***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 23:16***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -3.904.009 2.574.427.009 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 5.342.169.207
Transferler
1.917.654 1.331.451.464 -1.333.369.118 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.328.596.135 -1.328.596.135 -1.328.596.135
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
893.477.915 -176.090.625 717.387.290 717.387.290
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -3.904.009 3.467.904.924 -218.253.806 20.459.941 2.235.362.715 -1.328.596.135 4.730.960.362 4.730.960.362
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -2.972.061 4.609.042.699 -68.365.331 20.459.941 2.235.362.715 -1.965.097.057 5.386.417.638 5.386.417.638
Transferler
-1.965.097.057 1.965.097.057 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.595.692.698 -1.595.692.698 -1.595.692.698
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
695.389.856 200.745.006 896.134.862 896.134.862
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -2.972.061 5.304.432.555 132.379.675 20.459.941 270.265.658 -1.595.692.698 4.686.859.802 4.686.859.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
304.466.067 -378.072.900
Dönem Karı (Zararı)
-1.595.692.698 -1.328.596.135
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.595.692.698 -1.328.596.135
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.677.391.674 1.255.211.552
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 1.238.629.655 909.198.976
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.740.017 -610.118
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.740.017 -610.118
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
74.740.278 -9.064.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.316.526 8.551.717
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
543.267 -569.202
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
54.880.485 -17.047.337
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 455.989.413 236.257.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -6.057.762 -8.322.246
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-78.160.821 -35.145.814
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.072 162.897.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
226.081.512 -194.841.184
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-562.967.107 259.172.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-876.895.464 -485.126.797
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.377.491 -6.394.607
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
300.666.038 -7.506.121
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.354.900.554 45.013.764
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
307.780.488 -268.225.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.227.993 -109.820.399
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-86.428 -26.734
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-434.663.132 -665.423.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
366.581 290.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.780.334 -23.457.371
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-409.249.379 -642.256.617
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.440.742.336 439.936.956
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.879.402.942 1.277.016.246
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-99.105.400 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-99.105.400 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.035.872.014 -670.291.194
Ödenen Faiz
-357.971.597 -207.527.992
Alınan Faiz
54.288.405 40.739.896
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.310.545.271 -603.559.734
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
135.394.564 553.207.801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.445.939.835 -50.351.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 3.605.570.830 4.187.316.581
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 6.051.510.665 4.136.964.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 6.051.510.665 3.605.570.830
Finansal Yatırımlar
22 169.384.018 160.917.882
Ticari Alacaklar
6 852.197.837 197.485.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 852.197.837 197.485.020
Diğer Alacaklar
73.693.979 91.118.025
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 227.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
73.693.979 90.890.098
Türev Araçlar
21 171.824.624 7.599.668
Stoklar
93.902.380 91.488.340
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.163.354.277 1.269.928.689
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9.964.150 6.629.247
Diğer Dönen Varlıklar
140.667.367 88.735.013
ARA TOPLAM
9.726.499.297 5.519.472.714
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.726.499.297 5.519.472.714
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
22 1.041.525.744 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 258.087.700 205.188.513
Türev Araçlar
21 4.681.609 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 86.064.799 77.210.982
Maddi Duran Varlıklar
8 1.515.638.655 1.432.548.082
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 23.236.575.967 19.788.996.107
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 126.948.086 111.125.949
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.488.900.422 1.863.012.788
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.758.422.982 23.551.200.077
TOPLAM VARLIKLAR
37.484.922.279 29.070.672.791
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 5.375.942.294 3.896.689.493
Ticari Borçlar
6 1.289.006.414 910.641.319
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 7.817.071 22.159.362
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.281.189.343 888.481.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
43.966.416 30.178.231
