***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 20:12***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 406.940.383 -22.138.754 490.332 372.728.116 113.125.704 1.455.437.269 -2.705.640 1.452.731.629
Transferler
4.525.974 108.599.730 -113.125.704 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.208.972 -681.196 -190.200.288 -173.672.512 -21.144 -173.693.656
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 424.149.355 -22.819.950 5.016.306 481.327.846 -190.200.288 1.281.764.757 -2.726.784 1.279.037.973
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 638.375.994 291.850 5.016.306 481.327.846 -133.730.835 1.575.439.911 -6.118.566 1.569.321.345
Transferler
-133.730.835 133.730.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
87.602.136 -8.298.886 -203.240.680 -123.937.430 -3.236.043 -127.173.473
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 725.978.130 -8.007.036 5.016.306 347.597.011 -203.240.680 1.451.502.481 -9.354.609 1.442.147.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.023.599 -84.045.033
Dönem Karı (Zararı)
-206.415.676 -190.563.934
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-206.415.676 -190.563.934
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
128.580.534 37.363.087
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 82.707.240 49.207.304
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.166.728 33.411
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.166.728 33.411
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.089.142 31.418.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.748.697 7.300.507
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.158.159 276.063
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
44.182.286 23.841.786
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 17.434.596 -1.946.593
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -1.095.217 -1.047.009
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-20.744.229 -1.392.299
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25 22.274 -38.910.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.790.011 70.039.668
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-252.481.466 -15.202.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
47.131.573 -2.837.202
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.508.150 -2.096.462
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.493.149 3.687.823
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
219.561.181 86.488.433
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-104.625.153 -83.161.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.393.821 -834.112
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-4.625 -31.700
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -18.042
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-134.401.504 -70.537.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
908.178 94.731
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.324.995 -4.956.215
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-123.984.687 -65.675.882
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.826.027 -48.666.595
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.271.865 697.352
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-240.282.093 -51.836.089
Ödenen Faiz
-21.948.239 -9.456.829
Alınan Faiz
5.132.440 11.928.971
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-447.251.130 -203.248.994
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-738.841 7.176.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-447.989.971 -196.072.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 692.270.625 954.974.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 244.280.654 758.901.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 244.280.654 692.270.625
Ticari Alacaklar
6 462.862.655 212.269.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 462.862.655 212.269.499
Diğer Alacaklar
62.255.900 118.760.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 861.049 1.097.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.394.851 117.663.023
Türev Araçlar
22 1.338.812 1.127.368
Stoklar
25.869.872 24.361.722
Peşin Ödenmiş Giderler
7 552.114.517 399.994.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.914.367 3.586.742
Diğer Dönen Varlıklar
4.192.120 7.454.341
ARA TOPLAM
1.357.828.897 1.459.825.834
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 247.700.396 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.605.529.293 1.459.825.834
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
19.396.349 21.031.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.396.349 21.031.698
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 25.295.545 23.969.467
Maddi Duran Varlıklar
8 3.753.508.546 3.848.615.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 22.083.361 20.357.729
Peşin Ödenmiş Giderler
7 219.776.552 237.363.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.837.394 6.853.973
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.045.897.747 4.158.192.161
TOPLAM VARLIKLAR
5.651.427.040 5.618.017.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 7.608.666 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 491.349.260 338.293.216
Ticari Borçlar
6 278.384.594 317.877.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.450.160 1.455.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
275.934.434 316.422.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20.324.585 24.600.271
Diğer Borçlar
62.843.451 32.220.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.843.451 32.220.476
Türev Araçlar
22 10.607.326 0
Ertelenmiş Gelirler
7 496.115.670 302.378.913
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.448.322 23.243.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.369.072 12.166.104
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.079.250 11.077.402
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
168.740 212.930
ARA TOPLAM
1.395.850.614 1.038.827.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.395.850.614 1.038.827.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 2.099.415.422 2.338.272.374
Ertelenmiş Gelirler
6.234.465 6.660.918
Uzun Vadeli Karşılıklar
485.609.930 431.155.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.177.742 8.875.253
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
477.432.188 422.280.216
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
222.168.737 233.780.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.813.428.554 3.009.869.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.209.279.168 4.048.696.650
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.451.502.481 1.575.439.911
Ödenmiş Sermaye
14 102.272.000 102.272.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
29.504.957 29.504.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.305.232 -3.305.232
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305.232 -3.305.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305.232 -3.305.232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
717.971.094 638.667.844
Yabancı Para Çevrim Farkları
725.978.130 638.375.994
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.007.036 291.850
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.016.306 5.016.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
347.597.011 481.327.846
Net Dönem Karı veya Zararı
-203.240.680 -133.730.835
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.354.609 -6.118.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.442.147.872 1.569.321.345
TOPLAM KAYNAKLAR
5.651.427.040 5.618.017.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 885.822.496 691.100.801
Satışların Maliyeti
15 -1.030.456.890 -777.459.640
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-144.634.394 -86.358.839
BRÜT KAR (ZARAR)
-144.634.394 -86.358.839
Genel Yönetim Giderleri
16 -41.519.393 -35.340.971
Pazarlama Giderleri
16 -35.609.758 -45.233.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 22.255.813 421.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.550.770 -39.381.589
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-202.058.502 -205.893.307
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 645.180 67.065
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -8.463.194 -9.413.269
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.095.217 1.047.009
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-208.781.299 -214.192.502
Finansman Gelirleri
19 4.722.295 31.679.138
Finansman Giderleri
19 -23.100.901 -9.442.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-227.159.905 -191.956.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20.744.229 1.392.299
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.744.229 1.392.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-206.415.676 -190.563.934
DÖNEM KARI (ZARARI)
-206.415.676 -190.563.934
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.174.996 -363.646
Ana Ortaklık Payları
-203.240.680 -190.200.288
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

21 -1,98725634 -1,85974937
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
79.242.203 16.870.278
Yabancı Para Çevrim Farkları
87.541.089 17.551.473
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.373.608 -851.494
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.373.608 -851.494
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.074.722 170.299
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.074.722 170.299
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.242.203 16.870.278
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-127.173.473 -173.693.656
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.236.043 -21.144
Ana Ortaklık Payları
-123.937.430 -173.672.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606698


BIST
18:051.430
Değişim :  0,86% |  12,15
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.435
En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler18:05
FADE 8,69 70.870.116 % 10,00  
PRKAB 18,92 51.605.399 % 10,00  
DOBUR 32,64 5.251.753 % 9,97  
GARFA 14,57 2.505.070 % 9,96  
DMSAS 7,35 50.738.080 % 9,87  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3010 9,3091 % -0,23  
Euro 10,8269 10,8409 % -0,09  
Sterlin 12,7991 12,8633 % 0,15  
Frank 10,0447 10,1053 % -0,20  
Riyal 2,4731 2,4855 % -0,34  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.771 5,62  
Altın Gr. 530 530 -0,06  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.509 3.597 24,71  
Yarım 1.696 1.740 11,95  
Çeyrek 851 870 5,98  
Gümüş.Ons 23,66 23,69 0,48  
Gümüş Gr. 7,09 7,09 0,12  
B. Petrol 84,94 84,94 0,61