***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2017 18:13***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.789.345 11.713.515 0 24.966.056 -984.143 23.981.913 23.981.913 1.100.990 1.100.990 1.100.990 4.180.008 8.976.842 -8.997.599 -20.757 53.745.014 53.745.014
Transferler
-796.377 -769.377 -769.377 -8.201.222 8.997.599 796.377
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.855 -195.855 -195.855 -200.489 -200.489 -200.489 -6.631.801 -6.631.801 -7.028.145 -7.028.145
Dönem Karı (Zararı)
-6.631.801 -6.631.801 -6.631.801 -6.631.801
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.855 -195.855 -195.855 -200.489 -200.489 -200.489 -396.344 -396.344
Sermaye Arttırımı
9 31.973.363 88.239 32.061.602 32.061.602
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 24.169.679 -1.179.998 22.989.681 22.989.681 900.501 900.501 900.501 4.180.008 775.620 -6.631.801 -5.856.181 78.778.471 78.778.471
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 23.272.463 -1.050.259 22.222.204 22.222.204 868.595 868.595 868.595 4.180.008 1.571.956 -21.421.595 -19.849.639 63.985.630 63.985.630
Transferler
-821.585 -821.585 -821.585 -20.600.010 21.421.595 821.585
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-482.461 -482.461 -482.461 48.737 48.737 48.737 -8.247.576 -8.247.576 -8.681.300 -8.681.300
Dönem Karı (Zararı)
-8.247.576 -8.247.576 -8.247.576 -8.247.576
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-482.461 -482.461 -482.461 48.737 48.737 48.737 -433.724 -433.724
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 22.450.878 -1.532.720 20.918.158 20.918.158 917.332 917.332 917.332 4.180.008 -19.028.054 -8.247.576 -8.247.576 55.304.330 55.304.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.455.600 -11.297.344
Dönem Karı (Zararı)
-8.247.576 -6.631.801
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.247.576 -6.631.801
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.925.416 5.839.586
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 6.291.410 4.444.803
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
398.138 252.766
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 398.138 252.766
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.923.694 2.497.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
313.549 249.807
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.610.145 2.247.333
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14 -285.800 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.209.369 2.475.616
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14,15 -213.989 -138.207
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 6.423.358 2.613.823
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.116.361 91.875
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -787.170 -4.010.643
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 59.414 88.029
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
59.414 88.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.520.885 -10.210.177
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.644.540 -16.007.649
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-736.559 -1.114.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.907.981 -14.893.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-819.160 -4.345.280
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.056 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-829.216 -4.345.280
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.128.669 -2.992.681
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
40.341 -277.467
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.414.270 13.321.111
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
126.351 495.882
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.287.919 12.825.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
365.823 -52.710
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.484 -321.565
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.484 -321.565
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
248.598 433.194
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.936 32.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20.936 32.870
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.843.045 -11.002.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-612.555 -294.952
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.971.003 -31.067.422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.230 455.986
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.230 455.986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.588.574 -40.884.424
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -10.064.981 -39.980.901
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-523.593 -903.523
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
56.552 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
56.552 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 9.222.809
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 5.681.138
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 3.541.671
Alınan Temettüler
14 285.800 0
Alınan Faiz
15 213.989 138.207
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.206.515 42.710.489
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 32.061.602
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 32.061.602
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.408.932 55.822.478
Kredilerden Nakit Girişleri
15.408.932 55.822.478
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.897.483 -42.687.880
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.897.483 -42.687.880
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
12.118.424 128.112
Ödenen Faiz
-6.423.358 -2.613.823
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.220.088 345.723
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.220.088 345.723
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.275.795 2.015.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.055.707 2.361.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.055.707 3.275.795
Ticari Alacaklar
45.822.438 21.468.868
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.803.205 2.959.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 42.019.233 18.509.386
Diğer Alacaklar
2.176.923 1.640.826
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 35.894 45.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.141.029 1.594.876
Stoklar
18.473.337 12.344.668
Peşin Ödenmiş Giderler
712.172 752.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
712.172 752.513
Diğer Dönen Varlıklar
11.931.499 11.648.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.931.499 11.648.436
ARA TOPLAM
80.172.076 51.131.106
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
80.172.076 51.131.106
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 3.756.777 3.695.854
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
3.756.777 3.695.854
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
7 146.235.748 142.531.637
Arazi ve Arsalar
8.119.570 8.119.570
