***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 19:54***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.789.345 11.713.515 0 22.402.601 -613.706 917.076 4.180.008 5.395.294 2.158.860 58.942.993
Transferler
0 0 0 -728.924 0 0 0 2.887.784 -2.158.860 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -252.293 1.697 0 0 -2.564.736 -2.815.332
Dönem Karı (Zararı)
-2.564.736 -2.564.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-252.293 1.697 -250.596
Dönem Sonu Bakiyeler
12.789.345 11.713.515 0 21.673.677 -865.999 918.773 4.180.008 8.283.078 -2.564.736 56.127.661 0 56.127.661
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.789.345 11.713.515 0 24.966.056 -984.143 1.100.990 4.180.008 8.976.842 -8.997.599 53.745.014
Transferler
0 0 0 -796.377 0 0 0 -8.201.222 8.997.599 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -195.855 -200.489 0 0 -8.259.711 -8.656.055
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -8.259.711 -8.259.711
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -195.855 -200.489 0 0 0 -396.344
Sermaye Arttırımı
9 31.973.363 0 88.239 0 0 0 0 0 0 32.061.602
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 24.169.679 -1.179.998 900.501 4.180.008 775.620 -8.259.711 77.150.561 0 77.150.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.247.515 746.320
Dönem Karı (Zararı)
-8.259.711 -2.564.736
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.259.711 -2.564.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.684.936 8.517.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 4.444.803 3.555.428
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4 252.766 39.410
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
252.766 39.410
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.370.125 4.432.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
240.335 221.378
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.129.790 4.210.746
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.946.172 908.279
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14,15 -138.207 -714.425
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 4.084.379 1.622.704
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
661 38.457
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -4.417.620 -204.217
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 88.029 -252.361
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
88.029 -252.361
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.377.788 -4.318.290
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.013.157 -10.709.747
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.113.983 -346.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.899.174 -10.363.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.622.747 -5.763.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.622.747 -5.763.674
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.992.681 -1.238.191
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.031.991 13.154.310
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
496.552 268.191
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.535.439 12.886.119
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-321.565 239.012
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 18.088
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-321.565 220.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-459.629 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-459.629 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.952.563 1.634.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-294.952 -447.774
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -440.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.645.104 -993.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
455.986 519.514
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
455.986 519.514
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -39.462.106 -5.396.421
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.122.913 -5.396.421
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-339.193 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
9.222.809 3.169.275
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
5.681.138 3.169.275
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.541.671
Alınan Faiz
14,15 138.207 714.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.238.342 10.785.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.061.602 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.061.602 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.818.557 41.191.235
Kredilerden Nakit Girişleri
55.818.557 41.191.235
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.687.880 -28.038.965
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.687.880 -28.038.965
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
128.112 0
Ödenen Faiz
-4.082.049 -2.367.270
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
345.723 10.538.113
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -37.947
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
345.723 10.500.166
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.015.677 2.614.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.361.400 13.114.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.361.400 2.015.677
Ticari Alacaklar
34.178.541 18.418.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.084.849 1.970.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 31.093.692 16.447.284
Diğer Alacaklar
4.142.098 6.419.466
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 59.919 5.741.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 4.082.179 678.409
Stoklar
13.343.823 10.351.142
Peşin Ödenmiş Giderler
956.547 739.002
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
956.547 739.002
Diğer Dönen Varlıklar
7.849.244 6.847.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.849.244 6.847.809
ARA TOPLAM
62.831.653 44.791.246
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
62.831.653 44.791.246
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 3.735.737 3.986.348
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
3.735.737 3.986.348
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
7 129.987.143 96.420.590
Arazi ve Arsalar
8.097.520 8.097.520
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.428.555 2.907.172
Binalar
41.760.354 24.052.600
Tesis, Makine ve Cihazlar
63.862.586 44.045.175
Taşıtlar
135.221 124.534
Mobilya ve Demirbaşlar
10.402.603 9.583.296
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.300.304 7.610.293
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
544.160 249.993
Bilgisayar Yazılımları
