009.675 205.832
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.247.333 5.041.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.237.658 5.247.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.237.658 5.247.333
Ticari Alacaklar
20.760.682 18.634.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.760.682 18.634.414
Diğer Alacaklar
3.814.515 1.521.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.814.515 1.521.937
Stoklar
8 48.212.934 73.502.258
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.115.845 2.561.489
Diğer Dönen Varlıklar
16 14.133.568 15.100.889
ARA TOPLAM
93.275.202 116.568.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.275.202 116.568.320
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.405.000 30.965.000
Maddi Duran Varlıklar
11 63.113.186 64.149.529
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.003
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 5.231.837
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.760.026 95.114.529
TOPLAM VARLIKLAR
167.035.228 211.682.849
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 49.853.627 64.042.607
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 24.130.595 15.998.073
Ticari Borçlar
20.432.329 43.686.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 20.432.329 43.686.234
Diğer Borçlar
4.399.143 7.408.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 3.131.559 6.099.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.267.584 1.309.446
Ertelenmiş Gelirler
9 5.492.074 8.499.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 811.435 808.488
ARA TOPLAM
105.119.203 140.443.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.119.203 140.443.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 23.168.776 30.642.217
Ertelenmiş Gelirler
9 1.199.466 3.255.686
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.714.934 2.518.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.714.934 2.518.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 395.804
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.083.176 36.812.426
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
132.202.379 177.256.221
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.828.326 34.423.467
Ödenmiş Sermaye
17 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.313.167 11.940.074
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.313.167 11.940.074
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 12.947.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.313.167 -1.006.995
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-44.892.560 -42.997.407
Net Dönem Karı veya Zararı
24 711.031 -14.842.222
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.523 3.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.832.849 34.426.628
TOPLAM KAYNAKLAR
167.035.228 211.682.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 183.135.212 156.606.445
Satışların Maliyeti
18 -151.376.402 -133.271.743
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.758.810 23.334.702
BRÜT KAR (ZARAR)
31.758.810 23.334.702
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.918.769 -8.088.366
Pazarlama Giderleri
19 -9.280.041 -11.597.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.495.842 2.195.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.250.720 -2.418.782
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.805.122 3.426.061
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 10.150.711 4.484.504
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -9.754 -22.964
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.946.079 7.887.601
Finansman Gelirleri
22 21.795.302 8.286.715
Finansman Giderleri
22 -48.547.484 -30.915.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.806.103 -14.741.007
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.518.496 -100.227
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -22.789
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 5.541.285 -100.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
712.393 -14.841.234
DÖNEM KARI (ZARARI)
712.393 -14.841.234
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.362 988
Ana Ortaklık Payları
24 711.031 -14.842.222
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,01280000 -0,26690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-306.172 -421.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -392.528 -540.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
86.356 118.959
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 86.356 118.959
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-306.172 -421.762
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
406.221 -15.262.996
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.362 988
Ana Ortaklık Payları
404.859 -15.263.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747012


BIST
18:051.531
Değişim :  0,15% |  2,23
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
DGATE 17,82 60.351.091 % 10,00  
INDES 27,72 298.706.428 % 10,00  
KRONT 61,60 42.899.349 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.433.154 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4450 7,4538 % 1,27  
Euro 8,9946 9,0066 % 1,17  
Sterlin 10,3565 10,4084 % 1,08  
Frank 8,0676 8,1162 % 0,66  
Riyal 1,9770 1,9870 % 1,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 -14,64  
Altın Gr. 411 411 0,98  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,31 26,34 -0,38  
Gümüş Gr. 6,29 6,29 -0,03  
B. Petrol 64,55 64,55 1,85  
Seans Raporu 18:05
daha fazla