***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2017 18:32


e Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.789.345 11.713.515 24.966.056 -984.143 23.981.913 23.981.913 1.100.990 1.100.990 1.100.990 4.180.008 8.976.842 -8.997.599 -20.757 53.745.014 53.745.014
Transferler
-1.194.547 -1.194.547 -1.194.547 -7.803.052 8.997.599 1.194.547 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-140.243 -140.243 -140.243 -218.766 -218.766 -218.766 -10.152.646 -10.152.646 -10.511.655 -10.511.655
Dönem Karı (Zararı)
-10.152.646 -10.152.646 -10.152.646 -10.152.646
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-140.243 -140.243 -140.243 -218.766 -218.766 -218.766 -359.009 -359.009
Sermaye Arttırımı
9 31.973.363 88.239 32.061.602 32.061.602
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 23.771.509 -1.124.386 22.647.123 22.647.123 882.224 882.224 882.224 4.180.008 1.173.790 -10.152.646 -8.978.856 75.294.961 75.294.961
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 23.272.463 -1.050.259 22.222.204 22.222.204 868.595 868.595 868.595 4.180.008 1.571.956 -21.421.595 -19.849.639 63.985.630 63.985.630
Transferler
-1.256.616 0 -1.256.616 -1.256.616 -20.164.979 21.421.595 1.256.616 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-649.007 -649.007 -649.007 -25.048 -25.048 -25.048 -8.888.942 -8.888.942 -9.562.997 -9.562.997
Dönem Karı (Zararı)
-8.888.942 -8.888.942 -8.888.942 -8.888.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-649.007 -649.007 -649.007 -25.048 -25.048 -25.048 674.055 674.055
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 22.015.847 -1.699.266 20.316.581 20.316.581 843.547 843.547 843.547 4.180.008 -18.593.023 -8.888.942 -27.481.965 54.422.633 54.422.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.857.979 -12.333.888
Dönem Karı (Zararı)
-8.888.942 -10.152.646
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.888.942 -10.152.646
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.503.360 10.242.878
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 9.570.282 6.797.337
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
501.695 153.667
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 501.695 153.667
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.715.775 2.745.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
425.629 392.398
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.290.146 2.353.530
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14 -285.800 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.940.165 3.794.715
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13,14,15 -359.024 -449.981
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14,15 10.299.189 4.244.696
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.678.492 530.321
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -772.954 -3.881.479
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 155.705 102.389
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
155.705 102.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.273.091 -12.126.909
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.463.708 -17.615.697
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-198.278 -574.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.265.430 -17.041.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.954.315 -4.866.066
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.645 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.967.960 -4.866.066
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.142.824 -7.359.866
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-352.070 19.446
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.920.189 17.840.120
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
420.297 257.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.499.892 17.582.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.019.088 773.283
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.702 -327.337
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.702 -327.337
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-311.366 -541.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.617 -49.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31.617 -49.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.658.673 -12.036.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.199.306 -297.211
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.515.076 -42.651.841
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-353.694 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.466 532.629
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.466 532.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.998.222 -50.136.011
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -12.224.059 -48.766.293
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-774.163 -1.369.718
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
56.550 6.501.560
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
56.550 6.501.560
Alınan Temettüler
14 285.800 0
Alınan Faiz
15 359.024 449.981
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.665.443 57.080.711
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 32.061.602
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 32.061.602
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18:051.393
Değişim :  0,09% |  1,27
Açılış :  1.383  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
CEMAS 1,32 88.288.744 % 10,00  
DOBUR 14,08 3.163.760 % 10,00  
KTSKR 22,02 46.845.159 % 9,99  
SELVA 8,17 15.604.013 % 9,96  
ADESE 1,24 11.132.546 % 9,73  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4432 8,4445 % -0,13  
Euro 10,0201 10,0553 % -0,13  
Sterlin 11,6725 11,7310 % -0,87  
Frank 9,2634 9,3192 % -0,36  
Riyal 2,2382 2,2495 % -0,46  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 -14,24  
Altın Gr. 491 491 -5,84  
Cumhuriyet 3.276 3.326 -29,00  
Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,03  
Gümüş Gr. 6,89 6,91 -0,04  
B. Petrol 75,11 75,11 0,01