***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 19:02***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 355.561.802 502.247.817 2.505.869.714 -21.231.508 2.484.638.206
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-18.756.002 -18.756.002 -18.756.002
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 336.805.800 502.247.817 2.487.113.712 -21.231.508 2.465.882.204
Transferler
502.247.817 -502.247.817 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
333.736.695 -28.637.187 39.011.240 -97.237.576 246.873.172 -6.572.303 240.300.869
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.412.787.678 -72.564.410 62.772.519 5.016.306 839.053.617 -97.237.576 2.733.986.884 -27.803.811 2.706.183.073
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.438.970 -330.438.970 -330.438.970
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 501.743.971 507.378.625 3.422.619.285 -37.610.607 3.385.008.678
Transferler
98.679 507.279.946 -507.378.625 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 340.834.155 -19.996.260 140.486.166 0 0 110.518.545 571.842.606 -4.916.852 566.925.754
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.472.651.722 -109.756.809 -80.673.790 5.114.985 1.009.023.917 110.518.545 3.994.461.891 -42.527.459 3.951.934.432


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.289.452.540 308.745.701
Dönem Karı (Zararı)
109.130.445 -99.734.811
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
109.130.445 -99.734.811
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
679.362.468 381.771.904
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 742.249.525 208.493.498
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.083.322 65.679
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.083.322 65.679
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-276.383.983 133.919.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.152.913 17.156.723
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-823.197 2.666.170
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 19.788.045
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-304.713.699 94.308.091
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 219.951.014 48.532.695
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -6.377.780 -3.286.251
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.542.802 19.594.588
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.616.828 -25.547.334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
565.222.237 57.470.202
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-589.514.558 -450.842.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.483.291 -327.458.363
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.311.731 -16.334.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
248.573.197 170.198.650
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
931.958.620 681.906.987
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.353.715.150 339.507.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-64.027.551 -30.733.058
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-235.059 -28.536
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-362.089.300 -164.710.354
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.384.918 90.825.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.554.157 -89.159.253
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-253.920.061 -166.376.368
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-914.801.155 -392.422.128
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
226.713.000 268.315.650
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-307.226.950 -405.913.250
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-307.226.950 -405.913.250
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-677.562.074 -207.255.812
Ödenen Faiz
-199.033.449 -87.481.875
Alınan Faiz
42.308.318 39.913.159
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.562.085 -248.386.781
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
233.775.955 341.685.844
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.338.040 93.299.063
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 2.741.044.971 1.988.110.247
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 2.987.383.011 2.081.409.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 2.987.383.011 2.741.044.971
Ticari Alacaklar
6 821.580.331 235.514.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
821.580.331 235.514.142
Diğer Alacaklar
275.328.813 479.758.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 1.580.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
275.328.813 478.178.259
Türev Araçlar
21 0 3.134.337
Stoklar
75.494.053 58.182.322
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.664.015.285 847.933.762
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.011.506 5.954.024
Diğer Dönen Varlıklar
11.386.699 40.558.563
ARA TOPLAM
5.843.199.698 4.412.080.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.843.199.698 4.412.080.391
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
65.034.131 72.613.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
65.034.131 72.613.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 47.068.086 39.797.114
Maddi Duran Varlıklar
8 9.675.231.434 8.248.203.635
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.596.143.618 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 63.203.353 46.859.897
Peşin Ödenmiş Giderler
7 474.618.745 845.333.090
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.921.299.367 9.252.807.145
TOPLAM VARLIKLAR
18.764.499.065 13.664.887.536
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 748.163.000 797.815.861
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 1.432.886.768 659.409.925
Ticari Borçlar
6 832.099.439 583.526.242
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.704.692 1.158.564
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
