***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 18:21***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 23.272.463 -1.050.259 0 22.222.204 22.222.204 868.595 868.595 868.595 4.180.008 1.571.956 -21.421.595 -19.849.639 63.985.630 0 63.985.630
Transferler
0 0 0 -1.256.616 0 0 -1.256.616 -1.256.616 0 0 0 0 -20.164.979 21.421.595 1.256.616 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -649.007 -649.007 -649.007 -25.048 -25.048 -25.048 0 0 -8.888.942 -8.888.942 -9.562.997 0 -9.562.997
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.888.942 -8.888.942 -8.888.942 0 -8.888.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -649.007 -649.007 -649.007 -25.048 -25.048 -25.048 0 0 0 0 -674.055 0 -674.055
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 22.015.847 -1.699.266 20.316.581 20.316.581 843.547 843.547 843.547 4.180.008 -18.593.023 -8.888.942 -27.481.965 54.422.633 0 54.422.633
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 42.377.009 -1.894.332 40.482.677 40.482.677 1.075.488 1.075.488 1.075.488 4.180.008 -18.598.912 -19.715.874 -38.314.786 63.987.849 0 63.987.849
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 1.075.488 1.075.488 1.075.488 -1.075.488 -1.075.488 -1.075.488 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 1.075.488 1.075.488 1.075.488 -1.075.488 -1.075.488 -1.075.488 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 -1.668.538 0 0 -1.668.538 -1.668.538 0 0 0 0 -18.047.336 19.715.874 1.668.538 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -328.814 95.207 -233.607 -233.607 0 0 0 0 0 -9.869.437 -9.869.437 -10.103.044 0 -10.103.044
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.869.437 -9.869.437 -9.869.437 0 -9.869.437
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -328.814 95.207 -233.607 -233.607 0 0 0 0 0 0 0 -233.607 0 -233.607
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 40.708.471 -2.223.146 1.170.695 39.656.020 39.656.020 0 0 0 4.180.008 -36.646.248 -9.869.437 -46.515.685 53.884.805 0 53.884.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.155.509 -2.716.953
Dönem Karı (Zararı)
-9.869.437 -10.097.989
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.869.437 -10.097.989
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.767.431 25.271.230
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 10.711.831 10.338.152
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
342.968 501.695
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 342.968 501.695
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.492.175 3.715.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
497.938 425.629
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 275.773 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.718.464 3.290.146
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
16 -164.421 -285.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.130.360 9.940.165
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-353.067 -359.024
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15,17 16.483.427 10.299.189
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.683.869 1.678.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 -401.227 -772.954
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -28.124 155.705
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-28.124 155.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.231.978 -16.690.888
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.846.303 -27.463.708
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.828.678 -198.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.017.625 -27.265.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.992.408 -1.954.315
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.358 13.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.006.766 -1.967.960
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.742.149 -3.829.683
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.745.109 -352.070
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.681.773 13.920.189
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
264.995 420.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.416.778 13.499.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
440.324 1.019.088
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.227.067 2.249.360
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.227.067 2.249.360
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-256.958 -311.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.785 31.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.785 31.617
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.666.016 -1.517.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-510.507 -1.199.306
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.204.279 -14.656.102
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -353.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
365.226 875.558
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
365.226 875.558
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.086.993 -15.879.340
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -13.795.601 -15.105.177
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.291.392 -774.163
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 56.550
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 56.550
Alınan Temettüler
16 164.421 285.800
Alınan Faiz
353.067 359.024
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.832.397 18.665.443
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.035.162 51.808.361
Kredilerden Nakit Girişleri
57.035.162 51.808.361
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.174.731 -20.077.674
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.174.731 -20.077.674
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 -2.172.806 -7.028
Ödenen Faiz
-16.855.228 -13.058.216
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.783.627 1.292.388
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.783.627 1.292.388
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.616.562 3.275.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.400.189 4.568.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8.400.189 1.616.562
Ticari Alacaklar
54.995.298 28.136.518
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.875.292 3.707.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 48.120.00618:051.349
Değişim :  -0,18% |  -2,48
Açılış :  1.356  
Önceki Kapanış :  1.352  
En Yüksek
1.363
En Düşük
1.346
BIST En Aktif Hisseler18:05
EDIP 5,06 20.817.109 % 10,00  
TKURU 236,30 4.722.866 % 9,96  
RTALB 22,74 141.040.643 % 9,96  
AGYO 2,54 27.516.879 % 9,96  
YAYLA 4,87 41.906.914 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5542 8,5573 % 0,10  
Euro 10,1096 10,1191 % 0,51  
Sterlin 11,7926 11,8518 % 0,62  
Frank 9,3108 9,3669 % 0,56  
Riyal 2,2738 2,2852 % 0,07  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.798 -4,35  
Altın Gr. 495 495 -0,68  
Cumhuriyet 3.290 3.339 -8,00  
Tam 3.270 3.352 -14,94  
Yarım 1.580 1.622 -7,23  
Çeyrek 793 811 -3,61  
Gümüş.Ons 25,20 25,24 0,04  
Gümüş Gr. 6,95 6,95 0,03  
B. Petrol 73,59 73,59 0,15