***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

09.11.2016 18:18***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 0 258.696.079 -58.095.258 0 229.876.620 143.341.828 1.161.283.251 -123.035 1.161.160.216
Transferler
0 0 0 0 0 0 9.806.631 133.535.197 -143.341.828 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 276.706.077 34.849.440 0 0 194.699.407 506.254.924 2.145.320 508.400.244
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 0 535.402.156 -23.245.818 9.806.631 363.411.817 194.699.407 1.667.538.175 2.022.285 1.669.560.460
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 406.940.383 -22.138.754 9.806.631 363.411.817 113.125.704 1.455.437.269 -2.705.640 1.452.731.629
Transferler
0 0 0 0 0 0 -4.790.325 117.916.029 -113.125.704 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 83.404.976 28.942.216 0 0 38.999.579 151.346.771 4.361.321 155.708.092
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 490.345.359 6.803.462 5.016.306 481.327.846 38.999.579 1.606.784.040 1.655.681 1.608.439.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
266.676.961 592.994.773
Dönem Karı (Zararı)
43.278.777 197.850.878
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
43.278.777 197.850.878
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
113.603.908 269.271.726
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 157.704.758 130.492.153
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.447.131 55.502
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.447.131 55.502
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
77.076.550 75.865.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.933.584 23.383.919
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
830.183 851.990
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.312.783 51.629.602
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 8.181.162 -3.531.893
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -2.294.453 -3.038.799
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.219.641 72.717.438
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 -138.836.619 -3.288.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
125.626.363 146.416.595
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-140.707.875 -122.787.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
144.884.833 25.812.616
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.856.061 -4.328.709
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.459.701 153.682.437
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.845.765 94.038.168
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
282.509.048 613.539.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.731.478 -20.067.349
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-100.609 -477.077
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-410.218.052 -141.455.601
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-4.409.850 -11.499.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
742.349 65.432
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -228.837.379 -48.519.353
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
12 -177.713.172 -81.501.930
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-191.018.926 -119.719.165
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
697.352 17.565.571
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.713.337 -138.961.634
Ödenen Faiz
-28.428.786 -27.197.372
Alınan Faiz
22.425.845 28.874.270
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-334.560.017 331.820.007
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
36.768.806 169.166.273
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-297.791.211 500.986.280
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 954.974.093 856.890.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 657.182.882 1.357.877.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 657.182.882 954.974.093
Ticari Alacaklar
6 437.877.900 294.629.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 437.877.900 294.629.623
Diğer Alacaklar
81.026.053 189.515.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.484.943 278.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
79.541.110 189.236.343
Türev Araçlar
21 10.486.472 2.341.144
Stoklar
21.220.769 13.364.708
Peşin Ödenmiş Giderler
7 536.526.261 347.664.779
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.616.873 29.034.468
Diğer Dönen Varlıklar
4.359.535 2.208.171
ARA TOPLAM
1.751.296.745 1.833.732.173
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.751.296.745 1.833.732.173
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
17.905.153 29.274.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.905.153 29.274.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 23.933.522 20.745.960
Maddi Duran Varlıklar
8 2.818.742.816 2.113.308.165
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 16.919.445 14.568.673
Peşin Ödenmiş Giderler
7 77.458.589 77.827.374
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.262.263 8.640.107
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.961.221.788 2.264.365.079
TOPLAM VARLIKLAR
4.712.518.533 4.098.097.252
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 9.141.513 6.826.527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 243.282.716 201.887.265
Ticari Borçlar
6 333.358.794 245.899.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.607.077 1.013.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
330.751.717 244.885.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
33.111.138 12.636.938
Diğer Borçlar
21.550.975 12.043.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.550.975 12.043.950
Türev Araçlar
21 11.296.472 178.165.534
Ertelenmiş Gelirler
