***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2017 18:26***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -375.847 12.947.069 110.959 -36.164.383 3.813.796 60.543.657 82 60.543.739
Transferler
3.813.796 -3.813.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.730 -2.869.833 -2.987.563 1.073 -2.986.490
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -493.577 12.947.069 110.959 -32.350.587 -2.869.833 57.556.094 1.155 57.557.249
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -600.239 12.947.069 110.959 -32.350.587 -10.646.820 49.672.445 2.173 49.674.618
Transferler
-10.646.820 10.646.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-280.237 -7.329.520 -7.609.757 -259 -7.610.016
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -880.476 12.947.069 110.959 -42.997.407 -7.329.520 42.062.688 1.914 42.064.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.427.170 4.823.048
Dönem Karı (Zararı)
-7.610.016 -2.986.488
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.231.862 4.489.718
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.084.683 1.035.621
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.922 319.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.922 319.048
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.231.040 3.451.986
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-143.986 -316.937
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.967.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.759.852 3.572.390
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,21 -827.343 4.008.418
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 558.609 -157.113
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 8.866.152 -809.073
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8,15 -3.916.887 -458.297
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,21 -11.006.362 1.221.433
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8,15 -1.434.021 -232.978
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.138.006 5.075.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-289.164 -252.572
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.549.236 -1.655.661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.833
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-785.022 -4.075.661
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -785.022 -4.075.661
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.318.425 2.420.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.505.929 -3.494.901
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.736.969 -46.557
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
21.736.969 -46.557
Ödenen Faiz
-4.264.634 -3.451.986
Alınan Faiz
33.594 3.642
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.627.995 -327.514
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.627.995 -327.514
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.041.501 6.252.973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.669.496 5.925.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.669.496 5.041.501
Ticari Alacaklar
16.670.375 15.843.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 16.670.375 15.843.032
Diğer Alacaklar
1.017.790 1.576.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.017.790 1.576.399
Stoklar
7 54.760.189 63.626.341
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.147.006 2.225.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.147.006 2.225.509
Diğer Dönen Varlıklar
11.448.004 12.456.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 11.448.004 12.456.183
ARA TOPLAM
104.712.860 100.768.965
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.712.860 100.768.965
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 39.385.000 43.373.843
Maddi Duran Varlıklar
10 63.377.532 63.693.026
Peşin Ödenmiş Giderler
3.569
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.569
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.766.101 107.066.869
TOPLAM VARLIKLAR
207.478.961 207.835.834
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.249.321 59.279.390
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.249.321 59.279.390
Banka Kredileri
4 69.249.321 59.279.390
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 13.345.348 8.763.107
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.345.348 8.763.107
Banka Kredileri
4 4.186.588 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 9.158.760 8.763.107
Ticari Borçlar
30.808.426 41.814.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 30.808.426 41.814.788
Diğer Borçlar
6.696.335 6.999.690
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 4.963.829 5.250.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.732.506 1.748.840
Ertelenmiş Gelirler
8 5.294.554 6.883.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 5.294.554 6.883.019
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 637.362 1.178.260
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 637.362 1.178.260
ARA TOPLAM
126.031.346 124.918.254
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.031.346 124.918.254
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 32.442.943 25.258.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.442.943 25.258.146
Banka Kredileri
4 11.684.532 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 20.758.411 25.258.146
Ertelenmiş Gelirler
8 4.283.796 5.311.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 4.283.796 5.311.906
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.440.777 2.243.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.440.777 2.243.368
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 215.497 429.542
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.383.013 33.242.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
165.414.359 158.161.216
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.062.688 49.672.445
Ödenmiş Sermaye
16 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.066.593 12.346.830
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.066.593 12.346.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-880.476 -600.239
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.947.069 12.947.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 110.959 110.959
Yasal Yedekler
16 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-42.997.407 -32.350.587
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.329.520 -10.646.820
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.914 2.173
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.064.602 49.674.618
TOPLAM KAYNAKLAR
207.478.961 207.835.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 59.122.954 48.433.072 25.789.652 22.812.546
Satışların Maliyeti
17 -51.254.069 -41.224.470 -22.341.742 -19.344.963
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.868.885 7.208.602 3.447.910 3.467.583
BRÜT KAR (ZARAR)
7.868.885 7.208.602 3.447.910 3.467.583
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.848.990 -3.328.888 -2.170.141 -1.876.547
Pazarlama Giderleri
18 -5.844.870 -4.674.441 -3.185.706 -2.254.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.129.258 841.210 624.767 435.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.447.038 -559.863 -475.647 33.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.142.755 -513.380 -1.758.817 -195.116
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.408.289 1.772.900 2.680.449 1.258.728
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -19.876 -10.043
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.245.658 1.259.520 911.589 1.063.612
Finansman Gelirleri
21 5.647.127 1.775.621 762.472 1.389.320
Finansman Giderleri
21 -14.366.550 -6.220.836 -4.502.535 -3.536.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.473.765 -3.185.695 -2.828.474 -1.084.052
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
143.986 316.937 135.819 451.593
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 143.986 316.937 135.819 451.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.329.779 -2.868.758 -2.692.655 -632.459
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.329.779 -2.868.758 -2.692.655 -632.459
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-259 1.075 -238 -206
Ana Ortaklık Payları
-7.329.520 -2.869.833 -2.692.417 -632.253
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 23 -0,13180000 -0,05160000 -0,04840000 -0,01140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-280.237 -117.730 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -350.296 -147.163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.059 29.433 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 70.059 29.433
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-280.237 -117.730 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.610.016 -2.986.488 -2.692.655 -632.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-259 1.075 -238 -206
Ana Ortaklık Payları
-7.609.757 -2.987.563 -2.692.417 -632.253http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625391


BIST
18:051.530
Değişim :  -0,76% |  -11,71
Açılış :  1.550  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKFYO 8,91 49.515.899 % 10,00  
FADE 11,55 74.342.113 % 10,00  
ISATR 250.459,00 250.459 % 10,00  
ISBTR 49.500,00 1.876.250 % 10,00  
SNKRN 30,80 1.692.337 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7617 7,7764 % 0,31  
Euro 9,1970 9,2248 % 0,31  
Sterlin 10,6670 10,7205 % 2,59  
Frank 8,2370 8,2866 % 2,22  
Riyal 2,0563 2,0667 % 2,73  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.684 1.684 3,24  
Altın Gr. 418 418 6,77  
Cumhuriyet 2.778 2.820 39,00  
Tam 2.764 2.834 36,87  
Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,14 25,18 0,04  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,03  
B. Petrol 68,10 68,10 0,09