***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 21:27***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 406.940.383 -22.138.754 9.806.631 363.411.817 113.125.704 1.455.437.269 -2.705.640 1.452.731.629
Transferler
0 0 0 0 0 0 -4.790.325 117.916.029 -113.125.704 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 83.404.976 28.942.216 0 0 38.999.579 151.346.771 4.361.321 155.708.092
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 490.345.359 6.803.462 5.016.306 481.327.846 38.999.579 1.606.784.040 1.655.681 1.608.439.721
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 638.375.994 291.850 5.016.306 481.327.846 -133.730.835 1.575.439.911 -6.118.566 1.569.321.345
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -133.730.835 133.730.835 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 238.273.537 4.342.442 0 0 494.192.299 736.808.278 -2.105.400 734.702.878
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
7.964.791 7.964.791 -12.690.511 -4.725.720
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 876.649.531 4.634.292 5.016.306 355.561.802 494.192.299 2.320.212.980 -20.914.477 2.299.298.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.051.268.878 266.676.961
Dönem Karı (Zararı)
492.162.067 43.278.777
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
492.162.067 43.278.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
512.848.669 113.603.908
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 248.153.946 157.704.758
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.242.087 -2.447.131
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.242.087 -2.447.131
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
185.708.749 77.076.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47.607.579 9.933.584
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.118.226 830.183
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
134.982.944 66.312.783
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 54.078.837 8.181.162
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -3.347.932 -2.294.453
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
146.166.358 14.219.641
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-120.153.376 -138.836.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
50.276.142 125.626.363
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-264.375.990 -140.707.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
89.625.482 144.884.833
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.685.898 -7.856.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.689.837 87.459.701
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
159.022.711 41.845.765
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.055.286.878 282.509.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.967.391 -15.731.478
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-50.609 -100.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
294.278.429 -410.218.052
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-4.725.720 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -4.409.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
588.880.815 742.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.022.065 -228.837.379
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-216.854.601 -177.713.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.518.541 -191.018.926
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
461.773.001 697.352
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-472.585.756 -185.713.337
Ödenen Faiz
-78.519.774 -28.428.786
Alınan Faiz
23.813.988 22.425.845
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.280.028.766 -334.560.017
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-149.263.627 36.768.806
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.130.765.139 -297.791.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 692.270.625 954.974.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 1.823.035.764 657.182.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 1.823.035.764 692.270.625
Ticari Alacaklar
6 474.750.113 212.269.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 474.750.113 212.269.499
Diğer Alacaklar
15.217.721 118.760.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.807.061 1.097.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.410.660 117.663.023
Türev Araçlar
21 6.931.127 1.127.368
Stoklar
27.047.620 24.361.722
Peşin Ödenmiş Giderler
7 721.272.534 399.994.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 3.586.742
Diğer Dönen Varlıklar
4.408.704 7.454.341
ARA TOPLAM
3.072.663.583 1.459.825.834
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.072.663.583 1.459.825.834
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
17.010.607 21.031.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.010.607 21.031.698
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 27.927.923 23.969.467
Maddi Duran Varlıklar
8 4.029.562.466 3.848.615.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 21.015.008 20.357.729
Peşin Ödenmiş Giderler
7 113.275.487 237.363.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 6.853.973
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.208.791.491 4.158.192.161
TOPLAM VARLIKLAR
7.281.455.074 5.618.017.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 461.773.001 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 499.288.566 338.293.216
Ticari Borçlar
6 386.567.580 317.877.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.303.082 1.455.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
385.264.498 316.422.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
43.750.129 24.600.271
Diğer Borçlar
53.441.423 32.220.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.441.423 32.220.476
Türev Araçlar
21 1.824.235 0
Ertelenmiş Gelirler
7 417.508.094 302.378.913