7 297.811.710 300.686.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.811.559 29.034.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20.284.002 26.058.356
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.527.557 2.975.950
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
982.821 4.665.051
ARA TOPLAM
978.347.698 991.845.572
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
978.347.698 991.845.572
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 1.565.194.078 1.206.722.990
Ertelenmiş Gelirler
7.291.131 9.831.545
Uzun Vadeli Karşılıklar
318.459.208 232.991.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.949.227 10.664.601
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
307.509.981 222.327.285
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
234.786.697 203.973.630
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.125.731.114 1.653.520.051
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.104.078.812 2.645.365.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.606.784.040 1.455.437.269
Ödenmiş Sermaye
14 102.272.000 102.272.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
29.504.957 29.504.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.172.494 -3.172.494
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.172.494 -3.172.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.172.494 -3.172.494
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
497.148.821 384.801.629
Yabancı Para Çevrim Farkları
490.345.359 406.940.383
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.803.462 -22.138.754
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.016.306 9.806.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
481.327.846 363.411.817
Net Dönem Karı veya Zararı
38.999.579 113.125.704
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.655.681 -2.705.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.608.439.721 1.452.731.629
TOPLAM KAYNAKLAR
4.712.518.533 4.098.097.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.860.023.301 2.737.023.153 1.371.242.244 1.319.981.020
Satışların Maliyeti
15 -2.553.531.914 -2.269.414.386 -948.661.905 -880.859.314
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
306.491.387 467.608.767 422.580.339 439.121.706
BRÜT KAR (ZARAR)
306.491.387 467.608.767 422.580.339 439.121.706
Genel Yönetim Giderleri
16 -110.777.482 -75.538.618 -37.868.641 -27.531.384
Pazarlama Giderleri
16 -133.491.552 -118.583.113 -42.937.195 -35.711.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 4.220.337 8.523.683 3.410.406 -47.566.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -71.437.236 -1.671.064 -64.780.782 -2.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.994.546 280.339.655 280.404.127 328.310.412
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 805.485 20.527.015 190.671 8.529.623
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -7.140.968 0 -6.895.391 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 2.294.453 3.038.799 414.870 1.238.079
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.035.576 303.905.469 274.114.277 338.078.114
Finansman Gelirleri
19 96.367.682 92.056.125 57.945.676 56.538.635
Finansman Giderleri
19 -29.833.688 -125.393.278 -10.552.005 -96.808.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.498.418 270.568.316 321.507.948 297.808.282
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.219.641 -72.717.438 -75.271.359 -57.806.107
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -45.764.729 0 -45.764.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-14.219.641 -26.952.709 -75.271.359 -12.041.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.278.777 197.850.878 246.236.589 240.002.175
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.278.777 197.850.878 246.236.589 240.002.175
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.279.198 3.151.471 3.405.683 6.309.081
Ana Ortaklık Payları
38.999.579 194.699.407 242.830.906 233.693.094
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 0,38133193 1,90374107 2,37436352 2,28501539
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
112.429.315 310.549.366 65.959.713 215.867.830
Yabancı Para Çevrim Farkları
83.487.098 275.699.926 73.196.643 210.568.996
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.177.771 43.561.801 -9.046.163 6.623.545
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
36.177.771 43.561.801 -9.046.163 6.623.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.235.554 -8.712.361 1.809.233 -1.324.711
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.235.554 -8.712.361 1.809.233 -1.324.711
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.429.315 310.549.366 65.959.713 215.867.830
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
155.708.092 508.400.244 312.196.302 455.870.005
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.361.321 2.145.320 3.595.794 6.204.468
Ana Ortaklık Payları
151.346.771 506.254.924 308.600.508 449.665.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567458


BIST18:051.509
Değişim :  1,09% |  16,27
Açılış :  1.501  
Önceki Kapanış :  1.493  
En Yüksek
1.513
En Düşük
1.501
BIST En Aktif Hisseler18:05
SELVA 9,02 35.557.451 % 10,00  
ISGSY 8,70 248.212.542 % 9,99  
AKMGY 40,06 2.962.112 % 9,99  
ERBOS 114,00 131.898.440 % 9,93  
MERIT 28,78 2.624.822 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5359 9,5402 % -0,46  
Euro 11,0603 11,0736 % -0,57  
Sterlin 13,0797 13,1453 % -0,53  
Frank 10,3201 10,3823 % -0,53  
Riyal 2,5335 2,5462 % -0,53  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 -16,12  
Altın Gr. 549 550 -7,45  
Cumhuriyet 3.611 3.665 -77,00  
Tam 3.591 3.681 -77,88  
Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
Gümüş.Ons 24,04 24,07 -0,52  
Gümüş Gr. 7,36 7,38 -0,20  
B. Petrol 85,72 85,72 0,55