829.394.747 582.367.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
64.419.316 25.641.632
Diğer Borçlar
34.810.152 24.170.136
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 1.489.499.693 677.753.986
Türev Araçlar
21 75.168.451 189.722.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
165.573.940 62.772.691
Kısa Vadeli Karşılıklar
160.776.805 508.251.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
48.904.881 79.419.630
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
111.871.924 428.831.945
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.363.877 25.307.054
ARA TOPLAM
5.011.761.441 3.554.371.119
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.011.761.441 3.554.371.119
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 7.522.914.299 5.064.858.596
Türev Araçlar
21 33.123.660 104.993.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
196.925.748 121.994.007
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.572.254.660 624.090.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.616.472 25.019.690
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.550.638.188 599.070.536
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
475.584.825 479.132.180
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.800.803.192 6.395.068.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.812.564.633 9.949.439.888
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.994.461.891 3.753.058.255
Ödenmiş Sermaye
14 102.299.707 102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
31.729.006 31.729.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.470.519.305 2.129.685.150
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.132.417 -2.132.417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.132.417 -2.132.417
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.472.651.722 2.131.817.567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-190.430.599 -310.920.505
Yabancı Para Çevrim Farkları
-109.756.809 -89.760.549
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-80.673.790 -221.159.956
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.114.985 5.016.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.009.023.917 832.182.941
Net Dönem Karı veya Zararı
110.518.545 507.378.625
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-42.527.459 -37.610.607
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.951.934.432 3.715.447.648
TOPLAM KAYNAKLAR
18.764.499.065 13.664.887.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 4.396.346.375 2.892.399.732 2.630.441.893 1.697.654.435
Satışların Maliyeti
15 -3.813.768.359 -2.750.896.305 -2.073.543.161 -1.513.889.893
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
582.578.016 141.503.427 556.898.732 183.764.542
BRÜT KAR (ZARAR)
582.578.016 141.503.427 556.898.732 183.764.542
Genel Yönetim Giderleri
16 -128.637.008 -109.504.175 -56.237.313 -51.823.155
Pazarlama Giderleri
16 -156.057.915 -111.369.845 -91.353.633 -64.075.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 58.200.741 121.493.066 40.372 106.160.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -6.708.439 -22.633.410 -4.377.014 -22.367.222
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
349.375.395 19.489.063 404.971.144 151.658.250
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 831.930 23.592.902 372.057 1.234.534
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 6.377.780 3.286.251 3.246.676 2.146.330
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
356.585.105 46.368.216 408.589.877 155.039.114
Finansman Gelirleri
19 44.209.236 43.210.377 12.988.227 26.075.966
Finansman Giderleri
19 -293.206.698 -169.718.816 -76.374.228 -125.146.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
107.587.643 -80.140.223 345.203.876 55.969.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.542.802 -19.594.588 -21.559.747 -40.976.068
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.542.802 -19.594.588 -21.559.747 -40.976.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
109.130.445 -99.734.811 323.644.129 14.993.007
DÖNEM KARI (ZARARI)
109.130.445 -99.734.811 323.644.129 14.993.007
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.388.100 -2.497.235 -727.694 -706.362
Ana Ortaklık Payları
110.518.545 -97.237.576 324.371.823 15.699.369
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 1,08034078 -0,95077417 3,17079914 0,15350603
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
340.834.155 333.736.695 205.808.603 158.446.911
Yabancı Para Çevrim Farkları
340.834.155 333.736.695 205.808.603 158.446.911
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
116.961.154 6.298.985 -47.692.226 13.492.318
Yabancı Para Çevrim Farkları
-23.525.012 -32.712.255 -5.992.839 -22.228.517
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
181.672.501 50.775.990 -53.924.399 46.662.984
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
181.672.501 50.775.990 -53.924.399 46.662.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41.186.335 -11.764.750 12.225.012 -10.942.149
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-41.186.335 -11.764.750 12.225.012 -10.942.149
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
457.795.309 340.035.680 158.116.377 171.939.229
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
566.925.754 240.300.869 481.760.506 186.932.236
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.916.852 -6.572.303 -1.626.620 -3.915.467
Ana Ortaklık Payları
571.842.606 246.873.172 483.387.126 190.847.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781360


BIST
18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5897 9,6155 % 1,21  
Euro 11,1645 11,2278 % 1,34  
Sterlin 13,1580 13,2240 % 0,60  
Frank 10,4288 10,4916 % 1,10  
Riyal 2,5500 2,5628 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 9,54  
Altın Gr. 553 553 8,00  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,16  
Gümüş Gr. 7,49 7,51 0,11  
B. Petrol 85,88 85,88 1,27