Diğer Borçlar
160.539.665 30.346.928
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 160.539.665 30.346.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 1.493.060.379 513.935.986
Türev Araçlar
21 1.000.931 90.228.333
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 277.253.879 212.201.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
878.334.673 821.336.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
69.150.731 55.106.089
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
809.183.942 766.230.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
78.799 116.966
ARA TOPLAM
9.519.183.450 6.505.674.770
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.519.183.450 6.505.674.770
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 20.720.209.650 15.115.403.578
Türev Araçlar
21 0 3.838.005
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 363.419.657 316.272.170
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.520.775.012 1.138.088.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
101.168.237 99.124.346
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.419.606.775 1.038.964.172
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
674.474.708 604.978.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.278.879.027 17.178.580.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.798.062.477 23.684.255.153
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.686.859.802 5.386.417.638
Ödenmiş Sermaye
14 102.299.707 102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.301.460.494 4.606.070.638
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.972.061 -2.972.061
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.972.061 -2.972.061
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.304.432.555 4.609.042.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
132.379.675 -68.365.331
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
132.379.675 -68.365.331
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.459.941 20.459.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
270.265.658 2.235.362.715
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.595.692.698 -1.965.097.057
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.686.859.802 5.386.417.638
TOPLAM KAYNAKLAR
37.484.922.279 29.070.672.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.634.454.661 2.029.616.662 1.544.523.040 151.299.768
Satışların Maliyeti
15 -3.587.015.286 -2.644.116.314 -1.927.068.675 -684.839.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-952.560.625 -614.499.652 -382.545.635 -533.539.997
BRÜT KAR (ZARAR)
-952.560.625 -614.499.652 -382.545.635 -533.539.997
Genel Yönetim Giderleri
16 -146.676.987 -116.302.329 -82.746.069 -50.215.523
Pazarlama Giderleri
16 -85.427.857 -87.678.507 -49.078.855 -16.479.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 7.773.208 210.052.516 11.548.724 58.710.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -12.498.627 -415.729.482 -1.984.539 -295.578.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.189.390.888 -1.024.157.454 -504.806.374 -837.102.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 366.581 151.441 85.564 509
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -13.809.385 0 -14.167.257 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 6.057.762 8.322.246 4.371.447 3.725.192
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.196.775.930 -1.015.683.767 -514.516.620 -833.376.928
Finansman Gelirleri
19 55.543.601 44.685.953 33.554.806 18.385.431
Finansman Giderleri
19 -532.621.190 -392.744.135 -225.711.754 -54.954.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.673.853.519 -1.363.741.949 -706.673.568 -869.946.320
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
78.160.821 35.145.814 44.220.200 -57.144.783
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 78.160.821 35.145.814 44.220.200 -57.144.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.595.692.698 -1.328.596.135 -662.453.368 -927.091.103
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.595.692.698 -1.328.596.135 -662.453.368 -927.091.103
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.595.692.698 -1.328.596.135 -662.453.368 -927.091.103
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 -15,59821377 -12,98729169 -6,47561354 -9,06250008
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
695.389.856 893.477.915 282.797.994 385.055.012
Yabancı Para Çevrim Farkları
695.389.856 893.477.915 282.797.994 385.055.012
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
200.745.006 -176.090.625 74.984.645 327.363.145
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
261.962.900 -225.757.208 104.762.443 419.696.344
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
261.962.900 -225.757.208 104.762.443 419.696.344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-61.217.894 49.666.583 -29.777.798 -92.333.199
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-61.217.894 49.666.583 -29.777.798 -92.333.199
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
896.134.862 717.387.290 357.782.639 712.418.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-699.557.836 -611.208.845 -304.670.729 -214.672.946
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-699.557.836 -611.208.845 -304.670.729 -214.672.946http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958874


BIST18:051.455
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
GLCVY 15,01 474.832.470 % 0,00  
ANGEN 24,74 1.125.860.854 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5945 9,5996 % 1,05  
Euro 11,1465 11,1769 % 0,88  
Sterlin 13,1298 13,1956 % 0,39  
Frank 10,3668 10,4292 % 0,49  
Riyal 2,5378 2,5505 % 0,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 9,69  
Altın Gr. 551 551 5,42  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,28 24,30 0,12  
Gümüş Gr. 7,46 7,47 0,08  
B. Petrol 84,14 84,14 -0,47