544.160 249.993
Peşin Ödenmiş Giderler
581.936 4.123.607
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
581.936 4.123.607
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 3.595.378 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
138.446.154 104.782.338
TOPLAM VARLIKLAR
201.277.807 149.573.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.492.422 4.521.185
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 20.492.422 4.521.185
Banka Kredileri
20.492.422 4.521.185
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.556.174 6.389.020
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 7.556.174 6.389.020
Banka Kredileri
7.556.174 6.389.020
Ticari Borçlar
52.247.145 48.348.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.384.183 887.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
50.862.962 47.461.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
317.576 370.286
Diğer Borçlar
954.653 1.148.106
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 128.112 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
826.541 1.148.106
Ertelenmiş Gelirler
1.544.516 1.111.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.544.516 1.111.322
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.432.205 1.201.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
302.415 269.545
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.129.790 932.042
ARA TOPLAM
86.544.691 63.090.226
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.544.691 63.090.226
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.514.670 27.520.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 23.514.670 27.520.054
Banka Kredileri
23.514.670 27.520.054
Ticari Borçlar
11.755.983 2.234.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.755.983 2.234.318
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.311.902 2.062.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.311.902 2.062.644
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 0 921.328
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.582.555 32.738.344
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.127.246 95.828.570
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.150.561 53.745.014
Ödenmiş Sermaye
10 44.762.708 12.789.345
Sermaye Düzeltme Farkları
10 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.989.681 23.981.913
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.989.681 23.981.913
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 24.169.679 24.966.056
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.179.998 -984.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
900.501 1.100.990
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6 900.501 1.100.990
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
900.501 1.100.990
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
775.620 8.976.842
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.259.711 -8.997.599
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.150.561 53.745.014
TOPLAM KAYNAKLAR
201.277.807 149.573.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 79.840.014 69.862.214 44.741.285 37.481.629
Satışların Maliyeti
11 -47.421.203 -34.924.967 -27.851.967 -18.502.033
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.418.811 34.937.247 16.889.318 18.979.596
BRÜT KAR (ZARAR)
32.418.811 34.937.247 16.889.318 18.979.596
Genel Yönetim Giderleri
12 -9.946.203 -7.659.381 -5.716.081 -3.976.911
Pazarlama Giderleri
12 -30.484.808 -28.654.010 -17.709.503 -16.412.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 577.811 615.245 236.978 194.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -832.808 -954.820 60.258 -490.140
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.267.197 -1.715.719 -6.239.030 -1.705.118
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 241.993 657.652 78.742 415.266
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -295.010 -22.444 -210.868 -22.444
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.320.214 -1.080.511 -6.371.156 -1.312.296
Finansman Gelirleri
15 417.098 729.028 -1.620 522.111
Finansman Giderleri
15 -4.774.215 -2.417.470 -2.587.295 -1.458.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.677.331 -2.768.953 -8.960.071 -2.249.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.417.620 204.217 -528.013 100.459
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 4.417.620 204.217 -528.013 100.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.259.711 -2.564.736 -9.488.084 -2.148.592
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.259.711 -2.564.736 -9.488.084 -2.148.592
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.259.711 -2.564.736 -9.488.084 -2.148.592
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,64580000 0,20050000 0,74190000 0,16800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-195.855 -252.293 1.301.135 -41.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-244.819 -315.366 221.081 -52.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48.964 63.073 1.080.054 10.408
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
48.964 63.073 1.080.054 10.408
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-200.489 1.697 -48.181 72.097
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6 -250.611 2.121 -60.226 90.121
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-250.611 2.121 -60.226 90.121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6 50.122 -424 12.045 -18.024
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
50.122 -424 12.045 -18.024
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-396.344 -250.596 1.252.954 30.464
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.656.055 -2.815.332 -8.235.130 -2.118.128
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.656.055 -2.815.332 -8.235.130 -2.118.128http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551619


BIST
18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.383  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
CEMAS 1,32 88.288.744 % 10,00  
DOBUR 14,08 3.163.760 % 10,00  
KTSKR 22,02 46.845.159 % 9,99  
SELVA 8,17 15.604.013 % 9,96  
ADESE 1,24 11.132.546 % 9,73  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4552 8,4569 % 0,22  
Euro 10,0342 10,0542 % 0,18  
Sterlin 11,6725 11,7310 % -0,87  
Frank 9,2634 9,3192 % -0,36  
Riyal 2,2382 2,2495 % -0,46  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 -2,17  
Altın Gr. 491 491 -5,84  
Cumhuriyet 3.276 3.326 -29,00  
Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,41 25,44 -0,07  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 -0,01  
B. Petrol 74,20 74,20 -1,21