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.287.478 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
69.795.733 23.243.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
54.192.898 12.166.104
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.602.835 11.077.402
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
278.483 212.930
ARA TOPLAM
1.935.514.722 1.038.827.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.935.514.722 1.038.827.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 2.064.771.175 2.338.272.374
Ertelenmiş Gelirler
8.970.839 6.660.918
Uzun Vadeli Karşılıklar
567.770.053 431.155.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.735.932 8.875.253
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
557.034.121 422.280.216
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
405.129.782 233.780.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.046.641.849 3.009.869.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.982.156.571 4.048.696.650
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.320.212.980 1.575.439.911
Ödenmiş Sermaye
14 102.272.000 102.272.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
29.504.957 29.504.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
873.344.299 635.070.762
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305.232 -3.305.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305.232 -3.305.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
876.649.531 638.375.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.634.292 291.850
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.634.292 291.850
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.016.306 5.016.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
355.561.802 481.327.846
Net Dönem Karı veya Zararı
494.192.299 -133.730.835
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-20.914.477 -6.118.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.299.298.503 1.569.321.345
TOPLAM KAYNAKLAR
7.281.455.074 5.618.017.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 4.162.118.008 2.860.023.301 2.052.853.486 1.371.242.244
Satışların Maliyeti
15 -3.398.938.437 -2.553.531.914 -1.277.784.601 -948.661.905
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
763.179.571 306.491.387 775.068.885 422.580.339
BRÜT KAR (ZARAR)
763.179.571 306.491.387 775.068.885 422.580.339
Genel Yönetim Giderleri
16 -128.330.649 -110.777.482 -44.624.529 -37.868.641
Pazarlama Giderleri
16 -133.140.446 -133.491.552 -48.164.762 -42.937.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 58.299.523 4.220.337 42.195.312 3.410.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -3.836.503 -71.437.236 -871.621 -64.780.782
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
556.171.496 -4.994.546 723.603.285 280.404.127
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 142.498.427 805.485 -1.402.586 190.671
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -58.563.056 -7.140.968 -22.042.200 -6.895.391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 3.347.932 2.294.453 883.961 414.870
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
643.454.799 -9.035.576 701.042.460 274.114.277
Finansman Gelirleri
19 80.081.024 96.367.682 12.248.346 57.945.676
Finansman Giderleri
19 -85.207.398 -29.833.688 -32.969.192 -10.552.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
638.328.425 57.498.418 680.321.614 321.507.948
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-146.166.358 -14.219.641 -141.850.070 -75.271.359
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.759.446 0 -5.759.446 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-140.406.912 -14.219.641 -136.090.624 -75.271.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
492.162.067 43.278.777 538.471.544 246.236.589
DÖNEM KARI (ZARARI)
492.162.067 43.278.777 538.471.544 246.236.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.030.232 4.279.198 1.708.363 3.405.683
Ana Ortaklık Payları
494.192.299 38.999.579 536.763.181 242.830.906
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 4,83213684 0,38133192 5,24838842 2,37436352
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
238.198.369 83.487.098 97.216.864 73.196.643
Yabancı Para Çevrim Farkları
238.198.369 83.487.098 97.216.864 73.196.643
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.342.442 28.942.217 21.649.524 -7.236.930
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.428.052 36.177.771 27.061.905 -9.046.163
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
5.428.052 36.177.771 27.061.905 -9.046.163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.085.610 -7.235.554 -5.412.381 1.809.233
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.085.610 -7.235.554 -5.412.381 1.809.233
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
242.540.811 112.429.315 118.866.388 65.959.713
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
734.702.878 155.708.092 657.337.932 312.196.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.105.400 4.361.321 1.390.187 3.595.794
Ana Ortaklık Payları
736.808.278 151.346.771 655.947.745 308.600.508http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640602


BIST
10:101.434
Değişim :  0,27% |  3,85
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.434
En Düşük
1.432
BIST En Aktif Hisseler10:10
INVEO 33,50 4.390.859 % 10,01  
UFUK 22,54 116.126 % 9,95  
PRKAB 20,64 12.705.747 % 9,09  
DOBUR 34,90 1.301.572 % 6,92  
MERIT 30,82 9.572.603 % 6,13  
10:10 Alış Satış %  
Dolar 9,3402 9,3454 % 0,55  
Euro 10,8582 10,8863 % 0,56  
Sterlin 12,8309 12,8953 % 0,44  
Frank 10,0698 10,1304 % 0,44  
Riyal 2,4827 2,4952 % 0,54  
10:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 6,68  
Altın Gr. 533 534 4,88  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.509 3.597 24,71  
Yarım 1.696 1.740 11,95  
Çeyrek 851 870 5,98  
Gümüş.Ons 23,86 23,88 0,21  
Gümüş Gr. 7,15 7,16 0,08  
B. Petrol 84,44 84,44 -0,64