***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 18:12***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -175.381 12.947.069 110.959 -24.381.616 -11.782.767 56.930.327 421 56.930.748
Transferler
-11.782.767 11.782.767
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-200.466 3.813.796 3.613.330 -339 3.612.991
Dönem Karı (Zararı)
3.813.796
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-200.466
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -375.847 12.947.069 110.959 -36.164.383 3.813.796 60.543.657 82 60.543.739
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -375.847 12.947.069 110.959 -36.164.383 3.813.796 60.543.657 82 60.543.739
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
3.813.796 -3.813.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-224.392 -10.646.820 -10.871.212 2.091 -10.869.121
Dönem Karı (Zararı)
-10.646.820 -10.646.820 -10.646.820
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-224.392 -224.392 -224.392
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -600.239 12.947.069 110.959 -32.350.587 -10.646.820 49.672.445 2.173 49.674.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.384.465 -1.560.498
Dönem Karı (Zararı)
-10.869.121 3.613.041
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.868.935 665.011
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.112.783 2.139.536
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
327.275
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 151.048
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 176.227
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
610.357 -206.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 610.357 -206.370
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 7.522.695 5.536.456
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 728.743 726.743
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.272.633
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -8.272.633
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -508.128 254.654
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -924.790 486.625
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -344.790
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -580.000 486.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.691.016 -5.132.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,25 1.516.838 -1.148.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,25 1.516.838 -1.148.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -902.437 -280.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -902.437 -280.412
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -12.433.671 -15.286.682
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,16 -1.256.396 -1.553.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 14.804.737 13.553.399
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 14.804.737 13.553.399
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.557.667 707.382
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -2.525.884 -77.468
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -31.783 784.850
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 -2.469.828 -592.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-392.592 -531.464
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 -392.592 -531.464
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.691.202 -854.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15,16 -693.263 -705.661
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.013.396 2.035.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.690
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 54.690
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.433.396 -1.322.732
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.433.396 -1.322.732
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 2.420.000 3.372.300
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
22 -68.843
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.186.389 -1.975.112
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 12.704.124 3.453.887
Kredilerden Nakit Girişleri
5 12.704.124 3.453.887
Ödenen Faiz
21 -7.522.695 -5.438.032
Alınan Faiz
22 4.960 9.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.211.472 -1.500.195
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.211.472 -1.500.195
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.252.973 7.753.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.041.501 6.252.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.041.501 6.252.973
Ticari Alacaklar
15.843.032 17.359.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.843.032 17.359.870
Diğer Alacaklar
1.576.399 825.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.576.399 825.010
Stoklar
8 63.626.341 51.368.897
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.225.509 2.394.864
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.225.509 2.394.864
Diğer Dönen Varlıklar
16 12.456.183 11.030.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 12.456.183 11.030.432
ARA TOPLAM
100.768.965 89.232.046
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.768.965 89.232.046
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 43.373.843 45.793.843
Maddi Duran Varlıklar
11 63.693.026 61.401.257
Arazi ve Arsalar
11 50.000.000 50.000.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 214.208 270.730
Binalar
11 711.208 652.442
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 10.929.946 8.745.162
Taşıtlar
11 42.032 5.055
Mobilya ve Demirbaşlar
11 1.370.592 1.283.809
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 425.040 444.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 46.366
Bilgisayar Yazılımları
12 46.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.066.869 107.241.466
TOPLAM VARLIKLAR
207.835.834 196.473.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 59.279.390 42.181.097
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.279.390 42.181.097
Banka Kredileri
5 58.784.119 42.181.097
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 495.271
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 8.763.107 6.865.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.763.107 6.865.322
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 8.763.107 6.865.322
Ticari Borçlar
41.814.788 27.010.051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 41.814.788 27.010.051
Diğer Borçlar
6.999.690 9.557.357
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 5.250.850 7.776.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.748.840 1.780.623
Ertelenmiş Gelirler
9 6.883.019 7.296.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 6.883.019 7.296.627
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.178.260 1.541.624
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.178.260 1.541.624
ARA TOPLAM
124.918.254 94.452.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.918.254 94.452.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 25.258.146 30.816.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.258.146 30.816.397
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 25.258.146 30.816.397
Ertelenmiş Gelirler
9 5.311.906 7.368.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 5.311.906 7.368.126
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.243.368 2.299.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.243.368 2.299.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 429.542 993.768
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.242.962 41.477.695
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
158.161.216 135.929.773
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.672.445 60.543.657
Ödenmiş Sermaye
17 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.346.830 12.571.222
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.346.830 12.571.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-600.239 -375.847
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 12.947.069 12.947.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-32.350.587 -36.164.383
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.646.820 3.813.796
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.173 82
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.674.618 60.543.739
TOPLAM KAYNAKLAR
207.835.834 196.473.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 124.699.377 107.358.450
Satışların Maliyeti
18 -106.304.502 -86.132.377
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.394.875 21.226.073
BRÜT KAR (ZARAR)
18.394.875 21.226.073
Genel Yönetim Giderleri
19 -6.823.951 -6.700.829
Pazarlama Giderleri
19 -9.923.434 -9.731.509
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.570.907 2.811.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.373.260 -2.506.848
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.845.137 5.098.152
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 2.985.971 10.337.887
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -486.625
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.831.108 14.949.414
Finansman Gelirleri
21 2.417.548 6.336.700
Finansman Giderleri
21 -18.401.513 -17.217.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.152.857 4.068.161
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
508.128 -254.654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 508.128 -254.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.644.729 3.813.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.644.729 3.813.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.091 -289
Ana Ortaklık Payları
24 -10.646.820 3.813.796
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,19150000 0,06860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-224.392 -200.466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -280.490 -250.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
56.098 50.116
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 56.098 50.116
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-224.392 -200.466
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.869.121 3.613.041
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.091 -289
Ana Ortaklık Payları
-10.871.212 3.613.330http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592688


BIST
18:051.483
Değişim :  -2,30% |  -34,84
Açılış :  1.507  
Önceki Kapanış :  1.518  
En Yüksek
1.523
En Düşük
1.483
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 20,24 3.168.611 % 10,00  
ISBTR 42.086,00 1.536.063 % 10,00  
CASA 195,80 1.632.776 % 10,00  
PKENT 1.760,00 6.400.207 % 10,00  
INTEM 54,95 11.708.143 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,1787 7,1867 % 1,15  
Euro 8,7213 8,7270 % 1,05  
Sterlin 10,0962 10,1468 % 0,97  
Frank 7,8772 7,9246 % 0,73  
Riyal 1,9078 1,9174 % 0,98  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 -4,97  
Altın Gr. 415 415 2,96  
Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,73 27,76 0,08  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,08  
B. Petrol 66,07 66,07 1,59