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12.818.231 11.680.129
Binalar
41.763.446 41.118.704
Tesis, Makine ve Cihazlar
71.548.508 71.351.267
Taşıtlar
91.570 113.505
Mobilya ve Demirbaşlar
10.606.840 9.164.280
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.287.583 984.182
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.421.575 1.949.167
Bilgisayar Yazılımları
2.421.575 1.949.167
Peşin Ödenmiş Giderler
0 56.550
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 56.550
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 7.441.839 6.546.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
159.857.739 154.781.248
TOPLAM VARLIKLAR
240.029.815 205.912.354
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.631.163 2.011.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 10.631.163 2.011.090
Banka Kredileri
10.631.163 2.011.090
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.443.835 14.905.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 18.443.835 14.905.940
Banka Kredileri
18.443.835 14.905.940
Ticari Borçlar
66.463.774 42.156.711
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.148.459 1.012.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 65.315.315 41.143.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
636.622 270.800
Diğer Borçlar
13.113.694 1.013.754
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 12.373.211 254.787
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
740.483 758.967
Ertelenmiş Gelirler
1.277.018 1.028.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.277.018 1.028.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.923.128 1.310.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
307.711 286.775
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.615.417 1.024.167
ARA TOPLAM
114.489.234 62.697.657
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.489.234 62.697.657
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.934.506 65.599.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 57.934.506 65.599.377
Banka Kredileri
57.934.506 65.599.377
Ticari Borçlar
9.606.139 11.257.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.606.139 11.257.053
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.695.606 2.372.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.695.606 2.372.637
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.236.251 79.229.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
184.725.485 141.926.724
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.304.330 63.985.630
Ödenmiş Sermaye
10 44.762.708 44.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
10 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 88.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.918.158 22.222.204
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.918.158 22.222.204
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 22.450.878 23.272.463
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.532.720 -1.050.259
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
917.332 868.595
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6 917.332 868.595
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
917.332 868.595
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-19.028.054 1.571.956
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.247.576 -21.421.595
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.304.330 63.985.630
TOPLAM KAYNAKLAR
240.029.815 205.912.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 99.334.658 79.840.014 56.353.415 44.741.285
Satışların Maliyeti
11 -58.887.417 -47.421.203 -33.739.165 -27.851.967
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.447.241 32.418.811 22.614.250 16.889.318
BRÜT KAR (ZARAR)
40.447.241 32.418.811 22.614.250 16.889.318
Genel Yönetim Giderleri
12 -10.287.730 -9.381.872 -5.283.575 -5.151.750
Pazarlama Giderleri
12 -30.673.696 -30.484.808 -16.676.331 -17.709.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.108.859 577.811 460.560 236.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.972.229 -832.808 -604.543 60.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.377.555 -7.702.866 510.361 -5.674.699
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 363.792 241.993 75.491 78.742
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -137.406 -295.010 -137.406 -210.868
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.151.169 -7.755.883 448.446 -5.806.825
Finansman Gelirleri
15 892.928 417.098 445.503 -1.620
Finansman Giderleri
15 -8.776.505 -3.303.659 -4.973.123 -1.116.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.034.746 -10.642.444 -4.079.174 -6.925.184
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
787.170 4.010.643 238.251 -934.990
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 787.170 4.010.643 238.251 -934.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.247.576 -6.631.801 -3.840.923 -7.860.174
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.247.576 -6.631.801 -3.840.923 -7.860.174
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.247.576 -6.631.801 -3.840.923 -7.860.174
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Kayıp 16 -0,18430000 -0,51850000 -0,08580000 -0,61460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-482.461 -195.855 -175.641 1.301.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-603.076 -244.819 -219.551 221.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
120.615 48.964 43.910 1.080.054
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
120.615 48.964 43.910 1.080.054
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
48.737 -200.489 12.184 -48.181
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6 60.923 -250.611 15.232 -60.226
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
60.923 -250.611 15.232 -60.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6 -12.186 50.122 -3.048 12.045
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-12.186 50.122 -3.048 12.045
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-433.724 -396.344 -163.457 1.252.954
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.681.300 -7.028.145 -4.004.380 -6.607.220
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.681.300 -7.028.145 -4.004.380 -6.607.220http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623641


BIST
18:051.349
Değişim :  -0,18% |  -2,48
Açılış :  1.356  
Önceki Kapanış :  1.352  
En Yüksek
1.363
En Düşük
1.346
BIST En Aktif Hisseler18:05
EDIP 5,06 20.817.109 % 10,00  
TKURU 236,30 4.722.866 % 9,96  
RTALB 22,74 141.040.643 % 9,96  
AGYO 2,54 27.516.879 % 9,96  
YAYLA 4,87 41.906.914 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5532 8,5548 % 0,07  
Euro 10,0847 10,1354 % 0,67  
Sterlin 11,7955 11,8546 % 0,64  
Frank 9,3036 9,3596 % 0,49  
Riyal 2,2736 2,2850 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 -2,50  
Altın Gr. 495 495 -0,35  
Cumhuriyet 3.290 3.339 -8,00  
Tam 3.270 3.352 -14,94  
Yarım 1.580 1.622 -7,23  
Çeyrek 793 811 -3,61  
Gümüş.Ons 25,20 25,24 0,05  
Gümüş Gr. 6,93 6,95 0,02  
B. Petrol 73,27 73,27 -0,17