***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2017 20:19***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 0 258.696.079 -58.095.258 0 229.876.620 143.341.828 1.161.283.251 -123.035 1.161.160.216
Transferler
0 0 0 0 0 0 490.332 142.851.496 -143.341.828 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -3.172.494 148.244.304 35.956.504 0 0 113.125.704 294.154.018 -2.582.605 291.571.413
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 406.940.383 -22.138.754 490.332 372.728.116 113.125.704 1.455.437.269 -2.705.640 1.452.731.629
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 406.940.383 -22.138.754 490.332 372.728.116 113.125.704 1.455.437.269 -2.705.640 1.452.731.629
Transferler
0 0 0 0 0 0 4.525.974 108.599.730 -113.125.704 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -132.738 231.435.611 22.430.604 0 0 -133.730.835 120.002.642 -3.412.926 116.589.716
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 638.375.994 291.850 5.016.306 481.327.846 -133.730.835 1.575.439.911 -6.118.566 1.569.321.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
227.424.490 390.825.041
Dönem Karı (Zararı)
-136.182.998 111.863.873
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-136.182.998 111.863.873
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
237.045.659 306.324.324
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 226.520.338 175.962.021
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.885.777 913.951
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 2.885.777 913.951
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
144.238.591 82.817.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.152.103 15.251.259
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.188.334 850.502
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 134.898.154 66.715.999
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 22.381.221 -3.697.937
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -2.580.188 -2.610.196
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -7.486.578 70.515.497
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 -148.913.502 -17.576.772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
151.827.543 36.847.190
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
78.337.437 -61.963.391
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.568.501 -10.500.069
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.997.014 -5.700.744
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.978.650 69.468.853
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.076.971 45.542.541
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
252.690.204 455.035.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -21.463.259 -16.631.564
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -215.713 -636.102
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -3.586.742 -46.942.680
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-235.799.846 -227.159.895
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-4.409.850 -11.499.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.906.316 6.983.486
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-197.112.987 -66.325.604
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-38.183.325 -156.318.027
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-269.650.485 -185.783.578
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
697.352 869.726
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-251.678.772 -189.667.055
Ödenen Faiz
-47.667.703 -38.407.383
Alınan Faiz
28.998.638 41.421.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-278.025.841 -22.118.432
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.322.373 120.201.756
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-262.703.468 98.083.324
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 954.974.093 856.890.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 692.270.625 954.974.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35 692.270.625 954.974.093
Ticari Alacaklar
6 212.269.499 294.629.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 212.269.499 294.629.623
Diğer Alacaklar
7 118.760.830 189.515.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.097.807 278.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
117.663.023 189.236.343
Türev Araçlar
30 1.127.368 2.341.144
Stoklar
8 24.361.722 13.364.708
Peşin Ödenmiş Giderler
9 399.994.707 347.664.779
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 3.586.742 29.034.468
Diğer Dönen Varlıklar
19 7.454.341 2.208.171
ARA TOPLAM
1.459.825.834 1.833.732.173
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.459.825.834 1.833.732.173
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 21.031.698 29.274.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 21.031.698 29.274.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 23.969.467 20.745.960
Maddi Duran Varlıklar
10 3.848.615.403 2.113.308.165
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 20.357.729 14.568.673
Peşin Ödenmiş Giderler
9 237.363.891 77.827.374
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 6.853.973 8.640.107
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.158.192.161 2.264.365.079
TOPLAM VARLIKLAR
5.618.017.995 4.098.097.252
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31 0 6.826.527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31 338.293.216 201.887.265
Ticari Borçlar
6 317.877.743 245.899.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.455.390 1.013.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
316.422.353 244.885.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 24.600.271 12.636.938
Diğer Borçlar
7 32.220.476 12.043.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 32.220.476 12.043.950
Türev Araçlar
30 0 178.165.534
Ertelenmiş Gelirler
9 302.378.913 300.686.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.243.506 29.034.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 12.166.104 26.058.356
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.077.402 2.975.950
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 212.930 4.665.051
ARA TOPLAM
1.038.827.055 991.845.572
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.038.827.055 991.845.572
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 2.338.272.374 1.206.722.990
Ertelenmiş Gelirler
9 6.660.918 9.831.545
Uzun Vadeli Karşılıklar
431.155.469 232.991.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 8.875.253 10.664.601
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 422.280.216 222.327.285
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 233.780.834 203.973.630
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.009.869.595 1.653.520.051
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.048.696.650 2.645.365.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.575.439.911 1.455.437.269
Ödenmiş Sermaye
20 102.272.000 102.272.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
29.504.957 29.504.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.305.232 -3.172.494
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305.232 -3.172.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -3.305.232 -3.172.494
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
638.667.844 384.801.629
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 638.375.994 406.940.383
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 291.850 -22.138.754
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.016.306 490.332
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
481.327.846 372.728.116
Net Dönem Karı veya Zararı
-133.730.835 113.125.704
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.118.566 -2.705.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.569.321.345 1.452.731.629
TOPLAM KAYNAKLAR
5.618.017.995 4.098.097.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 3.707.471.135 3.488.271.223
Satışların Maliyeti
21 -3.511.301.803 -3.054.983.806
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
196.169.332 433.287.417
BRÜT KAR (ZARAR)
196.169.332 433.287.417
Genel Yönetim Giderleri
22 -150.565.126 -106.495.869
Pazarlama Giderleri
22 -182.641.780 -149.815.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 56.376.669 95.525.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -25.293.898 -3.144.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-105.954.803 269.357.082
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 25.860.568 17.619.167
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 2.580.188 2.610.196
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-77.514.047 289.586.445
Finansman Gelirleri
25 34.584.113 60.270.143
Finansman Giderleri
25 -100.739.642 -167.477.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-143.669.576 182.379.370
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.486.578 -70.515.497
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 -17.908.212
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 7.486.578 -52.607.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-136.182.998 111.863.873
DÖNEM KARI (ZARARI)
-136.182.998 111.863.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.452.163 -1.261.831
Ana Ortaklık Payları
-133.730.835 113.125.704
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

28 -1,30759969 1,10612586
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-132.738 -3.172.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -165.923 -3.965.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.185 793.124
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 33.185 793.124
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
252.905.452 182.880.034
Yabancı Para Çevrim Farkları
230.474.848 146.923.530
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.038.256 44.945.630
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 28.038.256 44.945.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.607.652 -8.989.126
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.607.652 -8.989.126
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
252.772.714 179.707.540
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.589.716 291.571.413
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.412.926 -2.582.605
Ana Ortaklık Payları
120.002.642 294.154.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591260


BIST
18:051.410
Değişim :  -0,16% |  -2,19
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.412  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,77 2.692.358 % 10,00  
KSTUR 241,00 655.933 % 10,00  
CEOEM 10,79 153.926.393 % 9,99  
MERIT 29,14 68.820.385 % 9,96  
RALYH 5,20 3.025.673 % 9,01  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2556 9,2572 % 0,87  
Euro 10,7396 10,7854 % 1,05  
Sterlin 12,6892 12,7529 % 1,37  
Frank 9,9951 10,0553 % 0,95  
Riyal 2,4623 2,4746 % 0,88  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -27,98  
Altın Gr. 526 526 -3,79  
Cumhuriyet 3.475 3.528 -31,00  
Tam 3.459 3.546 -29,89  
Yarım 1.672 1.715 -14,46  
Çeyrek 839 858 -7,23  
Gümüş.Ons 23,30 23,34 -0,19  
Gümüş Gr. 6,94 6,96 0,01  
B. Petrol 84,87 84,87 0,87